Wilo-Port 600

Posebnosti/prednosti proizvoda

 • Mogućnost prelaska vozilom - i za teški saobraćaj - zahvaljujući poklopcima šahta koji se montiraju direktno na šaht
 • Fleksibilno prilagođavanje u fazi instalacije zahvaljujući kontinualnom produženju šahta do 2,75 m
 • Izuzetna pogonska bezbednost i zaštita od propuštanja zahvaljujući telu šahta iz jednog dela do 2,25 m
 • Dug radni vek zahvaljujući primeni materijala otpornih na koroziju
 • Jednostavno održavanje sa lako dostupnim armaturama preko spojnice iznad vode
 • Jednostavna instalacija preko lakog tela šahta od polietilena i integrisanih nastavaka za dovod
 • Telo šahta sigurno od uzgona bez dodatnih opterećenja zahvaljujući obrtnim rebrima šahta

Opis serije

Vrsta konstrukcije

Šaht za pumpe od plastike za postavljanje u tlo

Primena

Za pumpanje otpadne vode sa fekalijama ili prečišćene otpadne vode, koja se ne može odvesti u kanalizacioni sistem prirodnim padom, kao i za odvod vode sa objekata koji su ispod nivoa vraćanja vode.

Način označavanja

Primer:Wilo-Port 600.1-1500-03B
600Nominalni prečnik šahta u mm
1Broj pumpi
1500Monolitna konstrukciona visina u mm
03Izlaz na potisu, npr.. 03 = DN 32
BVarijanta cevovoda za Wilo pumpe
B = Rexa CUT, MTC 32F39, MTC 40
D = TC 40, TS 40, STS 40
E = TMW 32

Materijali

 • Šaht: PE
 • Cevovod: Nerđajući čelik (kod TMW 32: PVC)
 • Nosač: Nerđajući čelik
 • Zasun: Bronza
 • Kuglični nepovratni ventil: Sivi liv sa praškastom zaštitnom prevlakom otpornom na koroziju
 • Spojnica iznad vode: Sivi liv sa praškastom zaštitnom prevlakom otpornom na koroziju
 • Lanac: Nerđajući čelik

Opis/konstrukcija

Plastični šaht, spreman za montažu sa kompletnim cevovodom u monolitnoj vrsti konstrukcije sa maks. visinom šahta od 2250 mm bez zaptivnih površina, opciono sa teleskopskim nastavkom za maks. produženje do 2750 mm. Sertifikacija u skladu sa (DIN) EN 12050-1 sa geometrijom šahta bez taloga i ušicama za dizalicu za jednostavno premeštanje i transport. Zaštićen od uzgona podzemne vode do gornje ivice tla, bez dodatnog betonskog opterećenja na objektu. Kuglični nepovratni ventil sa mogućnošću skidanja montiran direktno na potisnom nastavku pumpe. Spojnica iznad vode za brzu i jednostavnu montažu pumpe i uređaj za opcioni priključak za ispiranje i prekidač vakuma. Zasuni za naglavke sa opcionim produžetkom za rukovanje. Uklj. lanac kao elementom za podizanje pumpe. Poklopac šahta u skladu sa propisom EN 124 u klasama A 15 i B 125 sa mogućnošću instalacije direktno na šahtu, bez ploče za raspodelu opterećenja, opciono dostupna klasa D 400 (sa pločom za raspodelu opterećenja na objektu).

Napomena: Kod opreme sa pumpama TMW 32: Pumpe za montažu na tlu bez spojnice iznad vode.

Tehnički podaci:

 • Monolitne visine šahta: 1500, 1800, 2250 mm
 • Maksimalna visina šahta sa produžetkom: 2750 mm
 • Nominalni prečnik šahta: 600 mm
 • Priključni nastavci (zatvoreni): 2x DN 100, 2x DN 150, 1x DN 200
 • Izlaz na potisu sa spoljnim navojem: R 1¼, R 1½
 • Priključak za ispiranje/prekidač vakuma: Rp 1

Obim isporuke

 • Šaht sa prethodno montiranim cevovodom
 • Spojnica iznad vode
 • Nepovratni ventil
 • Zasun
 • Lanac

Napomena: TMW pumpe za montažu na tlu bez spojnice iznad vode.

Napomena! Pumpa se ne nalazi u opsegu isporuke!

Dodatna oprema

 • Teleskopski produžetak za šaht 500 mm
 • Produžetak ključa za rukovanje za zasun
 • Poklopac šahta u skladu sa EN 124 u klasama A 15, B 125 ili D 400
 • Priključak za ispiranje Storz C-52 i produžetak priključka za ispiranje
 • Prekidač vakuma (samo u kombinaciji sa priključkom za ispiranje)
 • Navojni stezni spojevi
 • Upravljački uređaji
 • Davač nivoa

Proizvod

Konstrukcija

Pumpa u obimu isporuke

-

Instalacija sa jednom pumpom

Instalacija sa dupleks pumpom

-

Primena

Nadzemno

-

Podzemno

Oprema/funkcija

Položaj dotoka sa slobodnim izborom

-

Upravljanje nivoom: Sa plivajućim prekidačem

Opciono

Upravljanje nivoom: Sa senzorom nivoa

Opciono

Upravljanje nivoom: Sa potisnim senzorom pritiska

Opciono

Gotovo ožičenje

-

Switchgear

Opciono

Preuzimanja

Drainage and Sewage

Format stranice A4
Broj strana 24

PDF (8 MB)

Preuzmi

General overview

Izlaz 2017
Format stranice A4
Broj strana 72

PDF (46 MB)

Preuzmi

Wilo-Port 600

Broj artikla 1544159
Izlaz 1511
Broj verzije 01
Format stranice A4
Broj strana 31

PDF (3 MB)

Preuzmi

Proizvod

PDF: Wilo-Port 600

Podesi

Izbor stranice

Format stranice

Опционалне информације

Možete da navedete Vaše lične informacije koje želite da prikažete u zaglavlju.

Memorisanje