PDF: Wilo-Port 600

Podesi

Izbor stranice

Format stranice

Опционалне информације

Možete da navedete Vaše lične informacije koje želite da prikažete u zaglavlju.

Memorisanje
Posebnosti/prednosti proizvoda
  • Mogućnost prelaska vozilom - i za teški saobraćaj - zahvaljujući poklopcima šahta koji se montiraju direktno na šaht
  • Fleksibilno prilagođavanje u fazi instalacije zahvaljujući kontinualnom produženju šahta do 2,75 m
  • Izuzetna pogonska bezbednost i zaštita od propuštanja zahvaljujući telu šahta iz jednog dela do 2,25 m
  • Dug radni vek zahvaljujući primeni materijala otpornih na koroziju
  • Jednostavno održavanje sa lako dostupnim armaturama preko spojnice iznad vode
  • Jednostavna instalacija preko lakog tela šahta od polietilena i integrisanih nastavaka za dovod
  • Telo šahta sigurno od uzgona bez dodatnih opterećenja zahvaljujući obrtnim rebrima šahta

Vrsta konstrukcije

Šaht za pumpe od plastike za postavljanje u tlo

Primena

Za pumpanje otpadne vode sa fekalijama ili prečišćene otpadne vode, koja se ne može odvesti u kanalizacioni sistem prirodnim padom, kao i za odvod vode sa objekata koji su ispod nivoa vraćanja vode.

Način označavanja

Primer:Wilo-Port 600.1-1500-03B
600Nominalni prečnik šahta u mm
1Broj pumpi
1500Monolitna konstrukciona visina u mm
03Izlaz na potisu, npr.. 03 = DN 32
BVarijanta cevovoda za Wilo pumpe
B = Rexa CUT, MTC 32F39, MTC 40
D = TC 40, TS 40, STS 40
E = TMW 32


Detalji i preuzimanja


Proizvod