Wilo-Port 800

Posebnosti/prednosti proizvoda

 • Mogućnost prelaska vozilom - i za teški saobraćaj - zahvaljujući poklopcima šahta koji se montiraju direktno na šaht
 • Fleksibilno prilagođavanje u fazi instalacije zahvaljujući kontinualnom produženju šahta do 2,75 m
 • Izuzetna pogonska bezbednost i zaštita od propuštanja zahvaljujući telu šahta iz jednog dela do 2,25 m
 • Dug radni vek zahvaljujući primeni materijala otpornih na koroziju
 • Jednostavno održavanje sa lako dostupnim armaturama preko spojnice iznad vode
 • Jednostavna instalacija preko lakog tela šahta od polietilena i integrisanih nastavaka za dovod
 • Telo šahta sigurno od uzgona bez dodatnih opterećenja zahvaljujući obrtnim rebrima šahta

Opis serije

Vrsta konstrukcije

Šaht za pumpe od plastike za postavljanje u tlo

Primena

Pumpanje otpadne vode sa fekalijama, koja se ne može odvesti u kanalizacioni sistem prirodnim padom, kao i za odvod vode sa objekata koji su ispod nivoa vraćanja vode.

Način označavanja

Primer:Wilo-Port 800.1-1750-03B
800Nominalni prečnik šahta u mm
1Broj pumpi
1750Monolitna konstrukciona visina u mm
03Izlaz na potisu, npr.. 03 = DN 32
BVarijante cevovoda za Wilo pumpe
B = Rexa CUT, MTC 32F39, MTC 40
C = MTC 32F49, MTC 32F55

Materijali

 • Šaht: PE
 • Cevovod: Nerđajući čelik
 • Nosač: Nerđajući čelik
 • Zasun: Bronza
 • Kuglični nepovratni ventil: Sivi liv sa praškastom zaštitnom prevlakom otpornom na koroziju
 • Spojnica iznad vode: Sivi liv sa praškastom zaštitnom prevlakom otpornom na koroziju
 • Lanac: Nerđajući čelik

Opis/konstrukcija

Plastični šaht, spreman za montažu sa kompletnim cevovodom u monolitnoj vrsti konstrukcije sa maks. visinom šahta od 2250 mm bez zaptivnih površina, opciono sa teleskopskim nastavkom za maks. produženje do 2750 mm. Sertifikacija u skladu sa (DIN) EN 12050-1 sa geometrijom šahta bez taloga i ušicama za dizalicu za jednostavno premeštanje i transport. Zaštićen od uzgona podzemne vode do gornje ivice tla, bez dodatnog betonskog opterećenja na objektu. Kuglični nepovratni ventil sa mogućnošću skidanja montiran direktno na potisnom nastavku pumpe. Spojnica iznad vode za brzu i jednostavnu montažu pumpe i uređaj za opcioni priključak za ispiranje i prekidač vakuma. Zasuni za naglavke sa opcionim produžetkom za rukovanje. Uklj. lanac kao elementom za podizanje pumpe. Poklopac šahta u skladu sa propisom EN 124 u klasama A 15 i B 125 sa mogućnošću instalacije direktno na šahtu, bez ploče za raspodelu opterećenja, opciono dostupna klasa D 400 (sa pločom za raspodelu opterećenja na objektu).

Tehnički podaci:

 • Monolitne visine šahta: 1750, 2250 mm
 • Maksimalna visina šahta sa produžetkom: 2750 mm
 • Nominalni prečnik šahta: 800 mm
 • Priključni nastavci (zatvoreni): 1x DN 100, 2x DN 150, 1x DN 200
 • Izlaz na potisu sa spoljnim navojem: R 1¼
 • Priključak za ispiranje/prekidač vakuma: Rp 1

Obim isporuke

 • Šaht sa prethodno montiranim cevovodom
 • Spojnica iznad vode
 • Nepovratni ventil
 • Zasun
 • Lanac

Napomena! Pumpa se ne nalazi u opsegu isporuke!

Dodatna oprema

 • Teleskopski produžetak za šaht 500 mm
 • Produžetak ključa za rukovanje za zasun
 • Poklopac šahta u skladu sa EN 124 u klasama A 15, B 125 ili D 400
 • Priključak za ispiranje Storz C-52 i produžetak priključka za ispiranje
 • Prekidač vakuma (samo u kombinaciji sa priključkom za ispiranje)
 • Navojni stezni spojevi
 • Upravljački uređaji
 • Davač nivoa

Proizvod

Konstrukcija

Pumpa u obimu isporuke

-

Instalacija sa jednom pumpom

Instalacija sa dupleks pumpom

Primena

Nadzemno

-

Podzemno

Oprema/funkcija

Položaj dotoka sa slobodnim izborom

-

Upravljanje nivoom: Sa plivajućim prekidačem

Opciono

Upravljanje nivoom: Sa senzorom nivoa

Opciono

Upravljanje nivoom: Sa potisnim senzorom pritiska

Opciono

Gotovo ožičenje

-

Switchgear

Opciono

Preuzimanja

General overview

Izlaz 2017
Format stranice A4
Broj strana 72

PDF (46 MB)

Preuzmi

Wilo Port 800

Broj artikla 2543019
Izlaz 1506
Broj verzije 2
Format stranice A4
Broj strana 28

PDF (2 MB)

Preuzmi

Proizvod

PDF: Wilo-Port 800

Podesi

Izbor stranice

Format stranice

Опционалне информације

Možete da navedete Vaše lične informacije koje želite da prikažete u zaglavlju.

Memorisanje