Kontakt

+381 11 2853 258, 2583 259, 4043 820, 4043 821, 4043 822

Radno vreme ponedeljak-petak 8.30 do 16.30

Ili putem maila office.rs@wilo.com, na koji ćete sigurno dobiti odgovor!

Wilo-RainSystem AF 400

Opis serije

Posebne karakteristike/prednosti proizvoda

 • Sa niskim nivoom buke zbog koncepcije optimizovanog protoka i buke (višestepene centrifugalne pumpe)
 • Najveća moguća pogonska bezbednost zahvaljujući potpuno elektronskom regulatoru Rain-Control Hybrid.
 • Visoka ekonomičnost zbog napajanja svežom vodom prema stvarnim potrebama
 • Automatsko upravljanje napojnom pumpom
 • Upravljanje sistemom/nivoima u niskonaponskom području.
 • Ispitano u skladu sa ispitnim odredbama RAL direktive o kvalitetu GZ 994

Vrsta konstrukcije

Autimatska instalacija za korišćenje kišnice sa predrezervoarom i 2 pumpe sa normalnim usisavanjem

Primena

Komercijalno i industrijsko korišćenje kišnice radi uštede pitke vode kao hibridni sistem u kombinaciji sa cisternama ili rezervoarima

Oprema/funkcija

 • Modul u kompaktnoj verziji, spreman za priključak
 • Električki i hidraulički u potpunosti povezan i montiran na osnovnu ploču sa prigušenjem vibracija sastoji se od:
  • 2 komada nekorodirajućih, bešumnih centrifugalnih pumpi sa normalnim usisavanjem serije MultiPress
  • Zbirni cevovod sa potisne strane R 1 1/2 uključujući i jedinicu davača sa membranskom posudom od 8 litara uz protočni princip i sa zapornim uređajem sa pražnjenjem, manometar 0 - 10 bar
  • kuglastom slavinom sa usisne i potisne strane i nepovratnim ventilom
  • Hibridni rezervoar velike zapremine sa svim priključcima, smirenim dotocima i prelivom sa sifonom
  • Centralni uključni uređaj RainControl Hybrid sa upravljačkom elektronikom, transmiterom pritiska 4–20mA, kao i upravljanjem nivoima u niskonaponskom području
  • Dojave o radu i smetnjama
  • Ravnomerno upravljanje instalacijom postiže se cikličkom zamenom pumpi i integrisanim probnim radom kod pumpi u stanju mirovanja
  • Automatsko prebacivanje u slučaju smetnje i uključenje vršnog opterećenja
  • Automatska izmena vode u rezervoaru za napajanje
  • Stalni prikaz nivoa popunjenosti u cisterni, pritiska instalacije, pogonskih stanja preko LCD-a (opciono)
  • Magnetni ventil R 1 sa DVGW sertifikatom za napajanje svežom vodom

Opseg isporuke

 • Dve višestepene centrifugalne pumpe sa smanjenim šumovima i normalnim usisavanjem
 • Hibridni rezervoar od 400 l sa svim neophodnim priključcima, jedinica davača sa membranskom posudom od 8 l. Centralni upravljački uređaj RainControl-Hybrid sa upravljačkom elektronikom i upravljanjem nivoom pumpi za cisterne Wilo-Drain TM ili TS u verziji sa trofaznim motorom (opciono sa monofaznim motorom), mora da se poruči posebno

Način označavanja

Example

Wilo-AF 400-2 MP 304 EM

AF

Automatic rainwater utilisation and drinking water replenishment system (Aqua Feed)

400

Nominal content of replenishment reservoir (hybrid tank) (l)

2

Number of pumps

MP

Non self-priming, horizontal, multistage centrifugal pump of the MultiCargo MP series

3

Volume flow (m3/h) at optimum efficiency

04

Number of stages

EM

Single-phase AC motor 1~230 V, 50 Hz

Tehnički podaci

 • Maks. radni pritisak 10 bar
 • Klasa zaštite IP54
 • Priključci:
  • Potisni vod / potisna strana zbirnog cevovoda R 1 ½
  • Ulivna cev HT 50
  • Priključak za preliv DN 100

Materijali

 • Kućušte pumpe od plemenitog čelika 1.4301
 • Radno kolo od norila
 • Vratilo, nehrđajući čelik 1.4028
 • Mehanički zaptivač od keramike/grafita
 • Stepenaste komore od Noryl-a
 • Membransko-ekspanziona posuda od lakiranog čelika

Opis/konstrukcija

 • Jedinica za vodosnabdevanje sa 2 pumpe za vodosnabdevanje, spremna za priključak, kao kompaktni modul za komercijalno i industrijsko korišćenje kišnice
 • Za potpuno automatsko snabdevanje kišnicom iz podzemnog rezervoara ili iz cisterne pomoću pumpi sa uronjivim motorom u funkciji napojnih pumpi
 • U zavisnosti od izbora pumpi sa ovim hibridnim sistemom mogu da se premoste i veće udaljenosti između instalacije i cisterne (vidi još i Wilo pumpe sa uronjivim motorom, serije Wilo-Drain)
 • Hibridni rezervoar, velike zapremine, sa svim integrisanim funkcijama nudi optimizovano napajanje pijaćom vodom u mreži potrošača iz nenapunjene cisterne
 • Potpuno elektronska regulaciona jedinica za upravljanje pumpama za vodosnabdevanje i pumpama za cisterne, opremljena je glavnim prekidačem, upravljačkim prekidačem za svaku pumpu sa funkcijom Ručno-0-Automatika i pokazivačem pogonskih stanja za rad/smetnju svake pumpe, kao i pokazivačem nedostatka vode
 • U zavisnosti od pritiska, pumpe se uključuju, odnosno isključuju kaskadno, u skladu sa potrebnom vodom
 • Membranska posuda služi za uštedu energije kod minimalnih propuštanja na objektu
 • Ravnomerno upravljanje instalacijom postiže se cikličkom zamenom pumpi i integrisanim probnim radom kod pumpi u stanju mirovanja
 • Automatsko prebacivanje u slučaju smetnje i uključenje vršnog opterećenja garantuju najveću moguću spremnost instalacije
 • U slučaju nedostatka vode ova instalacija se isključuje preko integrisane zaštite od rada na suvo
 • Intergrisana elektronska zaštita motora
 • Upravljački uređaj daje opsežne poruke; dodatno raspolaže beznaponskim kontaktima za zbirni signal rada i zbirni signal smetnje
 • Ova instalacija idealna je za priključak na tehniku upravljanja zgradom (SUZ/DDC)

Proizvod

PDF: Wilo-RainSystem AF 400

Podesi

Izbor stranice

Format stranice

Опционалне информације

Možete da navedete Vaše lične informacije koje želite da prikažete u zaglavlju.

Memorisanje