Kontakt

+381 11 2853 258, 2583 259, 4043 820, 4043 821, 4043 822

Radno vreme ponedeljak-petak 8.30 do 16.30

Ili putem maila office@wilo.rs, na koji ćete sigurno dobiti odgovor!

Wilo-Rexa CUT

Opis serije

Posebne karakteristike/prednosti proizvoda

 • Visoka pouzdanost zahvaljujući ATEX odobrenju i uvlačenju kabla vodootpornim po dužini (CUT, GE...)
 • Visoka pogonska bezbednost zahvaljujući sferno konstruisanom mehanizmu za sečenje sa povlačenjem reza
 • Dug radni vek zahvaljujući veoma kvalitetnom zaptivanju motora sa dva nezavisna klizna zaptivača i opcionom štapnom elektrodom za nadzor zaptivne komore

Vrsta konstrukcije

Uronjiva pumpa za otpadnu vodu sa mehanizmom za usitnjavanje za rad sa prekidima i trajni pogon za stacionarnu i prenosivu montaža u vlažnom prostoru.

Primena

Pumpanje

 • Otpadna voda sa fekalijama u skladu sa (DIN) EN 12050-1
 • Otpadna voda

Oprema/funkcija

 • Mehanizam za usitnjavanje sa unutrašnjim ili spoljnim sečivom i vučnim rezom
 • Kontrola temperature namotaja bimetalnim senzorima
 • ATEX dozvola (za verziju motora „P“)
 • Opciona eksterna štapna elektroda za nadzor zaptivne komore

Opseg isporuke

 • Pumpa
 • Priključni kabl od 10 m sa utikačem (monofazna verzija) ili slobodnim krajem kabla (trofazna verzija)
 • Uputstvo za ugradnju i upotrebu

Način označavanja

Primer:

Wilo-Rexa CUT GE03.26/P-T15-2-540X/P

Rexa

Uronjiva pumpa za otpadnu vodu sa centrifugalnom hidraulikom

CUT

Serija sa mehanizmom za usitnjavanje

GE

Verzija hidraulike:

GI = unutrašnji mehanizam za usitnjavanje

GE = spoljašnji mehanizam za usitnjavanje

03

Nominalni prečnik priključka pritiska:

03 = DN 32

04 = DN 40

26

Nulti napor u m

P

Verzija motora:

S = kućište od nerđajućeg čelika

P = kućište motora od sivog liva

t

Verzija mrežnog priključka:

M = 1~

T = 3~

15

Vrednost/10 = snaga motora P2 u kW

2

Broj polova

5

Frekvencija (5 = 50 Hz, 6 = 60 Hz)

40

Ključ za nominalni napon

x

EX odobrenje:

Bez dodatka = bez Ex odobrenja

X = sa Ex odobrenjem

P

Električna dodatna oprema:

bez dodatka = sa slobodnim krajem kabla

P = sa utikačem

Tehnički podaci

 • Mrežni priključak: 1~230 V, 50 Hz ili 3~400 V, 50 Hz
 • Vrsta rada u uronjenom stanju: S1
 • Režim rada, izronjen, CUT GI: S2-15 min. S3 10%
 • Režim rada, izronjen, CUT GE: S2-30 min; S3 25%
 • Klasa zaštite: IP68
 • Klasa izolacije: F (CUT GE: opciono H)
 • Temperatura fluida: 3 … 40 °C, maks. 60 °C za 3 min.
 • Maks. dubina uranjanja: 20 m
 • Dužina kabla: 10 m

Materijali

 • Kućište motora: 1.4301 (verzija motora „S“) odn. EN-GJL-250 (verzija motora „P“)
 • Kućište hidraulike: EN-GJL-250
 • Radno kolo: EN-GJL250
 • Kraj vratila: plemeniti čelik 1.4021
 • Mehanizam za usitnjavanje: unutrašnje sečivo = 1.4528; spoljno sečivo = abrazit/1.4034
 • Zaptivanje na strani pumpe: SiC/SiC
 • Zaptivanje sa strane motora: C/MgSiO4
 • Statički zaptivači: NBR

Opis/konstrukcija

Uronjiva pumpa za otpadnu vodu sa unutrašnjim ili spoljnim mehanizmom za usitnjavanje kao potopivi blok agregat za stacionarnu i prenosivu montažu u vlažnom prostoru, za rad sa prekidima i trajni pogon.

Hidraulika

Potisni izlaz je izveden u verziji horizontalnog prirubničkog spoja sa kombinovanim priključkom DN 32/40. Maksimalni dozvoljeni udeo suve materije iznosi 8 % (u zavisnosti od hidraulike). Primenjuju se jednokanalna i višekanalna radna kola.

Motor

Kao motori se primenjuju motori sa površinskim hlađenjem u monofaznoj i trofaznoj verziji za direktno startovanje. Otpadna toplota se preko kućišta motora direktno prenosi na okolni fluid. Kada su uronjeni, motori mogu da se koriste u trajnom pogonu (S1), a kada su izronjeni u kratkotrajnom pogonu (S2) ili u radu sa prekidima (S3).

Motori su opremljeni uređajima za termički nadzor namotaja. Pomoću njega se štiti namotaj motora od pregrevanja. Za to se standardno koriste bimetalni senzori. Motori u verziji P dodatno su opremljeni nadzorom prostora motora. Elektroda za vlažnost signalizira prodor vode u prostor motora.

Motori mogu dodatno da se opreme eksternom štapnom elektrodom za nadzor zaptivne komore. Ona signalizira prodor vode u zaptivnu komoru preko zaptivanja na strani pumpe.

Priključni kabl je standardne dužine od 10 m i kod monofazne verzije je opremljen utikačem. Trofazna verzija standardno ima slobodne krajeve kabla koji je kod motora verzije P zaliven vodootporno po dužini.

Zaptivanje

Između motora i hidraulike se nalazi zaptivna komora. Ona je napunjena medicinskim belim uljem i štiti motor od prodiranja fluida preko zaptivanja na strani pumpe. Zaptivanje na strani pumpe i motora se vrši preko dva međusobno nezavisno rotirajuća mehanička zaptivača.

Radno područje

Wilo-Rexa CUT GE

Wilo-Rexa CUT GI

Preuzimanja

Wilo-Rexa Cut standard

Broj artikla 6075127
Izlaz 1411
Broj verzije 01
Format stranice A4
Broj strana 384

PDF (11 MB)

Preuzmi

Wilo-Rexa CUT GI

Broj artikla 6069820
Izlaz 2017-12
Broj verzije 02
Format stranice 209.9 x 297.0 mm
Broj strana 756

PDF (10 MB)

Preuzmi

Wilo-Rexa CUT GE

Broj artikla 6069819
Izlaz 2017-12
Broj verzije 02
Format stranice 209.9 x 297.0 mm
Broj strana 1080

PDF (8 MB)

Preuzmi

Proizvod

PDF: Wilo-Rexa CUT

Podesi

Izbor stranice

Format stranice

Опционалне информације

Možete da navedete Vaše lične informacije koje želite da prikažete u zaglavlju.

Memorisanje