Kontakt

+381 11 2853 258, 2583 259, 4043 820, 4043 821, 4043 822

Radno vreme ponedeljak-petak 8.30 do 16.30

Ili putem maila office.rs@wilo.com, na koji ćete sigurno dobiti odgovor!

Wilo-Rexa FIT

Opis serije

Posebne karakteristike/prednosti proizvoda

 • Spreman za priključenje i može se odmah koristiti (A i P verzija)
 • Jednostavna upotreba zahvaljujući ugrađenom plivajućem prekidaču (A verzija)
 • Pouzdana hidraulika sa slobodnim protokom, sa velikim slobodnim sfernim prolazom za rad otporan na začepljenja
 • Zaptivna komora sa opcionim eksternim nadzorom
 • Malih težina

Vrsta konstrukcije

Uronjiva pumpa za otpadnu vodu, za rad sa prekidima, za stacionarnu i prenosivu montažu u vlažnom prostoru.

Primena

Pumpanje

 • Otpadna voda sa fekalijama u skladu sa EN 12050-1
 • Otpadna voda

Oprema/funkcija

 • Kontrola temperature namotaja sa bimetalnim senzorima
 • Opcione eksterne štapne elektrode za kontrolu zaptivne komore

Opseg isporuke

 • Uronjiva pumpa za otpadnu vodu sa kablom od 10 m
 • Verzija kabla u zavisnosti od varijante:
  • Sa slobodnim krajevima kabla (O)
  • Sa utikačem (P)
  • Sa plivajućim prekidačem i utikačem (A)
 • Priručnik za rad i održavanje

Način označavanja

Primer:

Wilo-Rexa FIT V06DA-110/EAD1-2-T0015-540-A

Rexa

Uronjiva pumpa za otpadne vode

FIT

Serija

V

Vortex radno kolo

06

Nominalni prečnik priključka pritiska DN 65

D

Hidraulika sa usisne strane ima otvore u skladu sa DIN

A

Standardna verzija materijala za hidrauliku

110

Odrednica hidraulike

E

Motor sa površinskim hlađenjem

A

Standardna verzija materijala za motor

D

Zaptivanje pomoću dva nezavisna mehanička zaptivača

1

IE klasa energetske efikasnosti, npr. 1 = IE1 (u vezi sa IEC 60034-30)

-

bez EX odobrenja

2

Broj polova

t

Verzija mrežnog priključka:

M = 1~

T = 3~

0015

Vrednost/10 = snaga motora P2 u kW

5

Frekvencija (5 = 50 Hz, 6 = 60 Hz)

40

Ključ za nominalni napon

A

Električna dodatna oprema:

O = sa slobodnim krajem kabla

P = sa utikačem

A = sa plivajućim prekidačem i utikačem

Tehnički podaci

 • Mrežni priključak: 1~230 V, 50 Hz ili 3~400 V, 50 Hz
 • Vrsta rada u uronjenom stanju: S1
 • Režim rada u izronjenom stanju: S2-15 min. S3 10%
 • Klasa zaštite: IP68
 • Klasa izolacije: F
 • Temperatura fluida: 3 - 40 °C, maks. 60 °C za 3 min
 • Slobodan prolaz: 50/65/80 mm
 • Dužina kabla: 10 m

Materijali

 • Kućište motora: 1.4301
 • Kućište hidraulike: EN-GJL250
 • Radno kolo: EN-GJL250
 • Statički zaptivači: NBR
 • Zaptivanje na strani pumpe: SiC/SiC
 • Zaptivanje sa strane motora: C/MgSiO4
 • Kraj vratila: plemeniti čelik 1.4021

Opis/konstrukcija

Uronjiva pumpa za otpadnu vodu kao potopivi monoblok agregat za stacionarnu i prenosivu montažu u vlažnom prostoru u isprekidanom režimu rada.

Hidraulika

Izlaz na potisnoj strani je realizovan kao horizontalni prirubnički spoj. Maksimalni dozvoljeni udeo suve materije iznosi 8 % (u zavisnosti od hidraulike). Kao oblik radnog kola primenjuju se radna kola sa slobodnom strujom.

Motor

Primenjuju se motori sa površinskim hlađenjem u verziji na naizmeničnu struju (sa integrisanim pogonskim kondenzatorom) i trofaznu struju za direktno startovanje. Otpadna toplota se preko kućišta motora direktno prenosi na okolni fluid. Kada su uronjeni, motori mogu da se koriste u trajnom pogonu (S1), a kada su izronjeni u kratkotrajnom pogonu (S2) ili u radu sa prekidima (S3).

Osim toga, motori su opremljeni termičkim nadzorom motora. Pomoću njega se štiti namotaj motora od pregrevanja. Kod agregata sa motorom na naizmeničnu struju, on je već integrisan i aktivira se automatski. To znači da se motor isključuje u slučaju pregrevanja i da se automatski uključuje kada se ohladi. Za to se standardno koriste bimetalni senzori.

Motor može dodatno da se opremi eksternom elektrodom zaptivne komore za nadzor uljne komore. Ona prijavljuje prodor vode u uljnu komoru kroz mehanički zaptivač na strani fluida.

Priključni kabl ima standardnu dužinu od 10 m i dostupan je u sledećim verzijama:

 • sa slobodnim krajevima kabla
 • sa utikačem
 • sa plivajućim prekidačem i utikačem

Zaptivanje

Između motora i hidraulike se nalazi zaptivna komora. Ona je napunjena medicinskim belim uljem. Zaptivanje na strani fluida i motora se vrši preko dva međusobno nezavisno rotirajuća mehanička zaptivača.

Radno područje

Wilo-Rexa FIT

Preuzimanja

Wilo-Rexa FIT

Broj artikla 6069823
Izlaz 1701
Broj verzije 04
Format stranice 209.9 x 297.0 mm
Broj strana 12

PDF (2 MB)

Preuzmi

Wilo-Rexa FIT

Broj artikla 6063547
Izlaz 2019-02
Broj verzije 07
Format stranice 209.9 x 297.0 mm
Broj strana 32

PDF (3 MB)

Preuzmi

Proizvod

PDF: Wilo-Rexa FIT

Podesi

Izbor stranice

Format stranice

Опционалне информације

Možete da navedete Vaše lične informacije koje želite da prikažete u zaglavlju.

Memorisanje