Wilo-Rexa FIT

Posebnosti/prednosti proizvoda

 • Spreman za priključenje i može se odmah koristiti
 • Jednostavna upotreba zahvaljujući ugrađenom plivajućem prekidaču (A verzija)
 • Pouzdana hidraulika sa slobodnim protokom, sa velikim slobodnim sfernim prolazom za rad otporan na začepljenja
 • Zaptivna komora sa opcionim eksternim nadzorom
 • Mala težina

Opis serije

Vrsta konstrukcije

Uronjiva pumpa za otpadne vode, za rad sa prekidima, za stacionarnu i prenosivu montaža u vlažnom prostoru, kao i za stacionarnu montažu u suvom prostoru.

Primena

Pumpanje

 • Otpadna voda sa fekalijama u skladu sa EN 12050-1
 • Otpadne vode

Način označavanja

Primer:Wilo-Rexa FIT V06DA-110/EAD1-2-T0015-540-A
RexaUronjiva pumpa za otpadnu vodu
FITSerija
VVortex radno kolo
06Nominalni prečnik priključka pritiska DN 65
DHidraulika sa usisne strane ima otvore u skladu sa DIN
AVerzija materijala hidraulike
A = standardni model
110Odrednica hidraulike
ESuvi motor
AVerzija materijala motora
A = standardni model
DZaptivanje pomoću dva nezavisna mehanička zaptivača
1IE klasa energetske efikasnosti, npr. 1 = IE1 (u vezi sa IEC 60034‑30)
-Bez odobrenja za korišćenje u područjima ugroženim od eksplozije
2Broj polova
TVerzija mrežnog priključka:

M = 1~

T = 3~

0015Vrednost/10 = snaga motora P2 u kW
5Frekvencija (5 = 50 Hz, 6 = 60 Hz)
40Ključ za nominalni napon
AElektrična dodatna oprema:

O = sa slobodnim krajem kabla

P = sa utikačem

A = sa plivajućim prekidačem i utikačem

Tehnički podaci

 • Mrežni priključak: 1~230 V, 50 Hz ili 3~400 V, 50 Hz
 • Način rada uronjen: S1
 • Način rada izronjen: S2-15 min; S3 10%
 • Klasa zaštite: IP 68
 • Klasa izolacije: F
 • Temperatura fluida: 3 ‑ 40 °C, maks. 60 °C za 3 min
 • Slobodan prolaz: 50 / 65 / 80 mm
 • Dužina kabla: 10 m

Oprema/funkcija

 • Kontrola temperature namotaja sa bimetalnim senzorima
 • Opcione eksterne štapne elektrode za kontrolu zaptivne komore

Opis/konstrukcija

Uronjiva pumpa za otpadnu vodu kao potopivi monoblok agregat za stacionarnu i prenosivu montažu u vlažnom prostoru , kao i montažu na suvom u radu sa prekidima.

Hidraulika

Izlaz na potisnoj strani je realizovan kao horizontalni prirubnički spoj. Maksimalni dozvoljeni udeo suve materije iznosi 8 % (u zavisnosti od hidraulike). Kao oblik radnog kola primenjuju se radna kola sa slobodnom strujom.

Motor

Primenjuju se motori sa površinskim hlađenjem u verziji na naizmeničnu struju (sa integrisanim pogonskim kondenzatorom) i trofaznu struju za direktno startovanje. Otpadna toplota se preko kućišta motora direktno prenosi na okolni fluid. Kada su uronjeni, motori mogu da se koriste u trajnom pogonu (S1), a kada su izronjeni u kratkotrajnom pogonu (S2) ili u radu sa prekidima (S3).

Osim toga, motori su opremljeni termičkim nadzorom motora. Pomoću njega se štiti namotaj motora od pregrevanja. Kod agregata sa motorom na naizmeničnu struju, on je već integrisan i aktivira se automatski. To znači da se motor isključuje u slučaju pregrevanja i da se automatski uključuje kada se ohladi. Za to se standardno koriste bimetalni senzori.

Motor može dodatno da se opremi eksternom elektrodom zaptivne komore za nadzor uljne komore. Ona prijavljuje prodor vode u uljnu komoru kroz mehanički zaptivač na strani fluida.

Priključni kabl ima standardnu dužinu od 10 m i dostupan je u sledećim verzijama:

 • sa slobodnim krajevima kabla
 • sa utikačem
 • sa plivajućim prekidačem i utikačem

Zaptivanje

Između motora i hidraulike se nalazi zaptivna komora. Ona je napunjena medicinskim belim uljem. Zaptivanje na strani fluida i motora se vrši preko dva međusobno nezavisno rotirajuća mehanička zaptivača.

Materijali

 • Kućište motora: 1.4301
 • Kućište hidraulike: EN-GJL 250
 • Radno kolo: EN-GJL 250
 • Statički zaptivači: NBR
 • Zaptivanje na strani pumpe: SiC/SiC
 • Zaptivanje sa strane motora: C/MgSiO4
 • Kraj vratila: Nerđajući čelik 1.4021

Obim isporuke

 • Uronjiva pumpa za otpadnu vodu sa kablom od 10 m
 • Verzija kabla u zavisnosti od varijante:
  • Sa slobodnim krajevima kabla (O)
  • Sa utikačem (P)
  • Sa plivajućim prekidačem i utikačem (A)
 • Priručnik za rad i održavanje

Dodatna oprema

 • Uređaj za ovešenje ili nogar pumpe
 • Eksterna kontrola kompresione komore za nadzor uljne komore
 • Lanci
 • Upravljački uređaji, releji i utikači
 • Setovi za pričvršćivanje sa anker vijcima

Radno područje

Radno područje

Proizvod

Konstrukcija

Potopiva

Jednokanalno radno kolo

-

Vortex radno kolo

Višekanalno radno kolo

-

Otvoreno višekanalno radno kolo

-

Mehanizam za usitnjavanje

-

Vrtložnik

-

Zaptivna komora

Komorа za propuštanje

-

Zaptivanje sa strane motora mehaničkim zaptivačem

Zaptivanje sa strane motora zaptivnim prstenom vratila

-

Zaptivanje na strani fluida mehaničkim zaptivačem

Motor na naizmeničnu struju

Trofazni motor

Direktno uključivanje

Uključivanje zvezda-trougao

-

Rad sa frekventnim regulatorom

-

Suvi motor

Motor sa hlađenjem ulja

-

Suvi motor sa cirkulacionim hlađenjem

-

Primena

Stacionarna montaža u vlažnom prostoru

Prenosna montaža u vlažnom prostoru

Stacionarna montaža na suvom

-

Prenosna montaža na suvom

-

Oprema/funkcija

Nadzor nepropusnosti motora

-

Nadzor zaptivne komore

º

Nadzor komore propuštanja

-

Nadzor temperature motora, bi-metal

Nadzor temperature motora PTC

-

Protiveksplozivna zaštita

-

Plivajući prekidač

Verzija A

Kondenzatorska kutija kod 1~230V

-

Gotovo ožičenje

Materijali

Kućište pumpe

Sivi liv

Radno kolo

Sivi liv

Kućište motora

Nerđajući čelik

Preuzimanja

Certification Booklet Wilo-Rexa FIT

Broj artikla 6069823
Izlaz 1701
Broj verzije 04
Format stranice A4
Broj strana 4

PDF (207 kB)

Preuzmi

General overview

Izlaz 2017
Format stranice A4
Broj strana 72

PDF (46 MB)

Preuzmi

Wilo-Rexa FIT…

Broj artikla 6063547, 6074865
Izlaz 1706
Broj verzije 03
Format stranice A4
Broj strana 32

PDF (2 MB)

Preuzmi

Proizvod

PDF: Wilo-Rexa FIT

Podesi

Izbor stranice

Format stranice

Опционалне информације

Možete da navedete Vaše lične informacije koje želite da prikažete u zaglavlju.

Memorisanje