Kontakt

+381 11 2853 258, 2583 259, 4043 820, 4043 821, 4043 822

Radno vreme ponedeljak-petak 8.30 do 16.30

Ili putem maila office.rs@wilo.com, na koji ćete sigurno dobiti odgovor!

Wilo-Rexa UNI

Opis serije

Posebne karakteristike/prednosti proizvoda

 • Visoka pouzdanost zahvaljujući nekorozivnoj hidraulici za univerzalne primene i različite fluide
 • Jednostavna instalacija zahvaljujući maloj težini, ugrađenom kondenzatoru kod jednofaznog motora i prirubnici sa ugrađenim pričvršćenjem
 • Optimalan stepen iskorišćenja i bezbednost u radu zahvaljujući Vortex hidraulici i glatkim površinama
 • Brzo održavanje zahvaljujući direktnom pristupu zaptivnoj komori i kućištu pumpe
 • Duži interval za održavanje zahvaljujući dvostrukom zaptivanju i zaptivnoj komori velike zapremine

Vrsta konstrukcije

Uronjiva pumpa za otpadnu vodu, za rad sa prekidima, za stacionarnu i prenosivu montažu u vlažnom prostoru

Primena

Pumpanje

 • Otpadna voda sa fekalijama u skladu sa EN 12050-1
 • Otpadna voda
 • Fluida sa pH vrednošću >4,5
 • Verzija materijala „B“: Agresivni fluidi, npr. jezerska i morska voda, kondenzat, destilovana voda

Oprema/funkcija

 • Kontrola temperature namotaja bimetalnim senzorima

Opseg isporuke

 • Uronjiva pumpa za otpadnu vodu sa kablom od 10 m
 • Priručnik za rad i održavanje

Način označavanja

Primer:

Wilo-Rexa UNI V05B/M05-540/P

Rexa

Uronjiva pumpa za otpadne vodu sa centrifugalnom hidraulikom

UNI

Serija sa hidraulikom Copolymer

V

Vortex radno kolo

05

Nominalni prečnik priključka pritiska:

05 = DN 50

06 = DN 50/65

B

Verzija materijala

 • bez = standardni model
 • B = Verzija u V4A
 • K = sa hlađenjem kućišta prinudnom cirkulacijom

t

Verzija mrežnog priključka:

M = 1~

T = 3~

05

Vrednost/10 = snaga motora P2 u kW

5

Frekvencija (5 = 50 Hz, 6 = 60 Hz)

40

Ključ za određeni napon

P

Električna dodatna oprema:

Bez dodatka = sa slobodnim krajem kabla

P = sa utikačem

A = sa plivajućim prekidačem i utikačem

Tehnički podaci

 • Mrežni priključak: 1~230 V, 50 Hz ili 3~400 V, 50 Hz
 • Vrsta rada u uronjenom stanju: S1
 • Režim rada u izronjenom stanju: S2-15 min. S3 10%
 • Režim rada u izronjenom stanju "K" verzija: S1
 • Klasa zaštite: IP68
 • Klasa izolacije: F
 • Temperatura fluida: 3 - 40 °C, maks. 60 °C za 3 min
 • Slobodan prolaz: 44 mm
 • Dužina kabla: 10 m

Materijali

 • Kućište motora: 1.4301
 • Kućište hidraulike: PP-GF30 (Copolymer)
 • Radno kolo: PP-GF30 (Copolymer)
 • Statički zaptivači: NBR
 • Zaptivanje na strani pumpe: SiC/SiC
 • Zaptivanje sa strane motora: NBR (V05), C/MgSiO4 (V06)
 • Kraj vratila: plemeniti čelik 1.4401

U verziji materijala „B“ svi delovi u kontaktu sa fluidom su od nerđajućeg čelika 1.4401 (AISI 316).

Opis/konstrukcija

Uronjiva pumpa za otpadne vode kao potopivi monoblok agregat za stacionarnu i prenosivu montažu u vlažnom prostoru.

Hidraulika

Izlaz na potisnoj strani je realizovan kao horizontalni prirubnički spoj. Maksimalna dozvoljena suva materija 8 %. Kao oblik radnog kola primenjuju se radna kola sa slobodnom strujom. Stopa pumpe je integrisana u kućište hidraulike.

Motor

Primenjuju se motori sa površinskim hlađenjem ili sa hlađenjem kućišta prinudnom cirkulacijom u verziji na naizmeničnu struju (sa integrisanim pogonskim kondenzatorom) i trofaznu struju za direktno startovanje:

 • Motor sa površinskim hlađenjem: Otpadna toplota se preko kućišta motora direktno prenosi na okolni fluid. Kada su uronjeni, motori mogu da se koriste u trajnom pogonu (S1), a kada su izronjeni u kratkotrajnom pogonu (S2) ili u radu sa prekidima (S3).
 • Motori sa hlađenjem kućišta prinudnom cirkulacijom: Otpadna toplota se preko kućišta motora odvodi u fluid. Motori mogu da se koriste u uronjenom i izronjenom stanju u trajnom režimu rada (S1).

Osim toga, motori su opremljeni termičkim nadzorom motora. Pomoću njega se štiti namotaj motora od pregrevanja. Kod agregata sa motorom na naizmeničnu struju, on je već integrisan i aktivira se automatski. To znači da se motor isključuje u slučaju pregrevanja i da se automatski uključuje kada se ohladi. Za to se standardno koriste bimetalni senzori.

Priključni kabl ima standardnu dužinu od 10 m i dostupan je u sledećim verzijama:

 • sa slobodnim krajevima kabla
 • sa utikačem
 • sa plivajućim prekidačem i utikačem

Zaptivanje

Između motora i hidraulike se nalazi zaptivna komora. Ona je napunjena medicinskim belim uljem. Zaptivanje na strani fluida se vrši pomoću mehaničkih zaptivača.

Radno područje

Wilo-Rexa UNI

Preuzimanja

Wilo-Rexa UNI

Broj artikla 6082102
Izlaz 1702
Broj verzije 01
Format stranice 209.9 x 297.0 mm
Broj strana 12

PDF (2 MB)

Preuzmi

Wilo-Rexa UNI

Broj artikla 6082109
Izlaz 2019-02
Broj verzije 03
Format stranice 209.9 x 297.0 mm
Broj strana 32

PDF (3 MB)

Preuzmi

Proizvod

PDF: Wilo-Rexa UNI

Podesi

Izbor stranice

Format stranice

Опционалне информације

Možete da navedete Vaše lične informacije koje želite da prikažete u zaglavlju.

Memorisanje