Kontakt

+381 11 2853 258, 2583 259, 4043 820, 4043 821, 4043 822

Radno vreme ponedeljak-petak 8.30 do 16.30

Ili putem maila office.rs@wilo.com, na koji ćete sigurno dobiti odgovor!

Wilo-RexaLift FIT L

Opis serije

Posebne karakteristike/prednosti proizvoda

 • Mala težina sistema za laku instalaciju
 • Integrisani nepovratni ventil
 • Fleksibilna zahvaljujući mogućnosti izbora dotoka
 • Bezbednost rada zbog ugrađene termičke zaštite motora i alarma nezavisnog od mreže za zbirni signal smetnje i preliv

Vrsta konstrukcije

Sistem za odvođenje otpadne vode kao instalacija sa jednom ili dve pumpe

Primena

Pumpanje otpadnih voda sa fekalijama (u skladu sa DIN EN 12050-1), koje se ne mogu odvesti u kanalizacioni sistem prirodnim padom i za bezbedno odvođenje povratne vode iz slivnika ispod nivoa vraćanja vode (u skladu sa DIN EN 12056-1).

Oprema/funkcija

 • Potpuno uronjivi uređaj za odvođenje otpadnih voda spreman za priključenje, uklj. upravljački uređaj sa:
  • termičkim nadzorom motora
  • beznaponskim kontaktom za SSM i preliv
  • alarmom nezavisnim od mreže
 • upravljanjem nivoom sa plivajućim prekidačem
 • odvojivim kablom pumpe
 • Nepovratni ventil
 • Zaptivač dotoka
 • kružnom testerom za otvore dotoka
 • crevnim priključkom za odzračivanje
 • Crevni priključak za ručnu membransku pumpu
 • Montažni set priključaka za potisni vod
 • Materijal za pričvršćivanje
 • Zvučno izolacioni materijal

Opseg isporuke

Uređaj za odvođenje otpadnih voda spremno za priključenje zajedno sa:

 • Upravljački uređaj sa alarmom zavisnim od mreže i utikačem
 • 1x zaptivač dovoda DN 100
 • 1x kružna testera priključak za dovod DN 100
 • 1x rubni zaptivač za priključak ručne membranske pumpe ili priključak za dovod Ø 50 mm
 • 1x rukavac za ventilacioni priključak DN 70
 • 1x nastavak prirubnice DN 80//100 sa pljosnatim zaptivačem, rukavcem i materijalom za pričvršćivanje za priključak pritiska DN 100
 • Baterija od 9 V
 • Izolacione trake za prigušenu montažu
 • Materijal za pričvršćivanje
 • Uputstvo za ugradnju i upotrebu

Način označavanja

Primer:

Wilo-RexaLift L1-22/T-540-S3/ACx

RexaLift

Uređaji za odvođenje otpadnih voda

FIT

Serija

L

Veličina konstrukcije

1

Broj dograđenih pumpi

22

Maks. napor u m

T

Verzija mrežnog priključka:M = 1~T = 3~

5

Frekvencija (5 = 50 Hz, 6 = 60 Hz)

40

Ključ za nominalni napon

S3

Vrsta rada postrojenja:S3 = rad sa prekidimaS1 = rad sa prekidima i trajni režim rada

A

Verzija upravljačkog uređaja:A = standardni upravljački uređajB = upravljački uređaj Comfort

C

Vrsta rada postrojenja:B = bez nepovratnog ventilaC = uklj. nepovratni ventil

x

Ostale verzije:bez = slobodnoY = prema zahtevima kupca

Tehnički podaci

 • Mrežni priključak: 3~400 V, 50 Hz
 • Potrošnja električne energije P1: 2,3 … 3,9 kW
 • Dužina kabla od postrojenja do upravljačkog uređaja/utikača 4/1,5 m
 • Način rada: S3-10%, 120 s
 • Temperatura fluida: 3 °C … 40 °C, kratkotrajno: 60 °C za maks. 3 min.
 • Temperatura okoline: 3 °C … 40 °C
 • Bruto zapremina rezervoara:
  • Sistem sa jednom pumpom: 115 l
  • Sistem sa dupleks pumpom: 140 l
 • Uklopna zapremina:
  • Sistem sa jednom pumpom: 35 l
  • Sistem sa dupleks pumpom: 50 l
 • Priključak pritiska: DN 80
 • Priključak dotoka: DN 50/DN 100/DN 150
 • Priključak za odzračivanje: DN 70
 • Slobodan sferni prolaz: 40 mm
 • Min. visina dotoka (od dna do sredine dotoka): 180 mm
 • Klasa zaštite uređaja za odvođenje otpadne vode: IP67
 • Klasa zaštite upravljačkog uređaja: IP54

Materijali

 • Kućište motora: Nerđajući čelik 1.4301 (AISI 304)
 • Kućište hidraulike: Plastika PE/PUR
 • Radno kolo: Plastika PUR
 • Rezervoar: Plastika PE

Opis/konstrukcija

Potpuno uronjivi uređaj za odvođenje otpadnih voda spreman za priključenje (visina uranjanja: 2 mWS, vreme potapanja: 7 dana) sa hermetičkim i vodonepropusnim sabirnim rezervoarom i zaštitom od povećanja pritiska.

RexaLift FIT L1:

Sistem sa jednom pumpom sa trofaznim motorom, upravljačkim uređajem za automatski režim rada, CEE utikačem, beznaposnkim kontaktom za zbirnu dojavu o smetnjama i integrisanim alarmom zavisnim od mreže, kao i sa podesivim vremenom naknadnog rada.

RexaLift FIT L2:

Sistem sa dupleks pumpom sa trofaznim motorom, upravljačkim uređajem za automatski režim rada (sa automatskim prebacivanjem , rezervnim pogonom kao i pogonom pod maksimalnim opterećenjem), CEE utikačem, beznaposnkim kontaktom za zbirnu dojavu o smetnjama i integrisanim alarmom zavisnim od mreže, kao i sa podesivim vremenom naknadnog rada. Zbog dvostrukog nepovratnog ventila je potreban samo priključak za potisni vod.

Pažnja: Upravljački uređaj nije potopiv i zato mora da bude postavljen tako da bude zaštićen od potapanja.

Radno područje

RexaLift FIT L

Proizvod

PDF: Wilo-RexaLift FIT L

Podesi

Izbor stranice

Format stranice

Опционалне информације

Možete da navedete Vaše lične informacije koje želite da prikažete u zaglavlju.

Memorisanje