Wilo-RexaNorm RE

Posebnosti/prednosti proizvoda

 • Jednostavna zamena radnog kola zahvaljući dizajnu “Demontaža otpozadi” dizajnu i serijskoj spojnici za demontažu. Radno kolo se tako demontira bez potrebe za demontažom hidraulike iz cevodova i motora sa osnovne ploče.
 • Zatvorena jedinica "Demontaža otpozadi": Moguća demontaža bez ispuštanja ulja u zaptivnoj komori.

Opis serije

Vrsta konstrukcije

Pumpa za otpadnu vodu sa standardnim motorom, priključena preko spojnice, potpuno montirana na osnovnoj ploči, za stacionarnu montažu na suvom

Primena

Pumpanje

 • Neprečišćene otpadne vode
 • Otpadne vode sa fekalijama
 • Tehnička voda
 • Otpadne vode

Način označavanja

Primer:Wilo-RexaNorm RE 25.74E-480DAH315S6
RexaNormPumpa za otpadnu vodu sa standardnim motorom, povezana preko spojnice, potpuno montirana na osnovnoj ploči
RESerija
25Nominalni prečnik priključka pritiska, DN 80
74Indeks snage
EVortex radno kolo
480Prečnik radnog kola
DVerzija sa prirubničkim otvorom:

D = DIN

A = ANSI

AStandardna verzija materijala
HVrsta postavljanja:
H = horizontalno
V = vertikalno
315SVeličina konstrukcije standardnog motora
4Broj polova (nominalni broj obrtaja hidraulike)

Tehnički podaci

 • Mrežni priključak: 3~400 V, 50 Hz
 • Način rada: S1
 • Klasa zaštite: IP 55
 • Klasa izolacije: F
 • Temperatura fluida: 3…70 °C
 • Temperatura okoline: 3…40 °C
 • Klasa efikasnosti motora: IE3

Oprema/funkcija

 • Nadzor temperature namotaja sa PTC senzorom (senzor Pt100 opciono dostupan)
 • Opciona eksterna štapna elektroda za nadzor zaptivne komore

Opis/konstrukcija

Pumpa za otpadnu vodu sa montiranim standardnim motorom, koja je potpuno montirana na osnovnoj ploči, za montažu na suvom u trajnom režimu rada.

Hidraulika

Hidraulika sa akisjalnim usisnim nastavkom, radijalnim potisnim nastavkom i nosačem ležaja kao celovita jedinica. Priključci su izvedeni kao prirubnički spojevi.

Zaptivanje

Nosač ležaja sa zaptivnom komorom i komorom za curenje za prihvat prodiranja fluida preko zaptivača. Zaptivač na strani fluida preko mehaničkog zaptivača nezvisnog od smera okretanja, zaptivač na strani spojnice kao radijalni zaptivni prsten vratila. Zaptivna komora je napunjena medicinskim belim ulje, a komora za curenje je zatvorena ka spojnici. Zaptivna komora može opciono da se nadzire eksternom štapnom elektrodom za nadzor zaptivne komore.

Motor

Motor u skladu sa standardom IEC u verziji B3 je čvrsto povezan sa hidraulikom preko spojnice za demontažu. Trofazni motor sa termičkim nadzorom motora i klasom energetske efikasnosti motora IE3.

Materijali

 • Kućište hidraulike: EN-GJL 250
 • Radno kolo: EN-GJL 250
 • Hidraulično vratilo: Nerđajući čelik 1.4021
 • Nosač ležaja: EN-GJL-250
 • Spojnica: Nerđajući čelik
 • Statički zaptivači: NBR
 • Zaptivanje na strani pumpe: SiC/SiC
 • Zaptivanje sa strane motora: NBR
 • Kućište motora: EN-GJL-250
 • Osnovna ploča: Čelik

Obim isporuke

 • Pumpa za otpadnu vodu i standardni motor, montirani na osnovnoj ploči. povezani preko spojnice
 • Standardni motor u trofaznoj verziji bez priključnog kabla
 • Uputstvo za ugradnju i upotrebu

Dodatna oprema

 • Spoljašnja štapna elektroda za nadzor zaptivne komore
 • Upravljački uređaji, releji i utikači
 • Setovi za pričvršćivanje sa anker vijcima

Radno područje

Radne krive

Proizvod

Konstrukcija

Potopiva

-

Jednokanalno radno kolo

Vortex radno kolo

-

Višekanalno radno kolo

-

Otvoreno višekanalno radno kolo

-

Mehanizam za usitnjavanje

-

Vrtložnik

-

Zaptivna komora

Komorа za propuštanje

Zaptivanje sa strane motora mehaničkim zaptivačem

-

Zaptivanje sa strane motora zaptivnim prstenom vratila

Zaptivanje na strani fluida mehaničkim zaptivačem

Motor na naizmeničnu struju

-

Trofazni motor

Direktno uključivanje

Uključivanje zvezda-trougao

Rad sa frekventnim regulatorom

Opciono

Suvi motor

Motor sa hlađenjem ulja

-

Suvi motor sa cirkulacionim hlađenjem

-

Primena

Stacionarna montaža u vlažnom prostoru

-

Prenosna montaža u vlažnom prostoru

-

Stacionarna montaža na suvom

Prenosna montaža na suvom

-

Oprema/funkcija

Nadzor nepropusnosti motora

-

Nadzor zaptivne komore

º

Nadzor komore propuštanja

-

Nadzor temperature motora, bi-metal

-

Nadzor temperature motora PTC

Protiveksplozivna zaštita

-

Plivajući prekidač

-

Kondenzatorska kutija kod 1~230V

-

Gotovo ožičenje

-

Materijali

Kućište pumpe

Sivi liv

Radno kolo

Sivi liv

Kućište motora

Sivi liv

Preuzimanja

Certification Booklet Wilo-RexaNorm RE

Broj artikla 6074550
Izlaz 1608
Broj verzije 02
Format stranice A4
Broj strana 8

PDF (334 kB)

Preuzmi

Drainage and Sewage

Format stranice A4
Broj strana 24

PDF (8 MB)

Preuzmi

General overview

Izlaz 2017
Format stranice A4
Broj strana 72

PDF (46 MB)

Preuzmi

PDF: Wilo-RexaNorm RE

Podesi

Izbor stranice

Format stranice

Опционалне информације

Možete da navedete Vaše lične informacije koje želite da prikažete u zaglavlju.

Memorisanje