Wilo-Sevio ACT

Posebnosti/prednosti proizvoda

 • Štedljivi unos čestica biomase u fluid
 • Efikasno zahvaljujući povećanom zapreminskom prodoru za optimizovani proces čišćenja
 • Smanjuje troškove energije zahvaljujući poboljšanom kapacitetu čišćenja
 • Dostupno i sa energetski efikasnom IE3 tehnologijom motora
 • Može se ugraditi u postojeće sisteme

Opis serije

Vrsta konstrukcije

Površinski usis

Primena

Lagani proces mešanja delića biomase svih vrsta u fluidu

Način označavanja

npr.:Wilo-Sevio ACT SD 101VT435A
ACTSerija za lagani unos dodataka u fluid
SDDifuzor za čvrste materije (površinski usisivač)
101Prečnik cevi u cm
VVerzija: V = vertikalno, D = dijagonalno
TDužina cevi: T = teleskopska, F = fiksna
435maks. dužina cevi, uklj. krivina ispusta u cm
AVerzija materijala (A = standard u GFK)

Tehnički podaci

 • Količina protoka: 3300…4000 m³/h
 • Maks. dubina bazena: 3…8 m
 • Debljina sloja rastinja: 1,6…5,5 m
 • Udeo zapremine rastinja: 40…70 %
 • Mrežni priključak: 3~400 V, 50 Hz
 • Način rada uronjen: S1
 • Klasa zaštite: IP 68
 • Maks. temperatura fluida: 40 °C

Oprema/funkcija

Površinski usis vrši stalno usisavanje delića biomase sa površine bazena i kroz cev ih vraća u donje slojeve fluida. Zbog ugaonog ispusta, delići biomase ne plutaju neodređeno naviše ili nadole, već ostaju duže u fluidu, čime podržavaju biološki proces. Ovom cirkulacijom se delići biomase nalaze samo vremenski ograničeno na površini fludia i tako procesu prečišćavanja otapdne vode značajno duže stoje aktivno na raspolaganju.

Opis/konstrukcija

Površinski usis se sastoji od cevi sa zakrivljenim ispustom, uronjivog motora i propelera.

Cev ovde služi za vođenje i usmereni unos delića u fluid. Ugao ispusta može da se prilagodi vertikalno i horizontalno, u zavisnosti od uslova.

Motor se centrirano pričvršćuje u cev. Primenjuje se motor sa površinskim hlađenjem klasifikacije IE0 ili IE3 (na osnovu IEC 60034-30). Toplota motora se direktno prenosu preko kućišta motora na okruženi fluid. Namotaj je opremljen kontrolom temperature. Vod za dovod struje je tipa HSSHÖU koji je namenjen jakim mehaničkim opterećenjima. Vod za dovod struje je uveden u kućište motora preko vodootpornog uvlačenja kabla sa popuštanjem zatezanja i zaštitom od savijanja. Pojedinačne žile, kao i oklop kabla su dodatno sliveni kao blokada tečnosti.

Propeler se pokreće motorom i ima specijalni optimizirani geometrijski oblik za lagani prenos delića.

Materijali

 • Cev: GFK
 • Propeler: PUR/PUR-HV
 • Motor: EN-GJL-250
 • Navojni spojevi: Nerđajući čelik 1.4301 odn. 1.4571

Obim isporuke

 • Površinski usis
 • Dužina kabla po želji kupca
 • Priručnik za rad i održavanje

Dodatna oprema

 • Naprava za spuštanje
 • Ugao ispusta od 30°

Proizvod

Konstrukcija

Potopiva

Jednokanalno radno kolo

-

Vortex radno kolo

-

Višekanalno radno kolo

-

Otvoreno višekanalno radno kolo

-

Mehanizam za usitnjavanje

-

Vrtložnik

-

Zaptivna komora

Komorа za propuštanje

-

Zaptivanje sa strane motora mehaničkim zaptivačem

-

Zaptivanje sa strane motora zaptivnim prstenom vratila

Zaptivanje na strani fluida mehaničkim zaptivačem

Motor na naizmeničnu struju

-

Trofazni motor

Direktno uključivanje

Uključivanje zvezda-trougao

Rad sa frekventnim regulatorom

Suvi motor

Motor sa hlađenjem ulja

-

Suvi motor sa cirkulacionim hlađenjem

-

Primena

Stacionarna montaža u vlažnom prostoru

-

Prenosna montaža u vlažnom prostoru

-

Stacionarna montaža na suvom

-

Prenosna montaža na suvom

-

Oprema/funkcija

Nadzor nepropusnosti motora

Nadzor zaptivne komore

º

Nadzor komore propuštanja

-

Nadzor temperature motora, bi-metal

Nadzor temperature motora PTC

º

Protiveksplozivna zaštita

º

Plivajući prekidač

-

Kondenzatorska kutija kod 1~230V

-

Gotovo ožičenje

-

Materijali

Kućište motora

Sivi liv

Preuzimanja

Certification Booklet Wilo-Sevio ACT SD

Broj artikla 6074697
Izlaz 1702
Broj verzije 02
Format stranice A4
Broj strana 8

PDF (377 kB)

Preuzmi

Certification Booklet Wilo-EMU HHV

Broj artikla 6072705
Izlaz 1509
Broj verzije 03
Format stranice A4
Broj strana 32

PDF (606 kB)

Preuzmi

General overview

Izlaz 2017
Format stranice A4
Broj strana 72

PDF (46 MB)

Preuzmi

Proizvod

PDF: Wilo-Sevio ACT

Podesi

Izbor stranice

Format stranice

Опционалне информације

Možete da navedete Vaše lične informacije koje želite da prikažete u zaglavlju.

Memorisanje