Kontakt

+381 11 2853 258, 2583 259, 4043 820, 4043 821, 4043 822

Radno vreme ponedeljak-petak 8.30 do 16.30

Ili putem maila office.rs@wilo.com, na koji ćete sigurno dobiti odgovor!

Wilo-Sevio ACT

Opis serije

Posebne karakteristike/prednosti proizvoda

 • Štedljivi unos čestica biomase u fluid
 • Efikasno zahvaljujući povećanom zapreminskom prodoru za optimizovani proces čišćenja
 • Smanjuje troškove energije zahvaljujući poboljšanom kapacitetu čišćenja
 • Dostupno i sa energetski efikasnom IE3 tehnologijom motora
 • Može se ugraditi u postojeće sisteme

Vrsta konstrukcije

Površinski usis

Primena

Lagani proces mešanja delića biomase svih vrsta u fluidu

Oprema/funkcija

Površinski usis vrši stalno usisavanje delića biomase sa površine bazena i kroz cev ih vraća u donje slojeve fluida. Zbog ugaonog ispusta, delići biomase ne plutaju neodređeno naviše ili nadole, već ostaju duže u fluidu, čime podržavaju biološki proces. Ovom cirkulacijom se delići biomase nalaze samo vremenski ograničeno na površini fludia i tako procesu prečišćavanja otapdne vode značajno duže stoje aktivno na raspolaganju.

Opseg isporuke

 • Površinski usis
 • Priručnik za rad i održavanje

Način označavanja

npr.:

Wilo-Sevio ACT SD 101VT435A

ACT

Serija za lagani unos dodataka u fluid

SD

Difuzor za čvrste materije (površinski usisivač)

101

Prečnik cevi u cm

V

Verzija:

 • V = vertikalno
 • D = dijagonalno

t

Dužina cevi:

 • T = teleskopski
 • F = fiksni

435

maks. dužina cevi, uklj. krivina ispusta u cm

A

Verzija materijala (A = standard u GFK)

Tehnički podaci

 • Količina protoka: 3300…4000 m³/h
 • Maks. dubina bazena: 3…8 m
 • Debljina sloja rastinja: 1,6…5,5 m
 • Udeo zapremine rastinja: 40...70 %
 • Mrežni priključak: 3~400 V, 50 Hz
 • Vrsta rada u uronjenom stanju: S1
 • Klasa zaštite: IP68
 • Maks. temperatura fluida: 40 °C

Materijali

 • Cev: GFK
 • Propeler: PUR/PUR-HV
 • Motor: EN-GJL-250
 • Navojni spojevi: Nerđajući čelik 1.4301 odn. 1.4571

Opis/konstrukcija

Površinski usis se sastoji od cevi sa zakrivljenim ispustom, uronjivog motora i propelera.

Cev ovde služi za vođenje i usmereni unos delića u fluid. Ugao ispusta može da se prilagodi vertikalno i horizontalno, u zavisnosti od uslova.

Motor se centrirano pričvršćuje u cev. Primenjuje se motor sa površinskim hlađenjem klasifikacije IE0 ili IE3 (na osnovu IEC 60034-30). Toplota motora se direktno prenosu preko kućišta motora na okruženi fluid. Namotaj je opremljen kontrolom temperature. Vod za dovod struje je tipa HSSHÖU koji je namenjen jakim mehaničkim opterećenjima. Vod za dovod struje je uveden u kućište motora preko vodootpornog uvlačenja kabla sa popuštanjem zatezanja i zaštitom od savijanja. Pojedinačne žile, kao i oklop kabla su dodatno sliveni kao blokada tečnosti.

Propeler se pokreće motorom i ima specijalni optimizirani geometrijski oblik za lagani prenos delića.

PDF: Wilo-Sevio ACT

Podesi

Izbor stranice

Format stranice

Опционалне информације

Možete da navedete Vaše lične informacije koje želite da prikažete u zaglavlju.

Memorisanje