Wilo-Sevio AIR

Posebnosti/prednosti proizvoda

 • Visoka efikasnost sistema zahvaljujući visokom kapacitetu ventilacije.
 • Visoka fleksibilnost upravljanja postrojenjima zahvaljujući velikom području regulacije unosa vazduha.
 • Najveća moguća stopa popunjenosti u procesu, uz uzimanje u obzir različitih geometrija rezervoara.
 • Dug radni vek kod komunalnih i industrijskih primena zahvaljujući različitim materijalima za membrane.
 • Niska cena instalacije i mali troškovi modifikacije kod postojećeg cevovoda.

Opis serije

Vrsta konstrukcije

Ventilacioni sistem sa cevnim, trakastim ili tanjirastim ventilatorima

Primena

Za ulazak grubih do sitnih vazdušnih mehurića u vodene fluide, kao što su voda, otpadna voda ili mulj, u svrhu dovoda kiseonika i mešanja.

Način označavanja

npr.:Wilo-Sevio AIR D 218-ES-S-30
AIRSerija ventilatora
DTanjirasti ventilator
218Prečnik perforirane površine u mm
ESMaterijal membrane
ES = EPDM
ER = EPDM sa redukovanim omekšivačem
S = Silkon
SSistem uklj. cevovod i komplet za pričvršćenje
30Broj ventilatora

Tehnički podaci

Tanjirasti ventilator

 • Prečnik perforirane površine: 218 mm
 • Površina membrane: 0,037 m²
 • Radna temperatura vazduha: 5...100 °C (u zavisnosti od materijala membrane)
 • Radna temperatura fluida: 5…40 °C
 • Maks. udar: 15 Nm³/h

Trakasti ventilator

 • Površina membrane: 0,24 m² odn. 0,32 m²
 • Radna temperatura vazduha: 5…60 °C
 • Radna temperatura fluida: 5…40 °C
 • Maks. udar: 76 Nm³/h

Cevni ventilator

 • Površina membrane: 0,09, 0,135 odn. 0,18 m²
 • Radna temperatura vazduha: 5...100 °C (u zavisnosti od materijala membrane)
 • Radna temperatura fluida: 5…40 °C
 • Maks. udar: 20 Nm³/h

Oprema/funkcija

Preko ventilatora ili kompresora se vrši pumpanje vazduha preko voda za snabdevanje u razdelnik vazduha. Vazduh se preko razdelnika vazduha ravnomerno raspoređuje na pojedinačne cevi ventilatora i dovodi do ventilatora. Ventilatori raspoređuju vazduh po celoj površini membrane i prenose ga u vidu sitnih mehurića do fluida.

Opis/konstrukcija

Ventilacioni sistem se sastoji od jednog ili više grupa ventilatora. Pritom se ventilacioni sistem može sastojati od različitih grupa ventilatora (cevnih, trakastih ili tanjirastih ventilatora). Grupa ventilatora čini osnovnu jedinicu i sastoji se od više komponenti:

 • Vod za dovod (kod trakastog ventilatora)
 • Razdelnik vazduha sa prirubničkim priključkom za vod dovoda (kod tanjirastog i cevnog ventilatora)
 • Podni držač za cevovod
 • Cevovod
 • Ventilator
 • Drenažni priključak (kod tanjirastog i cevnog ventilatora)

Pričvršćivanje

Trakasti ventilator:

Pričvršćivanje voda za dovod, kao i ventilatora, vrši se direktno na dnu bazena. Da bi se izvršila nivelacija, ventilatori se opciono mogu pričvrstiti na dno preko navojnih šipki.

Cevni i tanjirasti ventilatori:

Kompletno pričvršćivanje cevovoda na dno bazena vrši se pomoću podnih držača. Oni istovremeno omogućuju nivelisanje sistema ventilatora.

Ventilator

Dovedeni vazduh se uvodi u fluid u vidu grubih i sitnih mehurića preko ventilatora. Ovde se vazduh raspoređuje preko cele perforirane površine membrane i ispušta se kroz membranu.

Materijali

 • Membrana: EPDM (kod cevnih i tanjirastih ventilatora), PUR (kod trakastih ventilatora), ostali materijali na zahtev
 • Kućište: Plastika
 • Cevovod: plastika ili nerđajući čelik
 • Drenažni priključak: Plastika
 • Podni držači: nerđajući čelik (kod cevnih i tanjirastih ventilatora), plastika (kod trakastih ventilatora)

Obim isporuke

 • Vod za snabdevanje (kod trakastog ventilatora)
 • Razdelnik vazduha sa prirubničkim priključkom za vod dovoda (kod cevnog i tanjirastog ventilatora)
 • Cevovod
 • Drenažni priključak
 • Podni držači
 • Materijal za pričvršćivanje
 • Plan postavljanja za podni držač i ventilator
 • Plan pregleda i položaja pojedinačnih komponenti

Preuzimanja

General overview

Izlaz 2017
Format stranice A4
Broj strana 72

PDF (46 MB)

Preuzmi

PDF: Wilo-Sevio AIR

Podesi

Izbor stranice

Format stranice

Опционалне информације

Možete da navedete Vaše lične informacije koje želite da prikažete u zaglavlju.

Memorisanje