Wilo-SiBoost Smart 1 Helix VE

Posebnosti/prednosti proizvoda

 • Robusni sistem sa centrifugalnim pumpama visokog pritiska od nerđajućeg čelika serije Helix VE, sa integrisanim frekventnim regulatorom hlađenim vazduhom
 • Visoko efikasna hidraulika pumpe
 • Nesrazmerno veliki opseg regulacije frekventnog regulatora od 25 Hz do maksimalno 60 Hz (u zavisnosti od verzije)
 • Integrisana potpuna zaštita motora preko PTC-a

Opis serije

Vrsta konstrukcije

Visoko efikasna jedinica za vodosnabdevanje spremna za priključenje (normalno usisna) sa jednom vertikalno postavljenom centrifugalnom pumpom od nerđajućeg čelika u konstrukciji sa suvim rotorom serije Helix VE.

Primena

 • Potpuno automatsko vodosnabdevanje direktno iz javne mreže vodosnabdevanja ili rezervoara.
 • Za pumpanje pitke, procesne vode, vode za hlađenje, za gašenje požara (osim za sisteme za gašenje požara prema DIN 14462 i uz odobrenje lokalnih službi za protivpožarnu zaštitu) ili druge industrijske vode bez materijala koji hemijski ili mehanički agresivno deluju i koji ne sadrže abrazivne sastojke ili sastojke sa dugim vlaknima

Način označavanja

Primer: Wilo-SiBoost-Smart 1Helix VE 1004
SiBoost SmartKompaktni sistem za povišenje pritiska sa integrisanom regulacijom broja obrtaja
1Broj pumpi
Helix VESerija pumpi
10Nominalni protok [m3/h] pojedinačne pumpe
04Broj stepena pojedinačne pumpe

Tehnički podaci

 • Mrežni priključak 3~400 V ± 10%, 50 Hz; 3~380/440 V ±10 %, 60 Hz
 • Temperatura fluida maks. +50 °C (+70 °C izborno)
 • Maks. temperatura okoline 40 °C
 • Radni pritisak 16 bari (izborno 25 bari)
 • Pritisak dotoka 10 bari
 • Nominalni prečnici priključka na strani izlaznog pritiska R 1¼" - R 1½"
 • Nominalni prečnici priključka na strani dotoka Rp 1¼ - Rp 2"
 • Područje broja obrtaja 1500-3770 1/min
 • Klasa zaštite: IP 54
 • Osigurač sa mrežne strane A, AC 3, koji odgovara snazi motora i EVU propisima
 • Dozvoljeni fluidi, (ostali fluidi na zahtev):
  • Obična i topla pitka voda
  • Rashladna voda
  • Voda za gašenje
  Napomena o fluidima: Dozvoljeni fluid je principijelno voda koja hemijskim ili mehaničkim putem ne ugrožava upotrebljene materijale za izradu proizvoda i koja ne sadrži abrazivne sastojke ili sastojke sa dugim vlaknima.

Oprema/funkcija

 • 1 pumpa serije Helix VE 2 do serije Helix VE 52 sa ekvivalentnim IE4 standardnim motorom i kontinualnim regulacijskim radom sa integrisanim frekventnim regulatorom
 • Osnovni okvir od pocinkovanog čelika sa prigušnicima vibracija podesive visine za izolaciju od buke nastale od okolnih struktura
 • Delovi koji dolaze u dodir sa fluidima su otporni na koroziju
 • Cevovod od nerđajućeg čelika 1.4301
 • Zaporni ventil, potisna strana
 • Nepovratni ventil, potisna strana
 • Membranska posuda 8 l, PN16, potisna strana
 • Manometar, potisna strana
 • Opciono osiguranje od nedostatka vode sa manometrom, usisna strana

Opis/konstrukcija

 • Osnovni okvir: Pocinkovani čelik, prigušnici vibracija podesive visine za opsežnu izolaciju od buke nastale od okolnih struktura
 • Cevi: Kompletan cevovod od nerđajućeg čelika, pogodan za priključivanje svih uobičajenih materijala za cevovode; cevovod je dimenzionisan u skladu sa ukupnim hidrauličnim kapacitetom sistema za povišenje pritiska
 • Pumpe: Koristi se 1 pumpa serije Helix VE 2 do Helix VE 52. Frekventni regulatori sa vazdušnim hlađenjem, montirani na motoru pumpe, omogućavaju kontinualnu regulaciju između 25 Hz i maks. 60 Hz za sve pumpe ovih serija. Za seriju Helix VE 2 do Helix VE 16 su svi delovi koji dolaze u dodir sa fluidima od nerđajućeg čelika, dok su za seriju Helix VE 22 do Helix VE 52 od nerđajućeg čelika/sivog liva sa KTL prevlakom; druge verzije se mogu nabaviti na zahtev. KTW/WRAS/ACS odobrenje za sve delove koji dolaze u dodir sa fluidom
 • Armature: Pumpa na usisnoj i potisnoj strani ima serijski ugrađen zaporni ventil sa oznakom DVGW ispitivanja, kao i nepovratni ventil sa DVGW/KTW odobrenjem na potisnoj strani
 • Membranska posuda: 8 l/PN 16 na potisnoj strani sa membranom od butil-kaučuka, sa DVGW/KTW odobrenjem, neškodljiva u smislu zakona o zaštiti hrane; za ispitivanje i revizione provere sa kuglastom slavinom sa pražnjenjem i protočnom armaturom sa DVGW/KTW odobrenjem u skladu sa standardom DIN 4807
 • Senzor pritiska: 4 do 20 mA, postavljen na potisnoj strani, za aktiviranje frekventnog regulatora

Materijali

Helix VE 2 do Helix VE 16

 • Radna i vodeća kola kao i stepenasto kućište od nerđajućeg čelika 1.4307
 • Kućište pumpe od nerđajućeg čelika 1.4301
 • Vratilo od nerđajućeg čelika 1.4057
 • Zaštitna čaura vratila 1.4404
 • Zaptivni O-prstenovi od EPDM (FKM zaptivač na zahtev)
 • Cevovod od nerđajućeg čelika 1.4301

Helix VE 22 do Helix VE 52

 • Radna i vodeća kola kao i stepenasto kućište od nerđajućeg čelika 1.4307
 • Kućište pumpe od sivog liva, EN-GJL 250 sa KTL prevlakom
 • Vratilo od nerđajućeg čelika 1.4057
 • Zaštitna čaura vratila 1.4404
 • Zaptivni O-prstenovi od EPDM (FKM zaptivač na zahtev)
 • Cevovod od nerđajućeg čelika 1.4301

Obim isporuke

 • Sistem za povišenje pritiska, fabrički montiran, sa ispitanom funkcijom i nepropusnošću, spreman za priključenje
 • Pakovanje
 • Uputstvo za ugradnju i upotrebu

Opcije

Dodatni mrežni priključci na upit

Uputstva za projektovanje

Usisni pritisak

Prilikom dimenzionisanja sistema treba obratiti pažnju na maksimalni usisni pritisak (vidi Tehničke podatke). Maksimalni dozvoljeni pritisak dotoka izračunava se od maksimalnog radnog pritiska postrojenja uz odbitak maksimalnog napora pumpe pri Q = 0.

Za primenu i pogon sistema za povišenje pritiska načelno treba uvažavati odredbe u DIN 1988 (EN 806).

Regulator pritiska

Nestabilan pritisak dovoda kompenzuje se regulacijom broja obrtaja, koja je integrisana u pumpi, ukoliko oscilacije pritiska nisu veće od razlike između zadane vrednosti pritiska i nultog napora pojedinačne pumpe pri min. broju obrtaja (rad sa 20 Hz odn. 25 Hz). Ako je oscilacija pritiska veća, onda ispred instalacije mora da se ugradi ventil za redukciju pritiska.

Prekostrujna zaštitna sklopka

Prilikom instalacije prekostrujne zaštitne sklopke u kombinaciji sa frekventnim regulatorima treba imati u vidu da su predviđene isključivo prekostrujne zaštitne sklopke osetljive na sve vrste struje u skladu sa DIN/VDE 0664.

Osiguranje od nedostatka vode Wilo-WMS

Korišćena pumpa serije Helix VE već je opremljena integrisanom detekcijom rada na suvo kao bezbednosnim uređajem pumpe.

Podaci o elektronici/elektromagnetnoj kompatibilnosti

Sistemi sa jednom pumpom do ukupno 7,5 kW snage motora:

 • Emitovanje smetnji u skladu sa EN 61000-6-3
 • Otpornost na smetnje u skladu sa EN 6100-6-1

Napomena: Prilikom primene u stambenim zgradama montažu mora da izvrši osoblje koje je obučeno za rad sa elektromagnetno kompatibilnim delovima.

Radno područje

Radno područje

Preuzimanja

General overview

Izlaz 2017
Format stranice A4
Broj strana 72

PDF (46 MB)

Preuzmi

Wilo-Helix VE 22-36-52

Broj artikla 4151995
Izlaz 1601
Broj verzije 05
Format stranice A4
Broj strana 44

PDF (9 MB)

Preuzmi

Wilo-Helix VE 2-4-6-10-6

Broj artikla 4151993
Izlaz 1601
Broj verzije 04
Format stranice A4
Broj strana 40

PDF (8 MB)

Preuzmi

Wilo-SiBoost Smart 1
Wilo-Comfort-Vario COR-1 ...-GE, .../VR

Broj artikla 2535459
Izlaz 2013-07
Broj verzije 02
Format stranice A4
Broj strana 1

PDF (56 MB)

Preuzmi

Proizvod

PDF: Wilo-SiBoost Smart 1 Helix VE

Podesi

Izbor stranice

Format stranice

Опционалне информације

Možete da navedete Vaše lične informacije koje želite da prikažete u zaglavlju.

Memorisanje