Kontakt

+381 11 2853 258, 2583 259, 4043 820, 4043 821, 4043 822

Radno vreme ponedeljak-petak 8.30 do 16.30

Ili putem maila office.rs@wilo.com, na koji ćete sigurno dobiti odgovor!

Wilo-SiBoost Smart 1 MVISE

Opis serije

Posebne karakteristike/prednosti proizvoda

 • Skoro nečujan rad sistema zahvaljujući primeni cirkulacionih pumpi visokog pritiska od nerđajućeg čelika, sa vlažnim rotorima i sa integrisanim frekventnim regulatorom
 • Do 20 dB [A] tiši od konvencionalnih postrojenja sa sličnom hidrauličkom snagom
 • Jednostavno podešavanje i bezbedan rad zahvaljujući MVISE seriji pumpi sa integrisanom identifikacijom rada na suvo i automatskim isključenjem u slučaju nedostatka vode

Vrsta konstrukcije

Sistemi za vodosnabdevanje niskog šuma, spremni za priključenje sa vertikalno poređanom, normalno usisnom centrifugalnom pumpom visokog pritiska od nerđajućeg čelika serije MVISE u verziji sa vlažnim rotorom.

Primena

Potpuno automatsko vodosnabdevanje i povišenje pritiska u režimu dotoka iz javne mreže vodosnabdevanja ili rezervoara u visini od najmanje 0,5 m preko pumpe za privatne, komercijalne, industrijske i komunalne primene (rezervna pumpa treba da se obezbedi u skladu sa zahtevima DIN 1988 i DIN EN 806).

Dozvoljeni fluidi su obično voda koja hemijskim ili mehaničkim putem ne ugrožava upotrebljene materijale za izradu proizvoda i koja ne sadrži abrazivne sastojke ili sastojke sa dugim vlaknima, kao:

 • Pitka voda
 • Rashladna voda
 • Procesna voda
 • Voda za gašenje požara (osim za protivpožarne sisteme prema DIN 14462 i uz dozvolu lokalnih vlasti za zaštitu od požara)

Oprema/funkcija

1 pumpa serije MVISE, sa motorom sa vlažnim rotorom i regulacijom broja obrtaja preko integrisanog frekventnog regulatora, montirana na pocinkovani čelični okvir sa podesivom visinom.

Svi delovi koji dolaze u dodir sa fluidom otporni su na koroziju.

sa potisne strane:

 • Zaporni ventil
 • Nepovratni ventil
 • Nepovratni ventil
 • Membranska posuda 8 l, PN 16
 • Senzor pritiska 4..20 mA
 • Manometar

sa usisne strane:

 • Senzor pritiska 4..20 mA
 • Manometar

Opseg isporuke

 • Sistem za povišenje pritiska, spreman za priključenje, fabrički montiran, sa ispitanom funkcijom i nepropusnošću
 • Ambalaža
 • Uputstvo za ugradnju i upotrebu

Način označavanja

Primer:

Wilo-SiBoost Smart 1 MVISE 206

SiBoost Smart

Kompaktni sistem za povišenje pritiska sa integrisanom regulacijom broja obrtaja

1

Broj pumpi

MVISE

Serija pumpi

2

Nominalna količina protoka/[m³/h] pojedinačne pumpe

06

Broj stepena pojedinačnih pumpi

Tehnički podaci

 • Mrežni priključak 3~400 V, 50 Hz
 • Maks. temperatura fluida +50 °C
 • Maks. temperatura okoline 40 °C
 • Radni pritisak 16 bara
 • Pritisak dotoka 6 bara
 • Nominalni prečnici priključka Rp 1¼ - Rp 1½
 • Opseg broja obrtaja 1100 – 2750 o/min
 • Klasa zaštite IP44

Materijali

MVISE 2-8 m³/h

 • Kućište pumpe od 1.4301 [AISI 304]
 • Hidraulika od 1.4301 [AISI 304L]
 • EPDM zaptivač

Opis/konstrukcija

Osnovni okvir: Pocinkovani čelik, prigušnici vibracija podesive visine za opsežnu izolaciju od buke nastale od okolnih struktura, kao i integrisane naprave za podizanje

Cevi: Sve cevi sa potisne strane od plemenitog čelika pogodne za priključivanje na sve materijale cevovoda koji se koriste u tehnici zgrada. Cevovod je dimenzionisan u skladu sa ukupnom hidrauličkom snagom sistema za povišenje pritiska.

Pumpe: Koristi se 1 pumpa serija MVISE 2, 4, 8. Frekventni regulatori sa vazdušnim hlađenjem, montirani na motoru pumpe, omogućavaju kontinualnu regulaciju između 20 Hz i maks. 50 Hz za sve pumpe ovih serija. Svi delovi ove pumpe koji dolaze u dodir sa fluidom su od nerđajućeg čelika.

Armature: pumpa na potisnoj strani ima zaporni ventil sa oznakom DVGW ispitivanja odn. nepovratni ventil sa DVGW odobrenjem

Membranska posuda: 8 l/PN 16 na potisnoj strani sa membranom od butil-kaučuka, sa DVGW/KTW odobrenjem, neškodljiva u smislu zakona o zaštiti hrane; predviđena za ispitivanje i revizione provere sa kuglastom slavinom sa pražnjenjem i protočnom armaturom sa DVGW/KTW odobrenjem u skladu sa standardom DIN 4807.

Nadzor pritiska: 2 senzora pritiska: 4..20 mA, na potisnoj i usisnoj strani.

Prikaz pritiska: Manometar postavljena na usisnoj i potisnoj strani

Ostali modeli na zahtev

Radno područje

Wilo-SiBooost Smart 1 MVISE

Proizvod

PDF: Wilo-SiBoost Smart 1 MVISE

Podesi

Izbor stranice

Format stranice

Опционалне информације

Možete da navedete Vaše lične informacije koje želite da prikažete u zaglavlju.

Memorisanje