Kontakt

+381 11 2853 258, 2583 259, 4043 820, 4043 821, 4043 822

Radno vreme ponedeljak-petak 8.30 do 16.30

Ili putem maila office@wilo.rs, na koji ćete sigurno dobiti odgovor!

Wilo-SiBoost Smart Helix EXCEL

Opis serije

Posebne karakteristike/prednosti proizvoda

 • Robusni sistem sa cirkulacionim pumpama visokog pritiska od nerđajućeg čelika, serije Helix EXCEL, sa integrisanim frekventnim regulatorom od 25 Hz do maks. 60 Hz
 • Visoko efikasan EC motor (klase energetske efikasnosti IE5 u skladu sa IEC 60034-30-2)
 • Ceo sistem sa optimisanim gubitkom pritiska i visoko efikasnom hidraulikom pumpe
 • Optimalno prilagođavanje opterećenja sistema pomoću dodatnih vrsta regulacije Δp-v
 • Bolji nadzor i detekcija propuštanja preko opcionog interfejsa za SCADA povezivanje
 • Maksimalan kvalitet regulacije zahvaljujući korišćenom regulacionom uređaju SCe, sa LC displejom, jednostavna navigacija i podešavanje pomoću rotirajućeg tastera
 • Integrisana detekcija rada na suvo sa automatskim isključivanjem preko regulacione elektronike motora

Opis

U gusto naseljenim predelima, transport vode je često povezan sa rizikom od propuštanja. Time nastaju veći pogonski troškovi. Naše rešenje: Wilo-SiBoostSmart Helix EXCEL drastično smanjuje ukupnu potrošnju energije zahvaljujući prvoklasnim komponentama (hidraulika i motori), kao i upravljačkom uređaju, što je podržano interfejsima za komunikaciju detekcije propuštanja.

Vrsta konstrukcije

Visoko efikasna jedinica za vodosnabdevanje (sa normalnim usisavanjem), spremna za priključenje, sa 2 do 4 paralelno povezanih, vertikalno raspoređenih centrifugalnih pumpi visokog pritiska od nerđajućeg čelika serije Helix EXCEL, pri čemu svaka pumpa raspolaže ugrađenim frekventnim regulatorom visoke efikasnosti i EC-motorom, uklj. Smart Controller SCe. Aramature i senzori su zaštićeni u cilju bezbedne i pouzdane instalacije

Primena

 • Potpuno automatsko vodosnabdevanje i povišenje pritiska u režimu dotoka iz javne mreže vodosnabdevanja ili rezervoara za privatne, komercijalne, industrijske i komunalne primene (npr. stambene zgrade, kancelarijske i administrativne zgrade, hoteli, bolnice, radionice, industrijski pogoni, preduzeća za vodosnabdevanje).
 • Za pumpanje pitke, procesne vode, vode za hlađenje, za gašenje požara (osim za sisteme za gašenje požara prema DIN 14462 i uz odobrenje lokalnih službi za protivpožarnu zaštitu) ili druge industrijske vode bez materijala koji hemijski ili mehanički agresivno deluju i koji ne sadrže abrazivne sastojke ili sastojke sa dugim vlaknima

Oprema/funkcija

 • 2-4 pumpe po postrojenju, serije Helix EXCEL 4 do Helix EXCEL 52, sa visoko efikasnim EC motorima i kontinualnom regulacijom broja obrtaja preko integrisanog frekventnog regulatora na svakoj pumpi
 • Automatsko upravljanje pumpom preko Smart Controller SCe
 • Delovi koji dolaze u dodir sa fluidima su otporni na koroziju
 • Osnovni okvir od pocinkovanog čelika sa prigušnicima vibracija podesive visine za izolaciju od buke nastale od okolnih struktura
 • Zaporni ventil na usisnoj i potisnoj strani svake pumpe
 • Nepovratni ventil na potisnoj strani svake pumpe
 • Membranska posuda od 8 l, PN 16, potisna strana
 • Senzor pritiska, potisna strana
 • Manometar, potisna strana
 • Zaštitni poklopac za komponente postrojenja koji se može skinuti (ne za seriju Helix EXCEL 52)
 • Opciono osiguranje od nedostatka vode sa manometrom, usisna strana

Opseg isporuke

 • Sistem za povišenje pritiska, spreman za priključenje, fabrički montiran, sa ispitanom funkcijom i nepropusnošću
 • Ambalaža
 • Uputstvo za ugradnju i upotrebu

Način označavanja

Primer:

Wilo-SiBoost-Smart 3 Helix EXCEL 1005

SiBoost

Postrojenje za povišenje pritiska u komercijalnoj upotrebi

Smart

Regulacioni uređaj Smart Controller SC

3

Broj pojedinačnih pumpi

Helix EXCEL

Serija pumpi

10

Nominalni protok [m3/h] pojedinačne pumpe

05

Broj stepena pojedinačne pumpe

Tehnički podaci

 • Mrežni priključak 3~400 V ± 10%, 50 Hz; 3~380 V ±10 %, 60 Hz
 • Temperatura fluida maks. +50 °C (opciono +70 °C)
 • Maks. temperatura okoline 40 °C
 • Radni pritisak 16 bara (25 bara opciono)
 • Pritisak dotoka 10 bara
 • Nominalni prečnici priključka na strani izlaznog pritiska R 1½" - DN 200
 • Nominalni prečnici priključka na strani dotoka R 1½"- DN 200
 • Opseg broja obrtaja 1500-3770 1/min
 • Klasa zaštite: IP54 (regulacioni uređaj SCe)
 • Mrežno osiguranje A, AC 3 odgovarajuće snazi motora i EVU propisima
 • Dozvoljeni fluidi, (ostali fluidi na zahtev): Napomena o fluidima: Dozvoljeni fluid je principijelno voda koja hemijskim ili mehaničkim putem ne ugrožava upotrebljene materijale za izradu proizvoda i koja ne sadrži abrazivne sastojke ili sastojke sa dugim vlaknima. Postrojenje odgovara zahtevima DIN 1988 (EN 806)
  • Obična i topla pitka voda
  • Rashladna voda
  • Voda za gašenje požara

Materijali

Helix EXCEL 4 do Helix EXCEL 16

 • Radna i vodeća kola kao i stepenasto kućište od nerđajućeg čelika 1.4307
 • Kućište pumpe od nerđajućeg čelika 1.4301
 • Vratilo od nerđajućeg čelika 1.4057
 • Zaštitna čaura vratila 1.4404
 • Zaptivni O-prstenovi od EPDM (FKM zaptivač na zahtev)
 • Cevovodi od nerđajućeg čelika 1.4301
 • Plastični poklopci koji se mogu skinuti

Helix EXCEL 22 do Helix EXCEL 52

 • Radna i vodeća kola kao i stepenasto kućište od nerđajućeg čelika 1.4307
 • Kućište pumpe od nerđajućeg čelika 1.4308
 • Vratilo od nerđajućeg čelika 1.4057
 • Zaštitna čaura vratila 1.4404
 • Zaptivni O-prstenovi od EPDM (FKM zaptivač na zahtev)
 • Cevovodi od nerđajućeg čelika 1.4301
 • Plastični poklopac koji se može skinuti (ne za Helix EXCEL 52)

Opis/konstrukcija

 • Osnovni okvir: Pocinkovani čelik sa prigušnicima vibracija podesivim po visini za izolaciju od buke nastale od okolnih struktura, kao i sa integrisanim prenosnim mehanizmom sa vitlom; druge verzije su moguće na zahtev
 • Cevovod: kompletan cevovod od nerđajućeg čelika, pogodan za priključivanje svih uobičajenih materijala za cevovode; cevovod je dimenzionisan u skladu sa ukupnim hidrauličnim kapacitetom sistema za povišenje pritiska
 • Pumpe: 2 do 4 paralelno vezanih pumpi serija Helix V 4 do Helix V 52; Frekventni regulatori sa vazdušnim hlađenjem, montirani na motoru pumpe, omogućavaju kontinualnu regulaciju između 25 Hz i maks. 60 Hz za sve pumpe ovih serija. Svi delovi pumpe koji dolaze u dodir sa fluidima su od nerđajućeg čelika; druge verzije se mogu nabaviti na zahtev. KTW/WRAS/ACS odobrenje za sve delove koji dolaze u dodir sa fluidom
 • Armature: Svaka pumpa na usisnoj i potisnoj strani ima serijski ugrađen zaporni ventil sa oznakom DVGW ispitivanja, kao i nepovratni ventil sa DVGW/KTW odobrenjem na potisnoj strani
 • Membranska posuda: 8 l/PN 16 na potisnoj strani sa membranom od butil-kaučuka, sa DVGW/KTW odobrenjem, neškodljiva u smislu zakona o zaštiti hrane; za ispitivanje i revizione provere sa kuglastom slavinom sa pražnjenjem i protočnom armaturom sa DVGW/KTW odobrenjem u skladu sa standardom DIN 4807
 • Senzor pritiska: 4 do 20 mA, postavljen na strani izlaznog pritiska za aktiviranje centralnog Smart Controller SC
 • Prikaz pritiska: Manometar (ø 63 mm) je postavljen na potisnoj strani; dodatni digitalni prikaz krajnjeg pritiska na alfanumeričkom LCD displeju osetljivim na dodir uređaja Smart Controller SC
 • Upravljački uređaj/regulator Postrojenje je serijski opremljeno uređajem Smart Controller SC
 • Poklopci koji se mogu skinuti na usisnoj i potisnoj strani svake pumpe: Konstrukcija postrojenja garantuje optimalnu zaštitu regulacionih komponenti i senzora od prekida provodnika i sprečava prevremeno habanje

Radno područje

SiBoost Smart

Preuzimanja

Wilo-Helix EXCEL 2-4-6-10-16

Broj artikla 4152001
Izlaz 03/13
Broj verzije 01
Format stranice A4
Broj strana 35

PDF (4 MB)

Preuzmi

Wilo-Helix EXCEL 22-36-52

Broj artikla 4152003
Izlaz 03/15
Broj verzije 02
Format stranice A4
Broj strana 35

PDF (4 MB)

Preuzmi

Wilo-SiBoost Smart (FC) ... Helix V/... Helix VE/... Helix EXCEL

Broj artikla 2535457
Izlaz 1508
Broj verzije 03
Format stranice A4
Broj strana 45

PDF (3 MB)

Preuzmi

Wilo-Control SC-Booster (SC, SC-FC, SCe)

Broj artikla 2535460
Izlaz 2013-03
Broj verzije 02
Format stranice A4
Broj strana 48

PDF (2 MB)

Preuzmi

Proizvod

PDF: Wilo-SiBoost Smart Helix EXCEL

Podesi

Izbor stranice

Format stranice

Опционалне информације

Možete da navedete Vaše lične informacije koje želite da prikažete u zaglavlju.

Memorisanje