Kontakt

+381 11 2853 258, 2583 259, 4043 820, 4043 821, 4043 822

Radno vreme ponedeljak-petak 8.30 do 16.30

Ili putem maila office.rs@wilo.com, na koji ćete sigurno dobiti odgovor!

Wilo-SiBoost Smart Helix EXCEL

Opis serije

Posebne karakteristike/prednosti proizvoda

 • Robusni sistem sa cirkulacionim pumpama visokog pritiska od nerđajućeg čelika, serije Helix EXCEL, sa integrisanim frekventnim regulatorom od 25 Hz do maks. 60 Hz
 • Visoko efikasan EC motor (klase energetske efikasnosti IE5 u skladu sa IEC 60034-30-2)
 • Ceo sistem sa optimisanim gubitkom pritiska i visoko efikasnom hidraulikom pumpe
 • Optimalno prilagođavanje opterećenja na celokupno postrojenje sa dodatnom vrstom regulacije Δp-v
 • Bolji nadzor i detekcija propuštanja preko opcionog interfejsa za SCADA povezivanje
 • Maksimalan kvalitet regulacije zahvaljujući korišćenom regulacionom uređaju SCe, sa LC displejom, jednostavna navigacija i podešavanje pomoću rotirajućeg tastera
 • Integrisana detekcija rada na suvo sa automatskim isključivanjem preko regulacione elektronike motora

Wilo-SiBoost Smart Helix EXCEL – pametni sistem za povišenje pritiska sa niskom ukupnom potrošnjom energije

U gusto naseljenim predelima, transport vode je često povezan sa rizikom od propuštanja. Time nastaju veći pogonski troškovi. Naše rešenje: Wilo-SiBoostSmart Helix EXCEL drastično smanjuje ukupnu potrošnju energije zahvaljujući prvoklasnim komponentama (hidraulika i motori), kao i upravljačkom uređaju, što je podržano interfejsima za komunikaciju detekcije propuštanja.

Vrsta konstrukcije

Visoko efikasni sistemi za vodosnabdevanje, spremni za priključenje sa 2 do 4 paralelno povezanih, vertikalno poređanih, normalno usisnih cirkulacionih pumpi visokog pritiska od nerđajućeg čelika serije Helix EXCEL. Svaka pumpa je opremljena EC motorom sa integrisanim, visoko efikasnim frekventnim regulatorom sa vazdušnim hlađenjem. Aramature i senzori su zaštićeni u cilju bezbednog i pouzdanog rukovanja. Postrojenje opremljeno sa Smart Controller SCe.

Primena

Potpuno automatsko vodosnabdevanje i povišenje pritiska u režimu dotoka iz javne mreže vodosnabdevanja ili rezervoara za privatne, komercijalne, industrijske i komunalne primene (npr. stambene zgrade, kancelarijske i administrativne zgrade, hoteli, bolnice, radionice, industrijski pogoni, preduzeća za vodosnabdevanje). Rezervna pumpa je uključena u skladu sa DIN 1988 i DIN EN 806.

Dozvoljeni fluidi su obično voda koja hemijskim ili mehaničkim putem ne ugrožava upotrebljene materijale za izradu proizvoda i koja ne sadrži abrazivne sastojke ili sastojke sa dugim vlaknima, kao:

 • Pitka voda
 • Rashladna voda
 • Procesna voda
 • Voda za gašenje požara (osim za protivpožarne sisteme prema DIN 14462 i uz dozvolu lokalnih vlasti za zaštitu od požara)

Oprema/funkcija

2-4 pumpe po postrojenju, serije Helix EXCEL 2 do Helix EXCEL 52, sa visoko efikasnim IE5-EC motorima i regulacijom broja obrtaja preko integrisanog frekventnog regulatora na svakoj pumpi.

SCe-upravljački uređaj osigurava automatsku regulaciju i upravljanje sistema za povišenje pritiska.

Montiran u potpunosti na pocinkovanom čeličnom-osnovnom okviru podesivom po visini sa uklonjivim poklopcem za zaštitu komponenti postrojenja (osim serija Helix EXCEL 52).

Svi delovi koji dolaze u dodir sa fluidom otporni su na koroziju.

sa potisne strane:

 • Zaporni ventil
 • Nepovratni ventil
 • Nepovratni ventil
 • Membranska posuda 8 l, PN 16
 • Senzor pritiska 4..20 mA
 • Manometar

sa usisne strane:

 • Zaporni ventil
 • Senzor pritiska 4..20 mA
 • Manometar

Opseg isporuke

 • Sistem za povišenje pritiska, spreman za priključenje, fabrički montiran, sa ispitanom funkcijom i nepropusnošću
 • Ambalaža
 • Uputstvo za ugradnju i upotrebu

Način označavanja

Primer:

Wilo-SiBoost-Smart 3 Helix EXCEL 1005

SiBoost

Postrojenje za povišenje pritiska u komercijalnoj upotrebi

Smart

Regulacioni uređaj Smart Controller SC

3

Broj pojedinačnih pumpi

Helix EXCEL

Serija pumpi

10

Nominalni protok [m3/h] pojedinačne pumpe

05

Broj stepena pojedinačnih pumpi

Tehnički podaci

 • Mrežni priključci:
  • 3~400 ±10 %, 50 Hz
  • 3~380 ±10 %, 60 Hz
 • Maks. temperatura fluida +60 °C (opciono +70 °C)
 • Maks. temperatura okoline 40 °C
 • Radni pritisak 16 bara (25 bara opciono)
 • Pritisak dotoka 10 bara
 • Nominalni prečnici priključka:
  • Na strani konačnog pritiska R 1½" - DN 200
  • Na strani dotoka R 1½" - DN 200
 • Opseg broja obrtaja 1500 – 3500 o/min
 • Klasa zaštite IP54
 • Mrežno osiguranje A, AC 3 odgovarajuće snazi motora i EVU propisima

Materijali

Helix EXCEL 2-52 m³/h

 • Kućište pumpe od 1.4301 [AISI 304]
 • Hidraulika od 1.4307 [AISI 304L]
 • EPDM zaptivač
 • sa kartušom

Ostale verzije dostupne na zahtev:

 • PN 25
 • FKM (Viton) zaptivač
 • Kućište pumpe od plemenitog čelika i hidraulika od 1.4404 [AISI 316L]

Plastični poklopac koji se može skinuti (ne za Helix EXCEL 52)

Opis/konstrukcija

Osnovni okvir: Pocinkovani čelik, prigušnici vibracija podesive visine za opsežnu izolaciju od buke nastale od okolnih struktura, kao i integrisane naprave za podizanje i vodilice kablova.

Cevi: Sve cevi od plemenitog čelika pogodne za priključivanje na sve uobičajene materijale cevovoda. Cevovod je dimenzionisan u skladu sa ukupnom hidrauličkom snagom sistema za povišenje pritiska.

Pumpe: Koriste se 2 do 4 paralelno povezane pumpe serija Helix EXCEL 2 do Helix EXCEL 52. Frekventni regulatori sa vazdušnim hlađenjem, montirani na motoru pumpe, omogućavaju kontinualnu regulaciju između 25 Hz i maks. 60 Hz za sve pumpe ovih serija. Svi sastavni delovi ove pumpe koji dolaze u dodir sa fluidom su od plemenitog čelika sa KTW/WRAS/ACS-odobrenjem. ES-verzije koriste AISI 316-pumpe od plemenitog čelika.

Ventili: Svaka pumpa na usisnoj i potisnoj strani ima serijski ugrađen zaporni ventil sa oznakom DVGW ispitivanja, kao i nepovratni ventil sa DVGW/KTW odobrenjem na potisnoj strani.

Membranska posuda: 8 l/PN 16 na potisnoj strani sa membranom od butil-kaučuka, sa DVGW/KTW odobrenjem, neškodljiva u smislu zakona o zaštiti hrane; za ispitivanje i revizione provere sa ugrađenom kuglastom slavinom sa pražnjenjem i protočnom armaturom sa DVGW/KTW odobrenjem u skladu sa standardom DIN 4807.

Nadzor pritiska: 2 senzora pritiska: 4..20 mA, na potisnoj i usisnoj strani.

Prikaz pritiska: Manometar postavljena na usisnoj i potisnoj strani.

Uklonjivi poklopci: Na usisnoj i potisnoj strani za optimalnu zaštitu regulacionih komponenti i senzora od prekida provodnika i sprečavanje prevremenog habanja (ne za seriju Helix EXCEL 52)

Kontrolna tabla: Smart Controller SCe serijski sa LC-ekranom.

Ostali modeli na zahtev

Radno područje

SiBoost Smart

Preuzimanja

Wilo-SiBoost Smart (FC) ... Helix V/... Helix VE/... Helix EXCEL

Broj artikla 2550530
Izlaz 1811
Broj verzije 01
Format stranice 209.9 x 297.0 mm
Broj strana 8

PDF (2 MB)

Preuzmi

Wilo-SiBoost Smart (FC) ... Helix V/... Helix VE/... Helix EXCEL

Broj artikla 2550649
Izlaz 1905
Broj verzije 02
Format stranice 209.9 x 297.0 mm
Broj strana 16

PDF (6 MB)

Preuzmi

Wilo-SiBoost Smart (FC) ... Helix V/... Helix VE/... Helix EXCEL

Broj artikla 2535460
Izlaz 1809
Broj verzije 03
Format stranice 209.9 x 297.0 mm
Broj strana 1795

PDF (46 MB)

Preuzmi

Wilo-SiBoost Smart (FC) ... Helix V/... Helix VE/... Helix EXCEL

Broj artikla 2535457
Izlaz 1808
Broj verzije 04
Format stranice 209.9 x 297.0 mm
Broj strana 1343

PDF (39 MB)

Preuzmi

Wilo-Helix EXCEL 2-4-6-10-16

Broj artikla 4152001
Izlaz 03/13
Broj verzije 01
Format stranice A4
Broj strana 35

PDF (4 MB)

Preuzmi

Wilo-Helix EXCEL 22-36-52

Broj artikla 4152003
Izlaz 03/15
Broj verzije 02
Format stranice A4
Broj strana 35

PDF (4 MB)

Preuzmi

Proizvod

PDF: Wilo-SiBoost Smart Helix EXCEL

Podesi

Izbor stranice

Format stranice

Опционалне информације

Možete da navedete Vaše lične informacije koje želite da prikažete u zaglavlju.

Memorisanje