Kontakt

+381 11 2853 258, 2583 259, 4043 820, 4043 821, 4043 822

Radno vreme ponedeljak-petak 8.30 do 16.30

Ili putem maila office.rs@wilo.com, na koji ćete sigurno dobiti odgovor!

Wilo-SiBoost Smart MVISE

Opis serije

Posebne karakteristike/prednosti proizvoda

 • Optimalno podešavanje opterećenja pumpe zahvaljujući vrsti regulacije sa promenljivim pritiskom (pv) i paralelnom sinhronom regulacijom broja obrtaja za veće uštede energije
 • Do 20 dB[A] tiši rad od konvencionalnih sistema sa sličnom hidrauličnom snagom
 • Natproporcionalno velik opseg regulacije frekventnog regulatora od 20 Hz do maks. 50 Hz
 • Vrsta konstrukcije pumpe bez održavanja bez mehaničkih zaptivača
 • Visoka pouzdanost zahvaljujući različitim zaštitnim funkcijama, uključujući zaštitu od preopterećenja, zaštitu od rada na suvo i automatsko isključivanje
 • Podešavanje i rad su izuzetno jednostavni sa SCe upravljačkim uređajem zahvaljujući LC ekranu i zelenom tasteru za podešavanje
 • Odobrenje za pitku vodu za sve komponente u dodiru sa fluidima
 • Spreman za pvezivanje u automatizaciju zgrade sa SCe upravljačkim uređajem preko Modbusa

Vrsta konstrukcije

Sistemi za vodosnabdevanje niskog šuma, spremni za priključenje sa 2 do 4 paralelno povezanih, vertikalno poređanih, normalno usisnih cirkulacionih pumpi visokog pritiska od nerđajućeg čelika serije MVISE u verziji sa vlažnim rotorom. Svaka pumpa je opremljena sa integrisanim frekventnim regulatorom sa vodenim hlađenjem. Postrojenje opremljeno sa Smart Controller SCe.

Primena

Potpuno automatsko vodosnabdevanje i povišenje pritiska u režimu dotoka iz javne mreže vodosnabdevanja ili rezervoara u visini od najmanje 0,5 m preko pumpe za privatne, komercijalne, industrijske i komunalne primene (npr. stambene zgrade, kancelarijske i administrativne zgrade, hoteli, bolnice, radionice, industrijski pogoni, preduzeća za vodosnabdevanje). Rezervna pumpa je uključena u skladu sa DIN 1988 i DIN EN 806.

Dozvoljeni fluidi su obično voda koja hemijskim ili mehaničkim putem ne ugrožava upotrebljene materijale za izradu proizvoda i koja ne sadrži abrazivne sastojke ili sastojke sa dugim vlaknima, kao:

 • Pitka voda
 • Rashladna voda
 • Procesna voda
 • Voda za gašenje požara (osim za protivpožarne sisteme prema DIN 14462 i uz dozvolu lokalnih vlasti za zaštitu od požara).

Oprema/funkcija

2-4 pumpe po postrojenju, serije MVISE sa motorima sa vlažnim rotorom i regulacijom broja obrtaja preko integrisanog frekventnog regulatora na svakoj pumpi.

SCe-upravljački uređaj osigurava automatsku regulaciju i upravljanje sistema za povišenje pritiska.

Montiran u potpunosti na pocinkovanom čeličnom-osnovnom okviru podesivom po visini.

Svi delovi koji dolaze u dodir sa fluidom otporni su na koroziju.

sa potisne strane:

 • Zaporni ventil
 • Nepovratni ventil
 • Nepovratni ventil na svakoj pumpi
 • Membranska posuda 8 l, PN 16
 • Senzor pritiska 4..20 mA
 • Manometar

sa usisne strane:

 • Zaporni ventil
 • Senzor pritiska 4..20 mA
 • Manometar

Opseg isporuke

 • Sistem za povišenje pritiska, spreman za priključenje, fabrički montiran, sa ispitanom funkcijom i nepropusnošću
 • Ambalaža
 • Uputstvo za ugradnju i upotrebu

Način označavanja

Primer:

Wilo-SiBoost Smart 3 MVISE 406

SiBoost Smart

Kompaktni sistem za povišenje pritiska sa integrisanom regulacijom broja obrtaja

3

Broj pumpi

MVISE

Serija pumpi

4

Nominalni protok [m3/h] pojedinačne pumpe

06

Broj stepena pojedinačnih pumpi

Tehnički podaci

 • Mrežni priključak 3~400 ±10 %, 50 Hz
 • Maks. temperatura fluida +50 °C
 • Maks. temperatura okoline +40 °C
 • Radni pritisak, 16 bar
 • Pritisak dotoka 6 bara
 • Nominalni prečnici priključka:
  • Na strani konačnog pritiska R 2" - R 3"
  • na strani dotoka R 2" - R 3"
 • Opseg broja obrtaja 1100 – 2750 o/min
 • Klasa zaštite IP44
 • Sa mrežne strane osigurač [AC 3] u skladu sa snagom motora i EVU propisima

Materijali

MVISE 2-8 m3/h

 • Kućište pumpe u 1.4301 [AISI 304]
 • Hidraulika u 1.4301 [AISI 304L]
 • EPDM zaptivač

Opis/konstrukcija

Osnovni okvir: Pocinkovani čelik, prigušnici vibracija podesive visine za opsežnu izolaciju od buke nastale od okolnih struktura, kao i integrisane naprave za podizanje i vodilice kablova.

Cevovod: kompletan cevovod od nerđajućeg čelika, pogodan za priključak svih materijala za cevovode koji se uobičajeno koriste u sistemima za upravljanje zgradama; cevovod je dimenzionisan u skladu sa ukupnim hidrauličkim kapacitetom sistema za povišenje pritiska

Pumpe: Koriste se 2 do 4 paralelno povezane pumpe serija MVISE 2, 4, 8.

Frekventni regulatori sa vodenim hlađenjem, montirani na motoru pumpe, omogućavaju kontinualnu regulaciju između 20 Hz i maks. 50 Hz za sve pumpe ovih serija. Svi delovi ove pumpe koji dolaze u dodir sa fluidom su od nerđajućeg čelika.

Armature: svaka pumpa na usisnoj i na potisnoj strani ima zaporni ventil sa oznakom DVGW ispitivanja i nepovratni ventil sa DVGW odobrenjem na potisnoj strani.

Membranska posuda: 8 l/PN 16 na potisnoj strani sa membranom od butil-kaučuka, sa DVGW/KTW odobrenjem, neškodljiva u smislu zakona o zaštiti hrane; za ispitivanje i revizione provere sa ugrađenom kuglastom slavinom sa pražnjenjem i protočnom armaturom sa DVGW/KTW odobrenjem u skladu sa standardom DIN 4807.

Nadzor pritiska: 2 senzora pritiska: 4..20 mA, na potisnoj i usisnoj strani.

Prikaz pritiska: Manometar postavljena na usisnoj i potisnoj strani.

Kontrolna tabla: Smart Controller SCe serijski sa LC-ekranom.

Ostali modeli na zahtev

Radno područje

Wilo-SiBooost Smart 2-4 MVISE

Preuzimanja

Wilo-SiBoost Smart (FC) ... Helix V/... Helix VE/... Helix EXCEL

Broj artikla 2550530
Izlaz 1811
Broj verzije 01
Format stranice 209.9 x 297.0 mm
Broj strana 8

PDF (2 MB)

Preuzmi

Wilo-SiBoost Smart (FC) ... Helix V/... Helix VE/... Helix EXCEL

Broj artikla 2550649
Izlaz 1905
Broj verzije 02
Format stranice 209.9 x 297.0 mm
Broj strana 16

PDF (6 MB)

Preuzmi

Wilo-SiBoost Smart (FC) ... Helix V/... Helix VE/... Helix EXCEL

Broj artikla 2535460
Izlaz 1809
Broj verzije 03
Format stranice 209.9 x 297.0 mm
Broj strana 1795

PDF (46 MB)

Preuzmi

Wilo-SiBoost Smart (FC) ... Helix V/... Helix VE/... Helix EXCEL

Broj artikla 2535457
Izlaz 1808
Broj verzije 04
Format stranice 209.9 x 297.0 mm
Broj strana 1343

PDF (39 MB)

Preuzmi

Proizvod

PDF: Wilo-SiBoost Smart MVISE

Podesi

Izbor stranice

Format stranice

Опционалне информације

Možete da navedete Vaše lične informacije koje želite da prikažete u zaglavlju.

Memorisanje