Kontakt

+381 11 2853 258, 2583 259, 4043 820, 4043 821, 4043 822

Radno vreme ponedeljak-petak 8.30 do 16.30

Ili putem maila office@wilo.rs, na koji ćete sigurno dobiti odgovor!

Wilo-SiFire Easy

Opis serije

Posebne karakteristike/prednosti proizvoda

 • Postrojenje projektovano u skladu sa standardom EN 12845 i sa optimiranim gubitkom pritiska na elektro i dizel pogon, Jockey pumpa za održavanje pritiska u sistemu
 • Fleksibilna, modularna i solidna konstrukcija za bezbedan transport i jednostavnu instalaciju
 • Bajpas protoka za zaštitu pumpe sa spojnicom za demontažu za jednostavno održavanje
 • Maksimalan kvalitet regulacije i najjednostavnije rukovanje zahvaljujući EC-Fire upravljačkom uređaju sa direktnim prikazom trenutnog stanja rada.
 • Specijalni okvir postolja za minimalne vibracije, kabl postavljen u konstrukciji, čime se postiče maksimalna pouzdanost i radni vek

Vrsta konstrukcije

Sistemi za povišenje pritiska za protivpožarnu zaštitu u skladu sa EN 12845

Zavisno od modela, sastoji se od 1 ili 2 pumpe sa horizontalnim okvirom fundamenta – EN 733 – sa spojnicom za demontažu, elektromotorom ili dizel motorom i višestepenom, električnom vertikalnom džokej pumpom.

Primena

Potpuno automatsko vodosnabdevanje za protivpožarne sisteme sa prskalicama u stambenim, poslovnim i javnim zgradama, hotelima, bolnicama, robnim kućama kao i industrijskim objektima.

Oprema/funkcija

 • 1 ili 2 pumpe sa horizontalnim osnovnim okvirom serija od 32-200 do 100-250, sa standardnim motorom ekvivelentnim sa IE3 ili dizel motorom (IE2 do 5,5 kW)
 • Sa membranom koja je montirana direktno na kućištu glavne pumpe, radi sprečavanja pregrejavanja pri nultom protoku.
 • Džokej pumpa serije MVIL-1 ili MVI-1 sa presostatom i vertikalnim potisnom posudom od 20 l, PN16
 • Komandni ormar po pumpi, koji je pričvršćen na čvrstoj nosećoj konstrukciji. Model EC Fire E za elektromotor i D dizel motor, oba modela opremljena Easy Controller-om, plus J za džokej pumpu
 • Okvir fundamenta od elektro pocinkovanog čelika sa držačima podesivim po visini za izlazni razdelnik
 • Cevovod od čelika; lakiran epksidnom smolom. Razdelnik sa prirubnicom
 • Nepovratni ventil sa sigurnosnim zabravljivanjem na potisnoj strani svake pumpe
 • Nepovratni ventil na potisnoj strani svake pumpe
 • Cirkulacija sa dvostrukim presostatom, manometrom, nepovratnim ventilom, ventilom za glavnu pumpu i rezervnu pumpu za automatsko startovanje
 • Koncentrični konus na potisnoj strani glave pumpe i rezervne pumpe, za ograničenje broja obrtaja prema zahtevanim parametrima iz EN 12845
 • Priključak DN2" za dovodni rezervoar pumpi
 • Merenje pritiska na potisnoj strani
 • Samo za model sa dizel motorom:
  • Čaura prigušnika vibracija na potisnoj strani svake pumpe
  • Prigušnik vibracija ispod okvira fundamenta pumpe
  • Rezervoar za gorivo sa senzorom za nivo napunjenosti i dovoljne zapremine za šest časova autonomnog rada
  • 2 akumulatora na okviru fundamenta i punjač akumulatora u upravljačkom uređaju EC Fire
 • Dodatna oprema na zahtev:Napomena o fluidima: Dozvoljeni fluid je principijelno voda koja hemijskim ili mehaničkim putem ne ugrožava upotrebljene materijale za izradu proizvoda i koja ne sadrži abrazivne sastojke ili sastojke sa dugim vlaknima. Postrojenje je u skladu sa EN 12845
  • Horizontalni dovodni rezervoar od 500 l sa plivajućim ventilom i presostatom za LL alarm (nedostatak vode)
  • Merač protoka: Montažni set sa ekscentičnim konusom na usisnoj strani, kompletan sa leptirastim ventilom sa ručnom polugom ili ručnim točkom
  • Merač vakuuma sa ventilom
  • Ventili sa električnim kontaktom
  • Čaura prigušnika vibracija za razdelnik
  • Udaljeni upravljački orman za prenos alarma stepena A i B
  • Merač gustine za akumulator
  • Rezervni delovi za dizel motor
  • Prigušnici (30 dBA) za dizel motor
  • Hidraulični izmenjičvač toplote za dizel motor

Opseg isporuke

 • Sistem za povišenje pritiska, fabrički montiran, sa ispitanom funkcijom i nepropusnošću, spreman za priključenje
 • Ambalaža
 • Uputstvo za ugradnju i upotrebu
 • Potrebna dodatna oprema na zahtev:

Način označavanja

Primer:

Wilo-SiFire Easy 40/200-180-7.5/10.5 EDJ

SiFire

Kompaktan sistem za povišenje pritiska za protivpožarne sisteme

Easy

Jednostavno rukovanje i u skladu sa standardom EN 12845

40/200

Tip glavne pumpe

180

Realni prečnik radnog kola glavne pumpe

7,5

Snaga elektromotora [kW]

0,5

Snaga dizel motora [kW]

EDJ

Dimenzionisanje

E

Električna pumpa

D

Dizel pumpa

J

Džokej pumpa

Tehnički podaci

 • Mrežni priključak 3~400 V, 50 Hz (1~230 V, 50 Hz za upravljački orman dizel pumpe)
 • Standardni motori ekvivalenti sa IE3 (IE2 do 5,5kW), dizel motor sa direktnim ubrizgavanjem ili turbo dizel motor sa vazdušnim ili vodenim hlađenjem
 • Maks. temperatura okoline +4 °C do +40 °C (+10 °C do +40 °C kada je montirana dizel pumpa)
 • Maks. temperatura fluida +40°C
 • Maks. radni pritisak 10 bara
 • Maks. pritisak dotoka 6 bara
 • Protok 10 m³/h do 350 m³/h
 • Maks. napor 90m
 • Nominalni prečnik priključka sa potisne strane DN 65 do DN 150
 • Nominalni prečnik priključka sa strane dotoka DN 50 do DN 125
 • Klasa zaštite komandnog ormara IP54
 • Glavna pumpa/rezervna pumpa sa horizontalnim okvirom fundamenta prema EN 733
 • Cevodovi i hidraulični priključci lakirani epoksidnom smolom
 • Dozvoljeni fluidi:Napomena o fluidima: Dozvoljeni fluid je principijelno voda koja hemijskim ili mehaničkim putem ne ugrožava upotrebljene materijale za izradu proizvoda i koja ne sadrži abrazivne sastojke ili sastojke sa dugim vlaknima. Postrojenje je u skladu sa EN 12845
  • neagresivna, čista voda
  • Voda za gašenje požara

Materijali

Za pumpe sa horizontalnim okvirom fundamenta

 • Radna kola od nerđajućeg čelika AISI 316/ 1.4401
 • Kućište pumpe od sivog liva EN-GJL-250
 • Vratilo od nerđajućeg čelika AISI 431/ 1.4057
 • Habajući prsteni od bronze

Za džokej pumpu

 • Radna kola od nerđajućeg čelika AISI 304/ 1.4301
 • Kućište pumpe od sivog liva EN-GJL-250 (nerđajući čelik AISI304/1.4301 za seriju MVI)
 • Vratilo od nerđajućeg čelika AISI 304/ 1.4301
 • Zaptivni O-prstenovi od EPDM

Opis/konstrukcija

 • Osnovni okvir: izrađen od profila od elektro-pocinkovanog čelika sa držačima za komandne ormare i izlazni razdelnik. U donjem delu se nalaze specijalni pravougaoni otvori za viljuškar, kao i integrisane kuke za trake za podizanje Na gornjem delu se na svakoj strani nalaze bočni profili, radi pojačavanja ukrućenosti postrojenja prilikom pomeranja i podizanja.
 • Plastični poklopac na poleđini da bi položaj ventila i manometar bili vidljivi.
 • Cevovod: Kompletan cevovod sa prirubnicama od čelika koji je lakiran epoksidnom smolom, pogodan za povezivanje svih uobičajenih materijala cevovoda, dimenzionisanje cevovoda mora da bude u skladu sa ukupnim hidrauličnim kapacitetom sistema za povišenje pritiska
 • Pumpe: 1 ili 2 pumpe sa horizontalnim okvirom fundamenta – EN 733 – sa spojnicom za demontažu, elektromotorom ili dizel motorom.
 • Model sa demontažom otpozadi, radi lakšeg pristupa unutrašnjim delovima pumpe bez pomeranja motora ili cevovoda.
 • Armature: Glavne pumpe su opremljene zaustavnim ventilom i nepovratnim ventilom na potisnoj strani, oba ventila su lakirana epoksidnom smolom i prilagođena za prirubnički spoj.
 • Membranska posuda: Membranska posuda 20 l/PN16 na potisnoj strani džokej pumpe sa čepom za pražnjenje.
 • Rezervoar: Rezervoar za gorivo se sastoji od metala koji je lakiran epoksidnom smolom i nalazi se iza držača komandnog ormara
 • Senzori i displej: 2 preostata od 2/16 bara po pumpi na strani izlaznog pritiska, za aktiviranje starta pumpe preko upravljačke i regulacione jedinice EC-Fire. Manometar (ø 63 mm) na strani izlaznog pritiska se nalazi na sredini zadnjeg zida.
 • Upravljačka i regulaciona jedinica: Sistem je standardno opremljen zasebnim upravljačkim/regulacionim uređajem (EC Fire) za elektromotor ili dizel motor i za džokej pumpu.

Radno područje

Wilo-SiFire Easy

Preuzimanja

Wilo-SiFire Easy

Broj artikla 4206363
Izlaz 1801
Broj verzije 02
Format stranice 209.9 x 297.0 mm
Broj strana 48

PDF (6 MB)

Preuzmi

Proizvod

PDF: Wilo-SiFire Easy

Podesi

Izbor stranice

Format stranice

Опционалне информације

Možete da navedete Vaše lične informacije koje želite da prikažete u zaglavlju.

Memorisanje