Kontakt

+381 11 2853 258, 2583 259, 4043 820, 4043 821, 4043 822

Radno vreme ponedeljak-petak 8.30 do 16.30

Ili putem maila office.rs@wilo.com, na koji ćete sigurno dobiti odgovor!

Wilo-Stratos-D

Opis serije

Posebne karakteristike/prednosti proizvoda

 • Ušteda energije usled veće efikasnosti sistema sa Q-Limit funkcijom (ograničenje protoka)
 • Indeks poboljšane energetske efikasnosti EEI ≤0,23 kod svih dupleks pumpi
 • Optmizovani displej za bolje očitavanje i upravljanje
 • Montaža sa uštedom metsa zbog kompaktne konstrukcije i LC displeja koji ne zavisi od položaja
 • Modularni koncept za povezivanje svih trenutnih sistema sabirnice (npr. Modbus, BACnet, CAN, LON, PLR)
 • Upravljanje dupleks pumpama pomoću IF-Modula koji se mogu naknadno ugraditi
 • Proveren kvalitet i pouzdanost

Program u obustavi

Pumpa visoke efikasnosti Wilo-Stratos će nakon uspešnih 19 godina do kraja marta 2020. godine biti izuzeta iz programa isporuke i potpuno će je zameniti nova Smart Pumpa Wilo-Stratos MAXO. Sa novom Stratos MAXO tehnologijom pumpi nastavljamo uspešnu eru Stratos serija.

Vrsta konstrukcije

Cirkulaciona dupleks pumpa sa vlažnim rotorom, sa prirubničkim priključkom, EC motorom sa automatskim prilagođavanjem snage

Primena

Toplovodna grejanja svih sistema, klima uređaji, zatvoreni kružni tokovi hlađenja, industrijske cirkulacione instalacije

Oprema/funkcija

Režimi rada

 • Režim rada (n=konstantan)
 • Δp-c za konstantan diferencijalni pritisak
 • Δp-v za varijabilni diferencijalni pritisak
 • Δp-T za temperaturno vođeni diferencijalni pritisak (može da se programira preko IR-Sticka, IR-Monitora, Modbus-a, BACnet-a, LON-a ili CAN-a)
 • Q-Limit za ograničavanje maksimalnog zapreminskog protoka (podešavanje samo putem IR-Sticka)

Ručne funkcije

 • Podešavanje režima rada
 • Podešavanje zadate vrednosti diferencijalnog pritiska
 • Podešavanje automatskog rada sa sniženim intenzitetom
 • Podešavanje pumpe UKLJ./ISKLJ.
 • Podešavanje broja obrtaja (ručno podešavanje)

Automatske funkcije

 • Kontinualno prilagođavanje snage u zavisnosti od režima rada
 • Automatski rad sa sniženim intenzitetom
 • Funkcija deblokade
 • Meki start
 • Potpuna zaštita motora sa elektronskom zaštitom

Eksterne upravljačke funkcije

 • Upravljački ulaz „Priroritet Isklj.“ (moguć sa IF-Modulima Stratos)
 • Upravljački ulaz „Priroritet min.“ (moguć sa IF-Modulima Stratos)
 • Upravljački ulaz „Analog In 0 - 10 V“ (daljinsko podešavanje broja obrtaja) (moguće sa IF-Modulima Stratos)
 • Upravljački ulaz „Analog In 0 - 10 V“ (daljinsko podešavanje zadate vrednosti) (moguće sa IF-Modulima Stratos)

Funkcije signalizacije i prikazivanja

 • Pojedinačna/zbirna dojava smetnje (normalno zatvoren kontakt bez napona) (može da se programira preko IR štapića/IR monitora)
 • Zbirna dojava smetnje (beznaponski, normalno zatvoreni kontakt)
 • Pojedinačna dojava rada (normalno otvoreni kontakt bez napona) (moguće sa IF modulima Stratos)
 • Svetlosna signalizacija greške
 • LCD displej za prikaz podataka pumpe i kodova grešaka

Razmena podataka

 • Infracrveni interfejs za bežičnu razmenu podataka sa IR Stickom/IR Monitorom
 • Serijski, digitalni interfejs Modbus RTU za priključak na automatizaciju zgrade preko BUS sistema RS485 (moguće sa IF-Modulima Stratos)
 • Serijski, digitalni interfejs BACnet MS/TP Slave za priključak na automatizaciju zgrade preko BUS sistema RS485 (moguće sa IF-Modulima Stratos)
 • Serijski, digitalni interfejs CAN za priključak na automatizaciju zgrade preko BUS sistema CAN (moguće sa IF-Modulima Stratos)
 • Serijski, digitalni interfejs LON za priključak na LONWorks mrežu (moguće sa IF-Modulima Stratos)
 • Serijski, digitalni interfejs PLR za priključak na automatizaciju zgrade preko Wilo interfejs konvertora ili spojnog modula koji zavisi od proizvođača (moguće sa IF-Modulima Stratos)

Upravljanje dupleks pumpama (dupleks pumpa, odn. 2 x pojedinačna pumpa)

 • Glavni/rezervni rad (automatsko prebacivanje zbog greške / zamena pumpi uslovljena vremenom): moguće razne kombinacije sa IF-Modulima Stratos (dodatna oprema)
 • Paralelni rad (rad i isključenje na vršnom opterećenju optinmizovanog stepena korisnog dejstva): moguće razne kombinacije sa IF-Modulima Stratos (dodatna oprema)

Oprema

 • Verzije prirubnica:
 • Standardni model za pumpe DN 32 do DN 65: Kombinovana prirubnica PN 6/10 (prirubnica PN 16 u skladu sa EN 1092-2) za kontra-prirubnice PN 6 i PN 16.
 • Standardni model za pumpe DN 80: Prirubnica PN 6 (dimenzionisana PN 16 u skladu sa EN 1092-2) za kontra-prirubnicu PN 6
 • Posebni model za pumpe DN 32 do DN 80: Prirubnica PN 16 ( prema EN 1092-2) za kontraprirubnicu PN 16,
 • Dvostruki preklopni ventil u kućištu pumpe
 • Utični slot za opciono proširenje sa Wilo IF-Modulima

Opseg isporuke

 • Pumpa
 • Uklj. podloške za zavrtnje sa prirubnicama (kod nominalnih širina priključaka DN 32 - DN 65)
 • Uključujući Uputstva za montažu i upotrebu

Način označavanja

Primer:

Stratos-D 40/1-8

Stratos

Pumpe visoke efikasnosti (pumpa sa prirubnicom), sa elektronskom regulacijom

D

Dupleks pumpa

40/

Nominalni prečnik priključka

1-8

Nominalni opseg napora [m]

Tehnički podaci

 • Dozv. područje temperature -10 °C do +110 °C
 • Mrežni priključak 1~230 V, 50/60 Hz
 • Klasa zaštite IPX4D
 • Prirubnički priključak DN 32 do DN 80
 • Maks. radni pritisak, standardni model: 6/10 bara, odnosno 6 bara (poseban model: 10 bara ili 16 bara)

Materijali

 • Kućište pumpe: Sivi liv
 • Vratilo: Nerđajući čelik
 • Ležaj: Grafit, impregnirano metalom
 • Radno kolo: Plastika

Opis/konstrukcija

 • Cirkulaciona dupleks pumpa sa EC motorom i integrisanim automatskim prilagođavanjem snage
 • Tehnologija zelenog tastera i grafički displej
 • Elektronska zaštita motora
 • Utični spoj za proširenje funkcije sa opcionim IF-Modulom za automatizaciju zgrade
 • Radno kolo sa trodimenzionalno savijenim lopaticama i hermetičkom pregradom od vezanih grafitnih vlakana

Radno područje

Stratos-D

Proizvod

PDF: Wilo-Stratos-D

Podesi

Izbor stranice

Format stranice

Опционалне информације

Možete da navedete Vaše lične informacije koje želite da prikažete u zaglavlju.

Memorisanje