Wilo-Stratos MAXO-D

Posebnosti/prednosti proizvoda

 • Intuitivno rukovanje zahvaljujući podešavanju vođenim aplikacijom Setup Guide kombinovanim sa novim displejom i dugmetom za rukovanje tehnologijom sa zelenim tasterom.
 • Najviša energetska efikasnost zahvaljujući interakciji optimizovanih i inovativnih funkcija za uštedu energije (npr. No-Flow Stop).
 • Optimalna efikasnost sistema zahvaljujući novim, inovativnim i inteligentnim funkcijama regulacije kao npr. Dynamic Adapt plus, Multi-Flow adaptacija, T-const. i ΔT-const.
 • Najnoviji komunikacioni interfejsi (npr. Bluetooth) za povezivanje sa mobilnim terminalima i direktno umrežavanje pumpi preko Wilo Neta za upravljanje sa više pumpi.
 • Najviši stepen komfornosti električne instalacije zahvaljujući preglednom i velikom prostoru sa priključcima, kao i optimizovanom Wilo-Connector.

Opis serije

Vrsta konstrukcije

Smart cirkulaciona dupleks pumpa sa vlažnim rotorom, navojnim ili prirubničkim spojem, EC motorom sa integrisanom elektronskim prilagođavanjem snage.

Primena

Toplovodna grejanja svih sistema, industrijske cirkulacione instalacije, klima uređaji i zatvoreni kružni tokovi hlađenja

Način označavanja

Primer:Stratos MAXO-D 40/0,5-8
Stratos MAXOPumpe visoke efikasnosti (pumpa sa prirubnicom), sa elektronskom regulacijom
DDupleks pumpa
40/Nominalni prečnik priključka
0,5-8Nominalni opseg napora [m]

Oprema/funkcija

Područja primene

Preko preciznog podešavanja regulacije za svaku specifičnu primenu postrojenja (npr. radijatori, podno grejanje, plafonsko hlađenje) pumpa omogućava rad sa najvećom efikasnošću postrojenja.

Grejanje

 • Radijator
 • Podno grejanje
 • Plafonsko grejanje
 • Grejač vazduha
 • Hidraulična skretnica
 • izmenjivač toplote

Hlađenje

 • Plafonsko hlađenje
 • Podno hlađenje
 • Uređaji za klimatizaciju vazduha
 • Hidraulična skretnica
 • izmenjivač toplote

Kombinovano grejanje i hlađenje

 • Automatsko prebacivanje

U zavisnosti od izabrane primene, na raspolaganju su sledeće vrste regulacije:

Vrste regulacije

 • Konstantni broj obrtaja (režim rada)
 • Δp-c za konstantni diferencijalni pritisak
 • Δp-v za varijabilni diferencijalni pritisak
 • Dynamic Adapt plus za neprekidno (dinamičko) prilagođavanje protoka prema trenutnim potrebama
 • T-const. za konstantnu regulaciju temperature
 • ΔT za regulaciju diferencijalne temperature
 • Konstant Q za konstantnu regulaciju protoka
 • Multi-Flow Adaptation: Određivanje zbirnog protoka cirkulacionom pumpom za potrebno snabdevanje sekundarnih pumpi u razdelnicima krugova grejanja
 • Korisnički definisan PID regulator

Opcione funkcije

 • Q-Limitmaks. za ograničavanje maksimalnog zapreminskog protoka
 • Q-Limitmin. za ograničavanje minimalnog zapreminskog protoka
 • No-Flow Stop (isključivanje kada nema protoka)
 • Automatski rad sa sniženim intenzitetom
 • Regulacija slabe tačke (Δp-c regulacija sa spoljašnjim senzorom stvarne vrednosti)
 • Termičko prepoznavanje dezinfekcije (Stratos MAXO-Z)
 • Varijabilni nagib Δp-v radne krive

Ručna podešavanja

 • Izbor područja primene pomoću Setup Guide
 • Podešavanje pripadajućih radnih parametara
 • Nominalna radna tačka: direktan unos izračunate radne tačke kod Δp-v
 • Prikaz statusa i istorije (protok, temperatura, elektr. potrošnja, napor, signalizacije greške, dijagnostički prikaz)
 • Podešavanje i resetovanje merenja količine energije (toplota i hlađenje)
 • Funkcija odzračivanja pumpe
 • Blokada tastature za blokiranje podešavanja
 • Reset funkcije za resetovanje na fabričko podešavanje ili na sačuvane parametre
 • Konfiguracija/parametrizacija analognih ulaza
 • Konfiguracija/parametrizacija binarnih ulaza
 • Konfiguracija/parametrizacija izlaza releja
 • Funkcija dupleks pumpe (kod 2 pojedinačne pumpe, koje treba da rade kao dupleks pumpa)

Automatske funkcije

 • Optimizovano prilagođavanje snage prema potrebi, za energetski efikasan rad u zavisnosti od režima rada
 • Automatski rad sa sniženim intenzitetom
 • Automatsko isključivanje kod detektovanja stanja bez protoka (No-Flow Stop)
 • Automatska funkcija deblokade
 • Meki start
 • Automatska rutina za otklanjanje grešaka (automatsko ponovno pokretanje)
 • Automatsko prebacivanje na režim grejanja/hlađenja
 • Potpuna motorna zaštita s integrisanom elektronskom zaštitom

Spoljni upravljački ulazi i njihova funkcija

2x analogni ulaz:

 • Vrste signala: 0 - 10 V, 2 - 10 V, 0 - 20 mA, 4 - 20 mA, PT1000
 • Primene: Daljinsko podešavanje zadate vrednosti za svaki režim rada, senzorski ulazi za temperaturu, diferencijalni pritisak ili senzor za korisnički definisan PID režim rada

2x digitalni ulaz:

 • Za beznaponske upravljačke izlaze ili prekidače
 • Parametarski podesive funkcije:
  • ekst. ISKLJ.
  • ekst. MIN.
  • ekst. MAKS.
  • RUČNO (BMS-ISKLJ.)
  • Blokada tastera
  • Prebacivanje na režim grejanja/hlađenja

Wilo Net za upravljanje dupleks pumpama sa 2 pojedinačne pumpe, međusobnu komunikaciju više pumpi i daljinsko podešavanje pumpi

Funkcije signalizacije i prikazivanja

 • Prikaz statusa signalizacije rada:
  • Zadata vrednost
  • Stvarni napor
  • Stvarni protok
  • Brojač količine toplote/rashlađivanja
  • Električna potrošnja
  • Temperature
 • LED lampica za prikazivanje statusa: Nesmetan rad (zelena LED lampica), komunikacija pumpe (plava LED lampica)
 • Prikaz statusa dijagnostičkog displeja (crvena boja displeja):
  • Šifre greške i tekstualni opis greške
  • Korektivne mere
 • Zbirni signal smetnje SSM (beznaponski preklopni kontakt)
 • Zbirni signal rada SBM (beznaponski normalno otvoren kontakt)

Razmena podataka

 • Bluetooth interfejs za bežičnu razmenu podataka, kao i za daljinsko upravljanje pumpom pomoću smart telefona ili tablet PC-a.
 • Serijski, digitalni interfejs Modbus RTU za priključivanje na automatizaciju zgrade preko BUS sistema RS485 (moguće sa Wilo-CIF modulom za Modbus RTU).
 • Serijski, digitalni interfejs BACnet MS/TP Master za priključivanje na automatizaciju zgrade preko BUS sistema RS485 (moguće sa Wilo-CIF modulom za BACnet MS/TP).
 • Serijski, digitalni interfejs CANopen za priključenje na automatizaciju zgrade preko BUS sistema CANopen (moguće sa Wilo-CIF modulom za CANopen).
 • Serijski, digitalni interfejs LON TP/FT-10 za priključenje na automatizaciju zgrade GA preko BUS sistema LONWorks (moguće sa Wilo-CIF modulom LON TP/FT-10).
 • Serijski digitalni interfejs PLR za priključenje na automatizaciju zgrade preko spojnih modula specifičnih za proizvođača (moguće sa Wilo-CIF modulom za PLR).

Upravljanje dupleks pumpama (dupleks pumpa, odn. 2 x pojedinačna pumpa)

 • Glavni/rezervni rad (automatsko prebacivanje zbog greške/vremenski uslovljena zamena pumpi)
 • Paralelni rad (uključenje/isključenje vođeno vršnim opterećenjem sa optimizovanim stepenom korisnog dejstva)

Oprema

 • Kod pumpi sa prirubnicom: verzije prirubnica
  • Standardni model za pumpe DN 32 do DN 65: Kombinovana prirubnica PN 6/10 (prirubnica PN 16 u skladu sa EN 1092-2) za kontra prirubnice PN 6 i PN 16
  • Standardni model za pumpe DN 80 / DN 100: Prirubnica PN 6 (dimenzionisana PN 16 u skladu sa EN 1092-2) za kontra prirubnicu PN 6
  • Posebni model za pumpe DN 32 do DN 100: Prirubnica PN 16 (u skladu sa EN 1092-2) za kontra-prirubnicu PN 16
 • Mnogobrojni integrisani interfejsi za komunikaciju i utični slot za opciono korišćenje CIF modula
 • 5 kablovskih uvodnika za priključivanje komunikacionih interfejsa
 • Bluetooth interfejs
 • Grafički displej visoke rezolucije sa zelenim dugmetom i dva tastera
 • Nadzor propuštanja u prostoru sa priključcima
 • Integrisani senzori za protok i temperaturu
 • Serijska toplotna izolacija za primenu kod grejanja
 • Brzi priključak na struju sa Wilo-Connector za naponsko napajanje

Materijali

 • Kućište pumpe: Sivi liv sa KTL prevlakom
 • Vratilo: Nerđajući čelik
 • Ležaj: Grafit
 • Radno kolo: Plastika

Obim isporuke

 • Pumpa
 • 2x optimizovani Wilo-Connector
 • 4x navojni priključak kabla M16 x 1,5
 • Podloške za vijke prirubnice (kod nominalnog prečnika priključka DN 32 ‐ DN 65)
 • Zaptivači kod navojnog priključka
 • Uputstvo za ugradnju i upotrebu

Opcije

 • Posebni modeli za radni pritisak PN 16

Dodatna oprema

 • Navojni spojevi kod navojnog priključka
 • Kontraprirubnica (DN 32 do DN 100)
 • Adapteri
 • Izolacija kod primena za hlađenje
 • Slepa prirubnica
 • PT1000 senzori
 • Senzor diferencijalnog pritiska
 • Wilo CIF moduli: Modbus RTU, BACnet MS/TP, CANopen, LON TP/FT-10, PLR

Radno područje

Radne krive

Preuzimanja

General overview

Izlaz 2017
Format stranice A4
Broj strana 72

PDF (46 MB)

Preuzmi

PDF: Wilo-Stratos MAXO-D

Podesi

Izbor stranice

Format stranice

Опционалне информације

Možete da navedete Vaše lične informacije koje želite da prikažete u zaglavlju.

Memorisanje