Kontakt

+381 11 2853 258, 2583 259, 4043 820, 4043 821, 4043 822

Radno vreme ponedeljak-petak 8.30 do 16.30

Ili putem maila office.rs@wilo.com, na koji ćete sigurno dobiti odgovor!

Wilo-Stratos MAXO-Z

Opis serije

Posebne karakteristike/prednosti proizvoda

 • Intuitivno rukovanje zahvaljujući podešavanju vođenim aplikacijom Setup Guide kombinovanim sa novim displejom i dugmetom za rukovanje tehnologijom sa zelenim tasterom.
 • Maksimalna higijena pitke vode i energetska efikasnost zahvaljujući novoj, inovativnoj pametnoj regulacionoj funkciji T-const.
 • Optimalna podrška higijene zahvaljujući detekciji termičke dezinfekcije.
 • Najnoviji komunikacioni interfejsi (npr. Bluetooth) za povezivanje sa mobilnim terminalima i direktno umrežavanje pumpi preko Wilo Neta za upravljanje sa više pumpi.
 • Najviši stepen komfornosti električne instalacije zahvaljujući preglednom i velikom prostoru sa priključcima, kao i optimizovanom Wilo-Connector.

Osmišljena inteligencija, jedinstveni kvalitet.

Wilo-Stratos MAXO-Z, koji je razvijen specijalno za primene u području pitke vode, objedinjuje inovativne karakteristike Wilo-Stratos MAXO sa kućištem od nerđajućeg čelika. Dugovečan i sanitarni materijal ga čini drugačijim od ostalih cirkulacionih pumpi za potrošnu vodu na tržištu.

Vrsta konstrukcije

Smart cirkulaciona pumpa sa vlažnim rotorom, navojnim ili prirubničkim spojem, EC motorom sa integrisanom elektronskim prilagođavanjem snage

Primena

Cirkulacioni sistemi potrošne tople vode svih modela, toplovodna grejanja svih sistema, klima-uređaji, zatvoreni kružni tokovi hladne vode, industrijska cirkulaciona postrojenja

Oprema/funkcija

Područja primene

Preko preciznog podešavanja regulacije za svaku specifičnu primenu postrojenja (npr. radijatori, podno grejanje, plafonsko hlađenje) pumpa omogućava rad sa najvećom efikasnošću postrojenja.

Grejanje

 • Radijator
 • Podno grejanje
 • Plafonsko grejanje
 • Grejač vazduha
 • Hidraulična skretnica
 • izmenjivač toplote

Hlađenje

 • Plafonsko hlađenje
 • Podno hlađenje
 • Uređaji za klimatizaciju vazduha
 • Hidraulična skretnica
 • izmenjivač toplote

Kombinovano grejanje i hlađenje

 • Automatsko prebacivanje

U zavisnosti od izabrane primene, na raspolaganju su sledeće vrste regulacije:

Vrste regulacije

 • Konstantni broj obrtaja (režim rada)
 • Δp-c za konstantan diferencijalni pritisak
 • Δp-v za varijabilni diferencijalni pritisak
 • Dynamic Adapt plus za neprekidno (dinamičko) prilagođavanje protoka prema trenutnim potrebama
 • T-const. za konstantnu regulaciju temperature
 • ΔT za regulaciju diferencijalne temperature
 • Konstant Q za konstantnu regulaciju protoka
 • Multi-Flow Adaptation: Određivanje zbirnog protoka cirkulacionom pumpom za potrebno snabdevanje sekundarnih pumpi u razdelnicima krugova grejanja
 • Korisnički definisan PID regulator

Opcione funkcije

 • Q-Limitmax. za ograničavanje maksimalnog zapreminskog protoka
 • Q-Limitmin. za ograničavanje minimalnog zapreminskog protoka
 • No-Flow Stop (isključivanje kada nema protoka)
 • Automatski rad sa sniženim intenzitetom
 • Regulacija slabe tačke (Δp-c regulacija sa spoljašnjim senzorom stvarne vrednosti)
 • Termičko prepoznavanje dezinfekcije
 • Varijabilni nagib Δp-v radne krive

Ručna podešavanja

 • Izbor područja primene pomoću Setup Guide
 • Podešavanje pripadajućih radnih parametara
 • Nominalna radna tačka: direktan unos izračunate radne tačke kod Δp-v
 • Prikaz statusa
 • Podešavanje i resetovanje merenja količine energije (toplota i hlađenje)
 • Funkcija odzračivanja pumpe
 • Blokada tastature za blokiranje podešavanja
 • Reset funkcije za resetovanje na fabričko podešavanje ili na sačuvane tačke vraćanja (setovi parametara)
 • Podešavanje parametara analognih ulaza
 • Podešavanje parametara binarnih ulaza
 • Podešavanje parametara relejnih izlaza

Automatske funkcije

 • Optimizovano prilagođavanje snage prema potrebi, za energetski efikasan rad u zavisnosti od režima rada
 • Detekcija rada sa sniženim intenzitetom
 • Isključivanje kod detektovanja stanja bez protoka (No-Flow Stop)
 • Meki start
 • Automatska rutina za otklanjanje grešaka (npr. funkcija deblokade)
 • Prebacivanje na režim grejanja/hlađenja
 • Potpuna zaštita motora sa elektronskom zaštitom

Eksterni upravljački ulazi i njihove funkcije

2x analogni ulaz:

 • Vrste signala: 0 - 10 V, 2 - 10 V, 0 - 20 mA, 4 - 20 mA, PT1000
 • Primene: Daljinsko podešavanje zadate vrednosti za svaku vrstu regulacije (izuzev Multi-Flow Adaptation), senzorski ulazi za temperaturu, diferencijalni pritisak ili senzor za korisnički definisan PID režim rada

2x digitalni ulaz:

 • Za beznaponske upravljačke izlaze ili prekidače
 • Parametarski podesive funkcije:
  • Ext. OFF
  • Ext. MIN
  • Ext. MAX
  • RUČNO (BMS-ISKLJ.)
  • Blokada tastera
  • Prebacivanje na režim grejanja/hlađenja

Wilo Net za upravljanje dupleks pumpama sa 2 pojedinačne pumpe, međusobnu komunikaciju više pumpi i daljinsko podešavanje pumpi preko Gateway-a

Funkcije signalizacije i prikazivanja

 • Prikaz statusa signalizacije rada:
  • Zadata vrednost
  • Stvarni napor
  • Stvarni protok
  • Potrošnja struje
  • Električna potrošnja
  • Temperature
 • LED lampica za prikazivanje statusa: Nesmetan rad (zelena LED lampica), komunikacija pumpe (plava LED lampica)
 • Prikaz statusa displeja Greška (crvena boja displeja):
  • Šifre greške i tekstualni opis greške
  • Korektivne mere
 • Prikaz statusa displeja Upozorenje (žuta boja displeja):
  • Šifra upozorenja i jasan opis upozorenja
  • Korektivne mere
 • Prikaz statusa displeja Prikaz procesa (plava boja displeja):
  • Odzračivanje pumpe
  • Postupak ažuriranja
 • Status displeja BMS komunikacija (plava boja displeja):
  • Sažetak aktivnih BMS parametara (broj bauda, adresa, ...)
 • Zbirni signal smetnje SSM (beznaponski preklopni kontakt)
 • Zbirni signal rada SBM (beznaponski normalno otvoren kontakt)

Razmena podataka

 • Bluetooth interfejs za bežičnu razmenu podataka, kao i za daljinsko upravljanje pumpom pomoću smart telefona ili tablet PC-a.
 • Serijski, digitalni interfejs Modbus RTU za priključivanje na automatizaciju zgrade preko BUS sistema RS485 (moguće sa Wilo-CIF modulom za Modbus RTU).
 • Serijski, digitalni interfejs BACnet MS/TP Master za priključivanje na automatizaciju zgrade preko BUS sistema RS485 (moguće sa Wilo-CIF modulom za BACnet MS/TP).
 • Serijski, digitalni interfejs LON za priključenje na automatizaciju zgrade preko BUS sistema LONWorks (moguće sa Wilo-CIF modulom za LON).
 • Serijski digitalni interfejs PLR za priključenje na automatizaciju zgrade preko spojnih modula specifičnih za proizvođača (moguće sa Wilo-CIF modulom za PLR).

Oprema

 • Kod pumpi sa prirubnicom: verzije prirubnica
  • Standardni model za pumpe DN 32 do DN 65: Kombinovana prirubnica PN 6/10 (prirubnica PN 16 u skladu sa EN 1092-2) za kontra prirubnice PN 6 i PN 16
  • Standardni model za pumpe DN 80 / DN 100: Prirubnica PN 6 (dimenzionisana PN 16 u skladu sa EN 1092-2) za kontra prirubnicu PN 6
  • Posebni model za pumpe DN 32 do DN 100: Prirubnica PN 16 (u skladu sa EN 1092-2) za kontra-prirubnicu PN 16
 • Mnogobrojni integrisani interfejsi za komunikaciju i utični slot za opciono korišćenje CIF modula
 • 5 kablovskih uvodnika za priključivanje komunikacionih interfejsa
 • Bluetooth interfejs
 • Grafički displej visoke rezolucije sa zelenim dugmetom i dva tastera
 • Nadzor propuštanja u prostoru sa priključcima
 • Integrisani senzor temperature
 • Serijska toplotna izolacija za primenu kod grejanja
 • Brzi priključak na struju sa Wilo-Connector za naponsko napajanje

Opseg isporuke

 • Pumpa
 • Optimizovani Wilo-Connector
 • 2x navojni priključak kabla M16 x 1,5
 • Podloške za vijke prirubnice (kod nominalnog prečnika priključka DN 32 - DN 65)
 • Uklj. zaptivače kod navojnog priključka
 • Toplotna izolacija
 • Uputstvo za ugradnju i upotrebu

Način označavanja

Primer:

Wilo-Stratos MAXO-Z 40/0,5-8

Stratos MAXO

Pumpa visoke efikasnosti (navojna ili pumpa sa prirubnicom), sa elektronskom regulacijom

Z

Pojedinačna pumpa za cirkulaciju potrošne vode

40/

Nominalni prečnik priključka

0,5-8

Nominalni opseg napora [m]

Tehnički podaci

 • Dozvoljeno područje temperature
  • Pitka voda tvrdoće do 3,57 mmol/l (20 °dH): 0 °C do +80 °C
  • Voda za grejanje: od 10 °C do +110 °C
 • Mrežni priključak 1~230 V, 50/60 Hz
 • Klasa zaštite IPX4D
 • Navojni odnosno prirubnički priključak (u zavisnosti od tipa) Rp 1 do DN 65
 • Maks. radni pritisak, standardni model: 6/10 bara (poseban model: 16 bara)
 • Klasa izolacije: F
 • Emitovanje smetnji u skladu sa: EN 61800-3:2004+A1:2012 / stambeni prostor (C1)
 • Otpornost na smetnje u skladu sa: EN 61800-3:2004+A1:2012 / industrijsko okruženje (C2)

Materijali

 • Kućište pumpe od nerđajućeg čelika
 • Toplotna izolacija: Polipropilen
 • Radno kolo: Plastika
 • Vratilo: Nerđajući čelik
 • Ležaj: Grafit

Opis/konstrukcija

 • Smart cirkulaciona pumpa sa vlažnim rotorom, sa EC motorom i integrisanim elektronskim prilagođavanjem snage
 • Tehnologija zelenog tastera i grafički displej
 • Elektronska zaštita motora
 • Utični spoj za proširenje funkcije sa opcionim CIF modulom za automatizaciju zgrade
 • Radno kolo sa trodimenzionalno savijenim lopaticama i hermetičkom pregradom od vezanih grafitnih vlakana

Radno područje

Wilo-Stratos MAXO-Z

Preuzimanja

Stratos, Stratos-D, Stratos-Z, Stratos-ZD, Stratos MAXO, Stratos MAXO-D, Stratos MAXO-Z, Stratos PARA, Stratos PARA-Z,Yonos MAXO, Yonos MAXO-Z, Yonos ECO BMS, Yonos PARA HF, TOP-S, TOP-Z, TOP-SD, TOP-RL, TOP-I

Format stranice 209.9 x 297.0 mm
Broj strana 40

PDF (6 MB)

Preuzmi

Wilo-Stratos MAXO/-D/-Z

Broj artikla 2172323
Izlaz 2018-11
Broj verzije 01
Format stranice 209.9 x 297.0 mm
Broj strana 2848

PDF (21 MB)

Preuzmi

Proizvod

PDF: Wilo-Stratos MAXO-Z

Podesi

Izbor stranice

Format stranice

Опционалне информације

Možete da navedete Vaše lične informacije koje želite da prikažete u zaglavlju.

Memorisanje