Kontakt

+381 11 2853 258, 2583 259, 4043 820, 4043 821, 4043 822

Radno vreme ponedeljak-petak 8.30 do 16.30

Ili putem maila office.rs@wilo.com, na koji ćete sigurno dobiti odgovor!

Wilo-Stratos-ZD

Opis serije

Posebne karakteristike/prednosti proizvoda

 • Ušteda energije usled veće efikasnosti sistema sa Q-Limit funkcijom (ograničenje protoka)
 • Optmizovani displej za bolje očitavanje i upravljanje
 • Montaža sa uštedom metsa zbog kompaktne konstrukcije i LC displeja koji ne zavisi od položaja
 • Modularni koncept za povezivanje svih trenutnih sistema sabirnice (npr. Modbus, BACnet, CAN, LON, PLR)
 • Upravljanje dupleks pumpama pomoću IF-Modula koji se mogu naknadno ugraditi
 • Proveren kvalitet i pouzdanost

Vrsta konstrukcije

Recirkulaciona dupleks pumpa sa vlažnim rotorom i prirubničkim spojem, tehnologijom EC motora i automatskim prilagođavanjem snage

Primena

Cirkulacioni sistemi potrošne tople vode svih modela, toplovodna grejanja svih sistema, klima-uređaji, zatvoreni kružni tokovi hladne vode, industrijska cirkulaciona postrojenja

Oprema/funkcija

Režimi rada

 • Režim rada (n=konstantan)
 • Δp-c za konstantan diferencijalni pritisak
 • Δp-v za varijabilni diferencijalni pritisak
 • Δp-T za temperaturno vođeni diferencijalni pritisak (može da se programira preko IR-Modula, IR-Sticka, IR-Monitora, Modbus-a, BACnet-a, LON-a ili CAN-a)
 • Q-Limit za ograničavanje maksimalnog zapreminskog protoka (podešavanje samo putem IR-Sticka)

Ručne funkcije

 • Podešavanje režima rada
 • Podešavanje zadate vrednosti diferencijalnog pritiska
 • Podešavanje automatskog rada sa sniženim intenzitetom
 • Podešavanje pumpe UKLJ./ISKLJ.
 • Podešavanje broja obrtaja (ručno podešavanje)

Automatske funkcije

 • Kontinualno prilagođavanje snage u zavisnosti od režima rada
 • Automatski rad sa sniženim intenzitetom
 • Funkcija deblokade
 • Meki start
 • Potpuna zaštita motora sa elektronskom zaštitom

Eksterne upravljačke funkcije

 • Upravljački ulaz „Priroritet Isklj.“ (moguć sa IF-Modulima Stratos)
 • Upravljački ulaz „Priroritet min.“ (moguć sa IF-Modulima Stratos)
 • Upravljački ulaz „Analog In 0 - 10 V“ (daljinsko podešavanje broja obrtaja) (moguće sa IF-Modulima Stratos)
 • Upravljački ulaz „Analog In 0 - 10 V“ (daljinsko podešavanje zadate vrednosti) (moguće sa IF-Modulima Stratos)

Funkcije signalizacije i prikazivanja

 • Pojedinačni/zbirni signal smetnje (normalno zatvoren kontakt bez napona) (može da se programira preko IR-Monitora)
 • Zbirna dojava smetnje (beznaponski, normalno zatvoreni kontakt)
 • Pojedinačna dojava rada (normalno otvoreni kontakt bez napona) (moguće sa IF-Modulima Stratos)
 • Svetlosna signalizacija greške
 • LCD displej za prikaz podataka pumpe i kodova grešaka

Razmena podataka

 • Infracrveni interfejs za bežičnu razmenu podataka sa IR Modulom/IR Stickom/IR Monitorom
 • Serijski, digitalni interfejs Modbus RTU za priključak na automatizaciju zgrade preko BUS sistema RS485 (moguće sa IF-Modulima Stratos)
 • Serijski, digitalni interfejs BACnet MS/TP Slave za priključak na automatizaciju zgrade preko BUS sistema RS485 (moguće sa IF-Modulima Stratos)
 • Serijski, digitalni interfejs CAN za priključak na automatizaciju zgrade preko BUS sistema CAN (moguće sa IF-Modulima Stratos)
 • Serijski, digitalni interfejs LON za priključak na LONWorks mrežu (moguće sa IF-Modulima Stratos)
 • Serijski, digitalni interfejs PLR za priključak na automatizaciju zgrade preko Wilo interfejs konvertora ili spojnog modula koji zavisi od proizvođača (moguće sa IF-Modulima Stratos)

Upravljanje dupleks pumpama (dupleks pumpa, odn. 2 x pojedinačna pumpa)

 • Glavni/rezervni rad (automatsko prebacivanje zbog greške / zamena pumpi uslovljena vremenom): moguće razne kombinacije sa IF-Modulima Stratos (dodatna oprema)
 • Paralelni rad (rad i isključenje na vršnom opterećenju optinmizovanog stepena korisnog dejstva): moguće razne kombinacije sa IF-Modulima Stratos (dodatna oprema)

Oprema

 • Verzije prirubnica:
 • Standardni model za pumpe DN 32 / DN 40: Kombinovana prirubnica PN 6/10 (prirubnica PN 16 u skladu sa EN 1092-2) za kontra-prirubnice PN 6 i PN 16.
 • Posebni model za pumpe DN 32 / DN 40: Prirubnica PN 16 ( prema EN 1092-2) za kontraprirubnicu PN 16,
 • Dvostruki preklopni ventil u kućištu pumpe
 • Utični slot za opciono proširenje sa Wilo IF-Modulima

Opseg isporuke

 • Pumpa
 • Podloške za prirubničke zavrtnje (kod nominalnog prečnika priključka DN 32 / DN 40)
 • Uputstvo za ugradnju i upotrebu

Način označavanja

Primer:

Wilo-Stratos-ZD 40/1-8

Stratos

Pumpe visoke efikasnosti (pumpa sa prirubnicom), sa elektronskom regulacijom

ZD

Dupleks pumpa za cirkulaciju potrošne tople vode

40/

Nominalni prečnik priključka

1-8

Nominalni opseg napora [m]

Tehnički podaci

 • Dozvoljeno područje temperature
  • Pitka voda do 3,57 mmol/l (20 °dH), 0 °C do +80 °C
  • Ogrevna voda -10 °C do +110 °C
 • Mrežni priključak: 1~230 V, 50/60 Hz, 3~230 V, 50/60 Hz
 • Klasa zaštite IPX4D
 • Prirubnički spoj DN 32 do DN 40
 • Maks. radni pritisak, standardni model: 6/10 bara (poseban model: 16 bara)

Materijali

 • Kućište pumpe: Sivi liv
 • Toplotna izolacija: Polipropilen
 • Vratilo: Nerđajući čelik
 • Ležaj: Grafit, impregnirano veštačkom smolom
 • Radno kolo: Plastika

Opis/konstrukcija

 • Recirkulaciona dupleks pumpa sa vlažnim rotorom, ECM tehnologijom i integrisanim automatskim prilagođavanjem snage
 • Tehnologija zelenog tastera i grafički displej
 • Elektronska zaštita motora
 • Utični spoj za proširenje funkcije sa opcionim IF-Modulom za automatizaciju zgrade
 • Radno kolo sa trodimenzionalno savijenim lopaticama i hermetičkom pregradom od vezanih grafitnih vlakana

Radno područje

Stratos-ZD

Proizvod

PDF: Wilo-Stratos-ZD

Podesi

Izbor stranice

Format stranice

Опционалне информације

Možete da navedete Vaše lične informacije koje želite da prikažete u zaglavlju.

Memorisanje