Wilo-Stratos-ZD

Posebnosti/prednosti proizvoda

 • Ušteda energije usled veće efikasnosti sistema sa Q-Limit funkcijom (ograničenje protoka)
 • Optmizovani displej za bolje očitavanje i upravljanje
 • Montaža sa uštedom metsa zbog kompaktne konstrukcije i LC displeja koji ne zavisi od položaja
 • Modularni koncept za povezivanje svih trenutnih sistema sabirnice (npr. Modbus, BACnet, CAN, LON, PLR)
 • Upravljanje dupleks pumpama pomoću IF-Modula koji se mogu naknadno ugraditi
 • Proveren kvalitet i pouzdanost

Opis serije

Vrsta konstrukcije

Recirkulaciona dupleks pumpa sa vlažnim rotorom i prirubničkim priključkom, tehnologijom EC motora i automatskim prilagođavanjem snage

Primena

Cirkulacioni sistemi potrošne tople vodesvih modela, toplovodna grejanja svih sistema, klima-uređaji, zatvoreni kružni tokovi hladne vode, industrijska cirkulaciona postrojenja

Način označavanja

Primer:Wilo-Stratos-ZD 40/1-8
StratosPumpe visoke efikasnosti (pumpa sa prirubnicom), sa elektronskom regulacijom
ZDDupleks pumpa za cirkulaciju potrošne tople vode
40/Nominalni prečnik priključka
1-8Nominalni opseg napora [m]

Tehnički podaci

 • Indeks energetske efikasnosti (EEI) ≤ 0,27
 • Dozv. područje temperature
  • Pitka voda do 3,57 mmol/l (20 °dH), 0 °C do +80 °C
  • Ogrevna voda ‐10 °C do +110 °C
 • Mrežni priključak: 1~230 V, 50/60 Hz, 3~230 V, 50/60 Hz
 • Stepen zaštite IP X4D
 • Prirubnički priključak DN 32 do DN 40
 • Maks. radni pritisak, standardni model: 6/10 bar (poseban model: 16 bar)

Oprema/funkcija

Režimi rada

 • Ručni režim rada (n=konstantan)
 • Δp-c za konstantan diferencijalni pritisak
 • Δp‐v za varijabilan diferencijalni pritisak
 • Δp‐T za temperaturno vođeni diferencijalni pritisak (može da se programira preko IR‐Modula, IR-Sticka, IR‐Monitora, Modbus-a, BACnet-a, LON-a ili CAN-a)
 • Q-Limit za ograničavanje maksimalnog zapreminskog protoka (podešavanje samo putem IR-Sticka)

Ručne funkcije

 • Podešavanje režima rada
 • Podešavanje zadate vrednosti diferencijalnog pritiska
 • Podešavanje automatskog rada sa sniženim intenzitetom
 • Podešavanje pumpe UKLJ./ISKLJ.
 • Podešavanje broja obrtaja (ručno podešavanje)

Automatske funkcije

 • Kontinualno prilagođavanje snage u zavisnosti od režima rada
 • Automatski rad sa sniženim intenzitetom
 • Funkcija deblokade
 • Meki start
 • Potpuna zaštita motora s integrisanom elektronskom zaštitom

Eksterne upravljačke funkcije

 • Upravljački ulaz „Priroritet Isklj.“ (moguć sa IF‐Modulima Stratos)
 • Upravljački ulaz „Priroritet min.“ (moguć sa IF‐Modulima Stratos)
 • Upravljački ulaz „Analog In 0 ‐ 10 V“ (daljinsko podešavanje broja obrtaja) (moguće sa IF‐Modulima Stratos)
 • Upravljački ulaz „Analog In 0 ‐ 10 V“ (daljinsko podešavanje zadate vrednosti) (moguće sa IF‐Modulima Stratos)

Funkcije signalizacije i prikazivanja

 • Pojedinačni/zbirni signal smetnje (beznaponski normalno zatvoreni kontakt) (može da se programira preko IR‐Monitora)
 • Zbirni signal smetnje (beznaponski, normalno zatvoreni kontakt)
 • Pojedinačna dojava rada (normalno otvoreni kontakt bez napona) (moguće sa IF modulima Stratos)
 • Lampica indikatora smetnje
 • LCD displej za prikaz podataka pumpe i kodova grešaka

Razmena podataka

 • Infracrveni interfejs za bežičnu razmenu podataka sa IR Modulom/IR Stickom/IR Monitorom
 • Serijski, digitalni interfejs Modbus RTU za priključak na automatizaciju zgrade (GA) preko BUS sistema RS485 (moguće sa IR-Modulima Stratos)
 • Serijski, digitalni interfejs BACnet MS/TP Slave za priključak na automatizaciju zgrade (GA) preko BUS sistema RS485 (moguće sa IR-Modulima Stratos)
 • Serijski, digitalni interfejs CAN za priključak na automatizaciju zgrade (GA) preko BUS sistema CAN (moguće sa IR-Modulima Stratos)
 • Serijski, digitalni interfejs LON za priključak na LONWorks mrežu (moguće sa IR-Modulima Stratos)
 • Serijski, digitalni interfejs PLR za priključak na automatizaciju zgrade GA preko Wilo interfejs konvertora ili spojnog modula koji zavisi od proizvođača (moguće sa IF-Modulima Stratos)

Upravljanje dupleks pumpama (dupleks pumpa, odn. 2 x pojedinačna pumpa)

 • Glavni/rezervni rad (automatsko prebacivanje zbog greške / zamena pumpi uslovljena vremenom): moguće razne kombinacije sa IF-modulima Stratos (dodatna oprema)
 • Paralelni rad (rad i isključenje na vršnom opterećenju optinmizovanog stepena korisnog dejstva): moguće razne kombinacije sa IF-modulima Stratos (dodatna oprema)

Oprema

 • Verzije prirubnica:
  • Standardni model za pumpe DN 32 / DN 40: Kombinovana prirubnica PN 6/10 (prirubnica PN 16 u skladu sa EN 1092-2) za kontra-prirubnice PN 6 i PN 16.
  • Posebni model za pumpe DN 32 / DN 40: Prirubnica PN 16 ( prema EN 1092-2) za kontraprirubnicu PN 16,
 • Preklopni dvostruki poklopac u kućištu pumpe
 • Utični slot za opciono proširenje sa Wilo IF-modulima

Materijali

 • Kućište pumpe: Sivi liv
 • Toplotna izolacija: Polipropilen
 • Vratilo: Nerđajući čelik
 • Ležaj: Grafit, impregniran veštačkom smolom
 • Radno kolo: Plastika

Obim isporuke

 • Pumpa
 • Podloške za prirubničke zavrtnje (kod nominalnog prečnika priključka DN 32 / DN 40)
 • Uputstvo za ugradnju i upotrebu

Opcije

 • Posebni modeli za radni pritisak PN 16 (uz doplatu)

Dodatna oprema

 • Slepa prirubnica
 • IR-Modul
 • IR-Stick
 • IR-Monitor
 • IF‐Moduli Stratos: Modbus, BACnet, CAN, LON, PLR, DP, Ext. Aus, Ext. Min., SBM, Ext. Aus/SBM

Posebni modeli

Pridržavajte se lokalnih napomena i uputstva iz propisa o pitkoj vodi!

Radno područje

Radno područje

Preuzimanja

General overview

Izlaz 2017
Format stranice A4
Broj strana 72

PDF (46 MB)

Preuzmi

Wilo-Control
IF-Modul LON / IF-Modul Stratos LON

Broj artikla 2165357
Izlaz 1603
Broj verzije 01
Format stranice A4
Broj strana 1

PDF (1 MB)

Preuzmi

Wilo-IF-Modul Stratos CAN

Broj artikla 2096947
Izlaz 1103
Broj verzije 02
Format stranice A4
Broj strana 2

PDF (379 kB)

Preuzmi

Wilo-Stratos / -D / -Z/ -ZD

Broj artikla 2120417-21
Izlaz 1604
Broj verzije 04
Format stranice A5
Broj strana 1

PDF (59 MB)

Preuzmi

Proizvod

PDF: Wilo-Stratos-ZD

Podesi

Izbor stranice

Format stranice

Опционалне информације

Možete da navedete Vaše lične informacije koje želite da prikažete u zaglavlju.

Memorisanje