Kontakt

+381 11 2853 258, 2583 259, 4043 820, 4043 821, 4043 822

Radno vreme ponedeljak-petak 8.30 do 16.30

Ili putem maila office@wilo.rs, na koji ćete sigurno dobiti odgovor!

Wilo-Stratos

Opis serije

Posebne karakteristike/prednosti proizvoda

 • Ušteda energije usled veće efikasnosti sistema sa Q-Limit funkcijom (ograničenje protoka)
 • Indeks poboljšane energetske efikasnosti EEI ≤0,20 kod svih pojedinačnih pumpi
 • Optmizovani displej za bolje očitavanje i upravljanje
 • Montaža sa uštedom metsa zbog kompaktne konstrukcije i LC displeja koji ne zavisi od položaja
 • Modularni koncept za povezivanje svih trenutnih sistema sabirnice (npr. Modbus, BACnet, CAN, LON, PLR)
 • Proveren kvalitet i pouzdanost

Vrsta konstrukcije

Cirkulaciona pumpa sa vlažnim rotorom, sa navojnim ili prirubničkim priključkom, EC motor sa automatskim prilagođavanjem snage.

Primena

Toplovodna grejanja svih sistema, industrijske cirkulacione instalacije, klima uređaji i zatvoreni kružni tokovi hlađenja

Oprema/funkcija

Režimi rada

 • Ručni režim rada (n=konstantan)
 • Δp-c za konstantan diferencijalni pritisak
 • Δp-v za varijabilan diferencijalni pritisak
 • Δp-T za temperaturno vođeni diferencijalni pritisak (može da se programira preko IR-Sticka, IR-Monitora, Modbus-a, BACnet-a, LON-a ili CAN-a)
 • Q-Limit za ograničavanje maksimalnog zapreminskog protoka (podešavanje samo putem IR-Sticka)

Ručne funkcije

 • Podešavanje režima rada
 • Podešavanje zadate vrednosti diferencijalnog pritiska
 • Podešavanje automatskog rada sa sniženim intenzitetom
 • Podešavanje pumpe UKLJ./ISKLJ.
 • Podešavanje broja obrtaja (ručno podešavanje)

Automatske funkcije

 • Kontinualno prilagođavanje snage u zavisnosti od režima rada
 • Automatski rad sa sniženim intenzitetom
 • Funkcija deblokade
 • Meki start
 • Potpuna zaštita motora s integrisanom elektronskom zaštitom

Eksterne upravljačke funkcije

 • Upravljački ulaz „Priroritet Isklj.“ (moguć sa IF-Modulima Stratos)
 • Upravljački ulaz „Priroritet min.“ (moguć sa IF-Modulima Stratos)
 • Upravljački ulaz „Analog In 0 - 10 V“ (daljinsko podešavanje broja obrtaja) (moguće sa IF-Modulima Stratos)
 • Upravljački ulaz „Analog In 0 - 10 V“ (daljinsko podešavanje zadate vrednosti) (moguće sa IF-Modulima Stratos)

Funkcije signalizacije i prikazivanja

 • Zbirni signal smetnje (beznaponski, normalno zatvoreni kontakt)
 • Pojedinačna dojava rada (normalno otvoreni kontakt bez napona) (moguće sa IF modulima Stratos)
 • Lampica indikatora smetnje
 • LCD displej za prikaz podataka pumpe i kodova grešaka

Razmena podataka

 • Infracrveni interfejs za bežičnu razmenu podataka sa IR Stickom/IR Monitorom
 • Serijski, digitalni interfejs Modbus RTU za priključak na automatizaciju zgrade (GA) preko BUS sistema RS485 (moguće sa IR-Modulima Stratos).
 • Serijski, digitalni interfejs BACnet MS/TP Slave za priključak na automatizaciju zgrade (GA) preko BUS sistema RS485 (moguće sa IR-Modulima Stratos).
 • Serijski, digitalni interfejs CAN za priključak na automatizaciju zgrade (GA) preko BUS sistema CAN (moguće sa IR-Modulima Stratos).
 • Serijski, digitalni interfejs LON za priključak na LONWorks mrežu (moguće sa IR-Modulima Stratos)
 • Serijski, digitalni interfejs PLR za priključak na automatizaciju zgrade GA preko Wilo interfejs konvertora ili spojnog modula koji zavisi od proizvođača (moguće sa IF-Modulima Stratos)

Upravljanje dupleks pumpama (dupleks pumpa, odn. 2 x pojedinačna pumpa)

 • Glavni/rezervni rad (automatsko prebacivanje zbog greške / zamena pumpi uslovljena vremenom): moguće razne kombinacije sa IF-modulima Stratos (dodatna oprema)
 • Paralelni rad (rad i isključenje na vršnom opterećenju optinmizovanog stepena korisnog dejstva): moguće razne kombinacije sa IF-modulima Stratos (dodatna oprema)

Oprema

 • Nastavak za ključ na kućištu pumpe (kod pumpi sa cevnim navojnim spojem P2< 100 W)
 • Kod pumpi sa prirubnicom: verzije prirubnica
  • Standardni model za pumpe DN 32 do DN 65: Kombinovana prirubnica PN 6/10 (prirubnica PN 16 u skladu sa EN 1092-2) za kontra-prirubnice PN 6 i PN 16
  • Standardni model za pumpe DN 80 / DN 100: Prirubnica PN 6 (dimenzionisana PN 16 u skladu sa EN 1092-2) za kontra-prirubnicu PN 6
  • Posebni model za pumpe DN 32 do DN 100: Prirubnica PN 16 (u skladu sa EN 1092-2) za kontra-prirubnicu PN 16
 • Utični slot za opciono proširenje sa Wilo IF-modulima
 • Serijska toplotna izolacija za primenu kod grejanja

Opseg isporuke

 • Pumpa
 • Uključujući toplotnu izolaciju
 • Uklj. zaptivače kod navojnog priključka
 • Uklj. podloške za prirubne zavrtnje (kod nominalnog prečnika priključka DN 32 - DN 65)
 • Uključujući Uputstva za montažu i upotrebu

Način označavanja

Primer:

Wilo-Stratos 30/1-12

Stratos

Pumpa visoke efikasnosti (navojna ili pumpa sa prirubnicom), sa elektronskom regulacijom

30/

Nominalni prečnik priključka

1-12

Nominalni opseg napora [m]

Tehnički podaci

 • Dozv. područje temperature -10 °C do +110 °C
 • Mrežni priključak 1~230 V, 50/60 Hz
 • Klasa zaštite IP X4D
 • Navojni, odnosno prirubnički priključak (u zavisnosti od tipa) Rp 1 do DN 100
 • Maks. radni pritisak, standardni model: 6/10 bar odn. 6 bar (posebna verzija: 10 bar ili 16 bar)

Materijali

 • Kućište pumpe: Sivi liv sa KTL prevlakom
 • Toplotna izolacija: Polipropilen
 • Vratilo: Nerđajući čelik
 • Ležaj: Grafit, impregniran metalom
 • Radno kolo: Plastika

Opis/konstrukcija

 • Cirkulacione pumpe sa vlažnim rotorom, EC motorom i integrisanim automatskim prilagođavanjem snage
 • Tehnologija sa "crvenim tasterom" i grafičkim displejem
 • Elektronska zaštita motora
 • Utični spoj za proširenje funkcije sa opcionalnim IF-Modulom za automatizaciju zgrade (GA)
 • Radno kolo sa trodimenzionalno savijenim lopaticama i hermetičkom pregradom od vezanih grafitnih vlakana

Radno područje

Stratos

Stratos

Preuzimanja

Wilo-IF-Modul Stratos CAN

Broj artikla 2096947
Izlaz 1103
Broj verzije 02
Format stranice A4
Broj strana 2

PDF (379 kB)

Preuzmi

Wilo-IF-Modul Stratos CAN

Broj artikla 2096947
Izlaz 1103
Broj verzije 02
Format stranice A4
Broj strana 2

PDF (379 kB)

Preuzmi

IF-Modul Stratos (picture data EBA)

Broj artikla 2105323
Izlaz 0912
Broj verzije 01
Format stranice 13 x 13 cm
Broj strana 98

PDF (1 MB)

Preuzmi

Wilo-IR-Stick

Broj artikla 2109572
Izlaz 1012
Broj verzije 02
Format stranice A4
Broj strana 2

PDF (408 kB)

Preuzmi

Proizvod

PDF: Wilo-Stratos

Podesi

Izbor stranice

Format stranice

Опционалне информације

Možete da navedete Vaše lične informacije koje želite da prikažete u zaglavlju.

Memorisanje