Wilo-Stratos

Posebnosti/prednosti proizvoda

 • Ušteda energije usled veće efikasnosti sistema sa Q-Limit funkcijom (ograničenje protoka)
 • Indeks poboljšane energetske efikasnosti EEI ≤0,20 kod svih pojedinačnih pumpi
 • Optmizovani displej za bolje očitavanje i upravljanje
 • Montaža sa uštedom metsa zbog kompaktne konstrukcije i LC displeja koji ne zavisi od položaja
 • Modularni koncept za povezivanje svih trenutnih sistema sabirnice (npr. Modbus, BACnet, CAN, LON, PLR)
 • Proveren kvalitet i pouzdanost

Opis serije

Vrsta konstrukcije

Cirkulaciona pumpa sa vlažnim rotorom, sa navojnim ili prirubničkim priključkom, EC motor sa automatskim prilagođavanjem snage.

Primena

Toplovodna grejanja svih sistema, industrijske cirkulacione instalacije, klima uređaji i zatvoreni kružni tokovi hlađenja

Način označavanja

Primer:Wilo-Stratos 30/1-12
StratosPumpa visoke efikasnosti (navojna ili pumpa sa prirubnicom), sa elektronskom regulacijom
30/Nominalni prečnik priključka
1-12Nominalni opseg napora [m]

Tehnički podaci

 • Indeks energetske efikasnosti (EEI) ≤ 0,20
 • Dozv. područje temperature -10 °C do +110 °C
 • Mrežni priključak 1~230 V, 50/60 Hz
 • Klasa zaštite IP X4D
 • Navojni, odnosno prirubnički priključak (u zavisnosti od tipa) Rp 1 do DN 100
 • Maks. radni pritisak, standardni model: 6/10 bar odn. 6 bar (posebna verzija: 10 bar ili 16 bar)

Oprema/funkcija

Režimi rada

 • Ručni režim rada (n=konstantan)
 • Δp-c za konstantan diferencijalni pritisak
 • Δp‐v za varijabilan diferencijalni pritisak
 • Δp‐T za temperaturno vođeni diferencijalni pritisak (može da se programira preko IR-Sticka, IR‐Monitora, Modbus-a, BACnet-a, LON-a ili CAN-a)
 • Q-Limit za ograničavanje maksimalnog zapreminskog protoka (podešavanje samo putem IR-Sticka)

Ručne funkcije

 • Podešavanje režima rada
 • Podešavanje zadate vrednosti diferencijalnog pritiska
 • Podešavanje automatskog rada sa sniženim intenzitetom
 • Podešavanje pumpe UKLJ./ISKLJ.
 • Podešavanje broja obrtaja (ručno podešavanje)

Automatske funkcije

 • Kontinualno prilagođavanje snage u zavisnosti od režima rada
 • Automatski rad sa sniženim intenzitetom
 • Funkcija deblokade
 • Meki start
 • Potpuna zaštita motora s integrisanom elektronskom zaštitom

Eksterne upravljačke funkcije

 • Upravljački ulaz „Priroritet Isklj.“ (moguć sa IF‐Modulima Stratos)
 • Upravljački ulaz „Priroritet min.“ (moguć sa IF‐Modulima Stratos)
 • Upravljački ulaz „Analog In 0 ‐ 10 V“ (daljinsko podešavanje broja obrtaja) (moguće sa IF‐Modulima Stratos)
 • Upravljački ulaz „Analog In 0 ‐ 10 V“ (daljinsko podešavanje zadate vrednosti) (moguće sa IF‐Modulima Stratos)

Funkcije signalizacije i prikazivanja

 • Zbirni signal smetnje (beznaponski, normalno zatvoreni kontakt)
 • Pojedinačna dojava rada (normalno otvoreni kontakt bez napona) (moguće sa IF modulima Stratos)
 • Lampica indikatora smetnje
 • LCD displej za prikaz podataka pumpe i kodova grešaka

Razmena podataka

 • Infracrveni interfejs za bežičnu razmenu podataka sa IR Stickom/IR Monitorom
 • Serijski, digitalni interfejs Modbus RTU za priključak na automatizaciju zgrade (GA) preko BUS sistema RS485 (moguće sa IR-Modulima Stratos).
 • Serijski, digitalni interfejs BACnet MS/TP Slave za priključak na automatizaciju zgrade (GA) preko BUS sistema RS485 (moguće sa IR-Modulima Stratos).
 • Serijski, digitalni interfejs CAN za priključak na automatizaciju zgrade (GA) preko BUS sistema CAN (moguće sa IR-Modulima Stratos).
 • Serijski, digitalni interfejs LON za priključak na LONWorks mrežu (moguće sa IR-Modulima Stratos)
 • Serijski, digitalni interfejs PLR za priključak na automatizaciju zgrade GA preko Wilo interfejs konvertora ili spojnog modula koji zavisi od proizvođača (moguće sa IF-Modulima Stratos)

Upravljanje dupleks pumpama (dupleks pumpa, odn. 2 x pojedinačna pumpa)

 • Glavni/rezervni rad (automatsko prebacivanje zbog greške / zamena pumpi uslovljena vremenom): moguće razne kombinacije sa IF-modulima Stratos (dodatna oprema)
 • Paralelni rad (rad i isključenje na vršnom opterećenju optinmizovanog stepena korisnog dejstva): moguće razne kombinacije sa IF-modulima Stratos (dodatna oprema)

Oprema

 • Nastavak za ključ na kućištu pumpe (kod pumpi sa cevnim navojnim spojem P2< 100 W)
 • Kod pumpi sa prirubnicom: verzije prirubnica
  • Standardni model za pumpe DN 32 do DN 65: Kombinovana prirubnica PN 6/10 (prirubnica PN 16 u skladu sa EN 1092-2) za kontra-prirubnice PN 6 i PN 16
  • Standardni model za pumpe DN 80 / DN 100: Prirubnica PN 6 (dimenzionisana PN 16 u skladu sa EN 1092-2) za kontra-prirubnicu PN 6
  • Posebni model za pumpe DN 32 do DN 100: Prirubnica PN 16 (u skladu sa EN 1092-2) za kontra-prirubnicu PN 16
 • Utični slot za opciono proširenje sa Wilo IF-modulima
 • Serijska toplotna izolacija za primenu kod grejanja

Materijali

 • Kućište pumpe: Sivi liv sa KTL prevlakom
 • Toplotna izolacija: Polipropilen
 • Vratilo: Nerđajući čelik
 • Ležaj: Grafit, impregniran metalom
 • Radno kolo: Plastika

Obim isporuke

 • Pumpa
 • Uključujući toplotnu izolaciju
 • Uklj. zaptivače kod navojnog priključka
 • Uklj. podloške za prirubne zavrtnje (kod nominalnog prečnika priključka DN 32 ‐ DN 65)
 • Uključujući Uputstva za montažu i upotrebu

Opcije

 • Posebni modeli za radni pritisak PN 16

Dodatna oprema

 • Navojni spojevi kod navojnog priključka
 • Kontraprirubnice kod prirubničkog spoja
 • Adapteri
 • IR-Stick
 • IR-Monitor
 • IF-moduli Stratos: Modbus, BACnet, CAN, LON, PLR, DP, Ekst. isklj., ekst. min., SBM ekst. Isklj./SBM

Napomena

Sertifikat TÜV-a SÜD može da se nađe na: www.wilo.com/legal

Radno područje

Radno područje

Preuzimanja

General overview

Izlaz 2017
Format stranice A4
Broj strana 72

PDF (46 MB)

Preuzmi

Wilo-Control
IF-Modul LON / IF-Modul Stratos LON

Broj artikla 2165357
Izlaz 1603
Broj verzije 01
Format stranice A4
Broj strana 1

PDF (1 MB)

Preuzmi

Wilo-IF-Modul Stratos CAN

Broj artikla 2096947
Izlaz 1103
Broj verzije 02
Format stranice A4
Broj strana 2

PDF (379 kB)

Preuzmi

Wilo-IR-Stick

Broj artikla 2109572
Izlaz 1012
Broj verzije 02
Format stranice A4
Broj strana 2

PDF (408 kB)

Preuzmi

IF-Modul Stratos (podaci za sliku EBA)

Broj artikla 2105323
Izlaz 0912
Broj verzije 01
Format stranice 13 x 13 cm
Broj strana 98

PDF (1 MB)

Preuzmi

Wilo-Stratos / -D / -Z/ -ZD

Broj artikla 2120417-21
Izlaz 1604
Broj verzije 04
Format stranice A5
Broj strana 1

PDF (59 MB)

Preuzmi

Proizvod

PDF: Wilo-Stratos

Podesi

Izbor stranice

Format stranice

Опционалне информације

Možete da navedete Vaše lične informacije koje želite da prikažete u zaglavlju.

Memorisanje