Kontakt

+381 11 2853 258, 2583 259, 4043 820, 4043 821, 4043 822

Radno vreme ponedeljak-petak 8.30 do 16.30

Ili putem maila office.rs@wilo.com, na koji ćete sigurno dobiti odgovor!

Wilo-Sub TWI 10

Opis serije

Posebne karakteristike/prednosti proizvoda

 • Energetski štedljiva optimizovana hidraulika sa stepenom iskorišćenja do 80 %
 • Dug radni vek zahvaljujući nerđajućem čeliku otpornom na koroziju, opciono u kvaliteti V4A
 • ACS sertifikat za potrošnu toplu vodu
 • Veliko područje snage od 1 do 250 m³/h
 • Visok stepen fleksibilnosti zahvaljujući verzijama u području od 4, 6, 8 i 10 cola

Vrsta konstrukcije

Višestepena 10" bunarska pumpa u konstrukciji sa zateznom trakom za vertikalnu ili horizontalnu instalaciju

Primena

 • Za vodosnabdevanje i snabdevanje pitkom vodom iz bušotina i cisterni;
 • Snabdevanje potrošnom vodom
 • Za komunalno vodosnabdevanje, prskanje i navodnjavanje
 • Povišenje pritiska
 • Smanjenje nivoa vode
 • Za pumpanje vode u industrijskim postrojenjima
 • Za transportovanje vode bez abrazivnih sastojaka i bez sastojaka sa dugim vlaknima

Oprema/funkcija

 • Višestepena bunarska pumpa sa poluaksijalnim radnim kolima
 • Integrisani nepovratni ventil, na oprugama
 • NEMA spojnica kod priključka motora do 8", a kod motora od 10" i više su standardizovani priključci
 • Trofazni motor
 • Hermetički saliveni motori
 • Moguće ponovno namotavanje namotaja motora

Opseg isporuke

 • Gotovo montirana hidraulika sa motorom
 • Priključni kabl sa odobrenjem za pitku vodu, poprečni presek i dužina kabla kao standardna roba ili po želji kupca
 • Uputstvo za ugradnju i upotrebu

Način označavanja

Primer:

Wilo-Sub TWI 010.125-02-C + NU 611T-2/18

Hidraulika:

TWI 010.125-02-C

TWI

Hidraulika

0

Konfigurabilna serija

10

Prečnik hidraulike u colima ["]

125

Nominalni protok [m3/h]

02

Broj stepena hidraulike

 

Prečnik radnog točka (bez = standardni, S = podešeni)

C

Generacija serije

Motor:

NU 611T-2/18

NU

Podvodni motor

611

Konstrukciona veličina (5…, 6... = 6"; 7…, 8… = 8"; 9... = 10")

T

Punjenje motora (bez = standardno, T = pitka voda)

2

Broj polova

18

Dužina paketa

Tehnički podaci

 • Mrežni priključak: 3~400 V, 50 Hz
 • Vrsta rada u uronjenom stanju: S1
 • Temperatura fluida:
  • Hermetički zaliveni motori: 3-20 °C odn. 3-30 °C (zavisi od tipa)
  • Motori sa mogućnošću ponovnog namotavanja namotaja: 3-30 °C (zavisno od tipa)
 • Minimalni protok na motoru: 0,1-0,5 m/s (zavisno od tipa)
 • Maks. sadržaj peska: 50 g/m3
 • Maks. broj startova: 10 - 20/s (zavisi od tipa)
 • Maks. dubina uranjanja: 100-350 m/s (zavisno od tipa)
 • Klasa zaštite: IP68
 • Potisni priključak: Rp 6

Materijali

 • Kućište hidraulike: Nerđajući čelik 1.4301
 • Radna kola: Nerđajući čelik 1.4301
 • Vratilo hidraulike: Plemeniti čelik 1.4057
 • Kućište motora: EN-GJL odn. nerđajući čelik 1.4301
 • Vratilo motora: Nerđajući čelik 1.4542 odn. 1.4462 (zavisi od tipa)

Opis/konstrukcija

Bunarska pumpa za vertikalnu ili horizontalnu ugradnju.

Hidraulika

Višestepena bunarska pumpa, sa "NEMA" priključkom od 6/8" ili, kod motora od i 10” više, sa standardizovanim priključkom i poluaksijalnim radnim kolima u vrsti konstrukcije sa sklopovima. Integrisani nepovrtni ventil. Svi delovi koji dolaze u dodir sa fluidima su od materijala otpornih na koroziju.

Motor

Trofazni motor sa direktnim pokretanjem ili pokretanjem zvezda-trougao. Zaptiveni, hermetički saliveni motor, uronjen u smolu, sa namotajima izolovanih lakom ili motor sa mogućnošću ponovnog namotavanja namotaja izolovanih PVC-om, samopodmazujućim ležajevima, sa mešavinom vode i glikola. Motori serije NU 611, NU 8..., NU 9... alternativno su dostupni kao izvedba sa pijaćom vodom (T model).

Hlađenje

Motora se hladi radnim fluidom. Motor mora uvek da radi u uronjenom stanju. Moraju se održavati granične vrednosti maksimalne temperature fluida i minimalne brzine protoka. Vertikalna montaža može, po izboru, da se izvrši sa ili bez rashladnog plašta. Kod horizontalne montaže je obavezan rashladni plašt.

Plašt

Plašt služi za direktnu ugradnju agregata u sistem cevovoda. Standardno se ovde ne ugrađuje nepovratni ventil. Maksimalni pritisak dotoka iznosi 10 bara.

PDF: Wilo-Sub TWI 10

Podesi

Izbor stranice

Format stranice

Опционалне информације

Možete da navedete Vaše lične informacije koje želite da prikažete u zaglavlju.

Memorisanje