Kontakt

+381 11 2853 258, 2583 259, 4043 820, 4043 821, 4043 822

Radno vreme ponedeljak-petak 8.30 do 16.30

Ili putem maila office@wilo.rs, na koji ćete sigurno dobiti odgovor!

Wilo-Sub TWI 6

Opis serije

Posebne karakteristike/prednosti proizvoda

 • Dug radni vek zahvaljujući nerđajućem čeliku otpornom na koroziju, opciono u kvaliteti V4A
 • ACS sertifikat za potrošnu toplu vodu
 • Visok stepen fleksibilnosti zahvaljujući verzijama u području od 4, 6, 8 i 10 cola
 • Veliko područje snage od 1 do 250 m³/h

Vrsta konstrukcije

Višestepena 6" pumpa sa podvodnim motorom u konstrukciji sa zateznom trakom za vertikalnu ili horizontalnu instalaciju

Primena

 • Za vodosnabdevanje i snabdevanje pitkom vodom iz bušotina i cisterni
 • Snabdevanje potrošnom vodom
 • Za komunalno vodosnabdevanje, prskanje i navodnjavanje
 • Povišenje pritiska
 • Smanjenje nivoa vode
 • Za pumpanje vode u industrijskim postrojenjima.
 • Za pumpanje vode bez abrazivnih sastojaka i bez sastojaka sa dugim vlaknima

Oprema/funkcija

 • Višestepena pumpa sa podvodnim motorom, sa radijalnim ili poluaksijalnim radnim kolima.
 • Integrisan nepovratni ventil
 • Spojnica "NEMA"
 • Trofazni motor
 • Hermetički saliveni motori
 • Motori sa mogućnošću ponovnog namotavanja namotaja

Opseg isporuke

 • Gotovo montirana hidraulika sa motorom
 • Priključni kabl od 4/5/10 m sa odobrenjem za pitku vodu (poprečni presek: 4x2,5 mm2 odn. 4x4 mm2)
 • Uputstvo za ugradnju i upotrebu

Način označavanja

Primer:

Wilo-Sub TWI 6.18-04-C-SD

TWI

Bunarska pumpa

6

Prečnik hidraulike u colima ["]

18

Nominalni protok [m3/h]

04

Broj stepena hidraulike

C

Generacija serije

I

Plašt motora u 1.4571, priključak motora preko pljosnatog utikača

SD

Vrsta pokretanja bez = direktno startovanje SD = pokretanje zvezda-trougao

Tehnički podaci

 • Mrežni priključak: 3~400 V, 50 Hz
 • Način rada uronjen: S1
 • Temperatura fluida: 3-30 °C
 • Minimalno strujanje na motoru:
  • Hermetički zaliveni motori: 0,08 - 0,16 m/s
  • Motori sa mogućnošću ponovnog namotavanja (SD-R): 0,1 - 0,5 m/s (zavisno od tipa)
 • Maks. sadržaj peska: 50 g/m3
 • Maks. broj pokretanja: 20/h
 • Maks. dubina uranjanja:
  • Hermetički zaliveni motori: 350 m
  • Motori sa mogućnošću ponovnog namotavanja namotaja: 100 m
 • Klasa zaštite: IP 68
 • Potisni priključak: Rp 2½ - Rp 3

Materijali

 • Kućište hidraulike: Nerđajući čelik 1.4301
 • Radna kola: Nerđajući čelik 1.4301
 • Vratilo hidraulike: Nerđajući čelik 1.4057
 • Kućište motora: EN-GJL odn. nerđajući čelik 1.4301
 • Vratilo motora: Nerđajući čelik 1.4305 odn. 1.4301

Opis/konstrukcija

Bunarska pumpa za vertikalnu ili horizontalnu ugradnju.

Hidraulika

Višestepena bunarska pumpa, sa "NEMA" priključkom od 4" ili 6" i radijalnim ili poluaksijalnim radnim kolima u vrsti konstrukcije sa sklopovima. Integrisani nepovratni ventil. Svi delovi koji dolaze u dodir sa fluidima su od materijala otpornih na koroziju.

Motor

Trofazni motor sa direktnim pokretanjem i pokretanjem zvezda-trougao. Zaptiveni, hermetički saliveni motor, uronjen u smolu, sa namotajima izolovanih lakom ili motor sa mogućnošću ponovnog namotavanja namotaja izolovanih PVC-om, samopodmazujućim ležajevima, sa mešavinom vode i glikola.

Hlađenje

Hlađenje motora se vrši preko fluida. Motor mora uvek da radi u uronjenom stanju. Moraju se održavati granične vrednosti maksimalne temperature fluida i minimalne brzine protoka. Vertikalna montaža može, po izboru, da se izvrši sa ili bez rashladnog plašta. Kod horizontalne montaže je obavezan rashladni plašt.

Plašt

Plašt služi za direktnu ugradnju agregata u cevovodni sistem. Standardno se ovde ne ugrađuje nepovratni ventil. Maksimalni pritisak dotoka iznosi 10 bar.

Radno područje

Sub TWI 6

Preuzimanja

Wilo-Sub TWI 4-6

Broj artikla 4069717
Izlaz 0801
Broj verzije 03
Format stranice A4
Broj strana 60

PDF (3 MB)

Preuzmi

Proizvod

PDF: Wilo-Sub TWI 6

Podesi

Izbor stranice

Format stranice

Опционалне информације

Možete da navedete Vaše lične informacije koje želite da prikažete u zaglavlju.

Memorisanje