Kontakt

+381 11 2853 258, 2583 259, 4043 820, 4043 821, 4043 822

Radno vreme ponedeljak-petak 8.30 do 16.30

Ili putem maila office.rs@wilo.com, na koji ćete sigurno dobiti odgovor!

Wilo-Sub TWU 3 HS

Opis serije

Posebne karakteristike/prednosti proizvoda

 • Konstantan pritisak sa mogućnošću regulisanja zahvaljujući eksternom frekventnom regulatoru sa integrisanim upravljanjem (TWU 3 HS-ECP)
 • Jednostavna instalacija bez dodatnih senzora na objektu sa regulaciju pritiska (TWU 3 HS-ECP)
 • Visok protok zahvaljujući integrisanom frekventnom regulatoru sa stalnim brojem obrtaja motora od 8.400 obrtaja/min. (TWU 3 HS-I)
 • Smanjenje troškova za bušenje bunara i instalaciju zahvaljujući manjem prečniku i manjem volumenu gradnje
 • Opsežne nadzorne i zaštitne funkcije za potpunu pogonsku bezbednost

Vrsta konstrukcije

Višestepena, frekventno regulisana 3" bunarska pumpa u verziji sa omotačem za vertikalnu ili horizontalnu instalaciju

Primena

 • Za privatno vodosnabdevanje iz bušotina, bunara i cisterni
 • Za vodosnabdevanje u privatnim domaćinstvima, prskanje i navodnjavanje
 • Za pumpanje vode bez abrazivnih sastojaka i bez sastojaka sa dugim vlaknima

Oprema/funkcija

 • Višestepena pumpa sa podvodnim motorom sa radijalnim radnim kolima
 • Integrisan nepovratni ventil
 • Uključujući frekventni regulator (HS-E…: eksterni, HS-I…: integrisan)
 • Termička zaštita motora integrisana u frekventni regulator

Opseg isporuke

 • Gotovo montirana hidraulika sa motorom
 • Frekventni regulator
 • Priključni kabl od 1,75 m sa odobrenjem za pitku vodu (poprečni presek: 4x1,5 mm2)
 • Uputstvo za ugradnju i upotrebu

Način označavanja

npr.

Wilo-Sub TWU 3-0305-HS-E-CP

TWU

Pumpa sa podvodnim motorom

3

Prečnik hidraulike u colima ["]

03

Nominalni protok [m3/h]

05

Broj stepena hidraulike

HS

Verzija High Speed

E

Verzija s frekventnim regulatorom = Eksterni frekventni regulatorI = Interni frekventni regulator

CP

Regulaciona funkcijaCP = Regulacija konstantnog pritiskaBez = Fiksni broj obrtaja sa maks. 8400 o/min

Tehnički podaci

Pumpa sa podvodnim motorom:

 • Napojni napon:HS-E…: 1~230 V, 50/60 Hz (priključak preko frekventnog regulatora na mrežu naizmenične struje)HS-I…: 1~230 V, 50/60 Hz (direktan priključak na mrežu naizmenične struje)
 • Vrsta rada u uronjenom stanju: S1
 • Temperatura fluida: 3 – 35 °C
 • Minimalni protok na motoru: 0,08 m/s
 • Maks. sadržaj peska: 50 g/m3
 • Maks. broj startova: 30 /h
 • Maks. dubina uranjanja: 150 m
 • Klasa zaštite: IP58
 • Potisni priključak: Rp 1/Rp 1¼

Frekventni regulator u verziji „HS-E…“:

 • Mrežni priključak: 1~230 V, 50/60 Hz
 • Izlaz: 3~230 V/maks.140 Hz/maks.2,2 kW
 • Temperatura fluida: 3 – 50 °C
 • Maks. pritisak: 8 bara
 • Klasa zaštite: IPX5
 • Priključak: G 1¼

Materijali

 • Kućište hidraulike: Plemeniti čelik 1.4301
 • Radna kola: Polikarbonat
 • Vratilo hidraulike: Plemeniti čelik 1.4104
 • Kućište motora: Plemeniti čelik 1.4301
 • Vratilo motora: Plemeniti čelik 1.4305

Opis/konstrukcija

Pumpa sa podvodnim motorom za vertikalnu ili horizontalnu ugradnju.

Hidraulika

Višestepena pumpa sa podvodnim motorom, sa radijalnim radnim kolima u vrsti konstrukcije sa sklopovima. Integrisani nepovrtni ventil. Svi delovi koji su u dodiru sa fluidom su od materijala otpornih na koroziju.

Motor

Antikorozivni asinhroni motor za priključivanje na isporučeni frekventni regulator (HS-E…) ili za direktno priključivanje na strujnu mrežu (HS-I…). Motor napunjen uljen sa mogućnošću ponovnog namotavanja namotaja i samopodmazivim ležajevima, koncipiran za velike brojeve obrtaja do maks. 8400 o/min.

Frekventni regulator

Eksterni ili u motoru ugrađeni frekventni regulator za rad pumpe sa obrojevima obrtaja do maks. 8400 o/min., uključujući sledeće funkcije:

 • Meki start
 • Zaštita od podnapona, prenapona i kratkog spoja
 • Termička zaštita motora i frekventnog regulatora od preopterećenja

Verzija „HS-E…“ sa eksternim frekventnim regulatorom nudi sledeće dodatne karakteristike opremljenosti:

 • Regulaciona funkcija „CP“: Konstantan pritisak
 • Izbegavanje velikog broja ciklusa uključivanja (taktiranje) zahvaljujući kontroli nepropusnosti
 • Zaštita od rada na suvo s automatskim resetom
 • Promena smera obranja
 • Podešavanje maks. protoka i zadatog pritiska
 • Signalizacija pritiska na displeju
 • Podešavanja, radna stanja i signali o grešci prikazuju se putem LED-ova ili preko displeja.

Frekventni regulator uvek mora da se montira van fluida tako da bude zaštićen od prelivanja!

Regulaciona funkcija „CP“: Konstantan pritisak

Broj obrtaja agregata automatski se prilagođava trenutno potrebnoj količini vode zahvaljujući radu s frekventnim regulatorom. Na taj način je pumpa sa podvodnim motorom uvek u stanju da isporučuje konstantni pritisak.

Hlađenje

Motor se hladi radnim fluidom. Motor mora uvek da radi u uronjenom stanju. Moraju se održavati granične vrednosti maksimalne temperature fluida i minimalne brzine protoka.

Kod vertikalne instalacije mora da se predvidi rashladni plašt u zavisnosti od prečnika bunara. Kod horizontalnog postavljanja rashladna je uvek obavezna.

Hlađenje eksternog frekventnog regulatora takođe se vrši preko fluida. Frekventni regulator u tu svrhu mora da se ugradi direktno u cevovod van fluida (zaštićeno od prelivanja).

Radno područje

Sub TWU 3 HS

Proizvod

PDF: Wilo-Sub TWU 3 HS

Podesi

Izbor stranice

Format stranice

Опционалне информације

Možete da navedete Vaše lične informacije koje želite da prikažete u zaglavlju.

Memorisanje