Wilo-Sub TWU 3 HS

Posebnosti/prednosti proizvoda

 • Konstantan pritisak sa mogućnošću regulisanja zahvaljujući eksternom frekventnom regulatoru sa integrisanim upravljanjem (TWU 3 HS-ECP)
 • Jednostavna instalacija bez dodatnih senzora na objektu sa regulaciju pritiska (TWU 3 HS-ECP)
 • Visok protok zahvaljujući integrisanom frekventnom regulatoru sa stalnim brojem obrtaja motora od 8.400 obrtaja/min. (TWU 3 HS-I)
 • Smanjenje troškova za bušenje bunara i instalaciju zahvaljujući manjem prečniku i manjem volumenu gradnje
 • Opsežne nadzorne i zaštitne funkcije za potpunu pogonsku bezbednost

Opis serije

Vrsta konstrukcije

Višestepena, frekventno regulisana 3" bunarska pumpa u verziji sa omotačem za vertikalnu ili horizontalnu instalaciju

Primena

 • Za privatno vodosnabdevanje iz bušotina, bunara i cisterni
 • Za vodosnabdevanje u privatnim domaćinstvima, prskanje i navodnjavanje
 • Za pumpanje vode bez abrazivnih sastojaka i bez sastojaka sa dugim vlaknima

Način označavanja

npr.Wilo-Sub TWU 3-0305-HS-E-CP
TWUPumpa sa podvodnim motorom
3Prečnik hidraulike u colima ["]
03Nominalni protok [m3/h]
05Broj stepena hidraulike
HSVerzija High Speed
EVerzija s frekventnim regulatorom
= Eksterni frekventni regulator
I = Interni frekventni regulator
CPRegulaciona funkcija
CP = Regulacija konstantnog pritiska
Bez = Fiksni broj obrtaja sa maks. 8400 o/min

Tehnički podaci

Pumpa sa podvodnim motorom:

 • Napojni napon:
  HS-E…: 1~230 V, 50/60 Hz (priključak preko frekventnog regulatora na mrežu naizmenične struje)
  HS-I…: 1~230 V, 50/60 Hz (direktan priključak na mrežu naizmenične struje)
 • Vrsta rada u uronjenom stanju: S1
 • Temperatura fluida: 3 – 35 °C
 • Minimalni protok na motoru: 0,08 m/s
 • Maks. sadržaj peska: 50 g/m3
 • Maks. broj startova: 30 /h
 • Maks. dubina uranjanja: 150 m
 • Klasa zaštite: IP58
 • Potisni priključak: Rp 1/Rp 1¼

Frekventni regulator u verziji „HS-E…“:

 • Mrežni priključak: 1~230 V, 50/60 Hz
 • Izlaz: 3~230 V/maks.140 Hz/maks.2,2 kW
 • Temperatura fluida: 3 – 50 °C
 • Maks. pritisak: 8 bara
 • Klasa zaštite: IPX5
 • Priključak: G 1¼

Oprema/funkcija

 • Višestepena pumpa sa podvodnim motorom sa radijalnim radnim kolima
 • Integrisan nepovratni ventil
 • Uključujući frekventni regulator (HS-E…: eksterni, HS-I…: integrisan)
 • Termička zaštita motora integrisana u frekventni regulator

Materijali

 • Kućište hidraulike: Plemeniti čelik 1.4301
 • Radna kola: Polikarbonat
 • Vratilo hidraulike: Plemeniti čelik 1.4104
 • Kućište motora: Plemeniti čelik 1.4301
 • Vratilo motora: Plemeniti čelik 1.4305

Opis/konstrukcija

Pumpa sa podvodnim motorom za vertikalnu ili horizontalnu ugradnju.

Hidraulika

Višestepena pumpa sa podvodnim motorom, sa radijalnim radnim kolima u vrsti konstrukcije sa sklopovima. Integrisani nepovrtni ventil. Svi delovi koji su u dodiru sa fluidom su od materijala otpornih na koroziju.

Motor

Antikorozivni asinhroni motor za priključivanje na isporučeni frekventni regulator (HS-E…) ili za direktno priključivanje na strujnu mrežu (HS-I…). Motor napunjen uljen sa mogućnošću ponovnog namotavanja namotaja i samopodmazivim ležajevima, koncipiran za velike brojeve obrtaja do maks. 8400 o/min.

Frekventni regulator

Eksterni ili u motoru ugrađeni frekventni regulator za rad pumpe sa obrojevima obrtaja do maks. 8400 o/min., uključujući sledeće funkcije:

 • Meki start
 • Zaštita od podnapona, prenapona i kratkog spoja
 • Termička zaštita motora i frekventnog regulatora od preopterećenja

Verzija „HS-E…“ sa eksternim frekventnim regulatorom nudi sledeće dodatne karakteristike opremljenosti:

 • Regulaciona funkcija „CP“: Konstantan pritisak
 • Izbegavanje velikog broja ciklusa uključivanja (taktiranje) zahvaljujući kontroli nepropusnosti
 • Zaštita od rada na suvo s automatskim resetom
 • Promena smera obranja
 • Podešavanje maks. protoka i zadatog pritiska
 • Signalizacija pritiska na displeju
 • Podešavanja, radna stanja i signali o grešci prikazuju se putem LED-ova ili preko displeja.

Frekventni regulator uvek mora da se montira van fluida tako da bude zaštićen od prelivanja!

Regulaciona funkcija „CP“: Konstantan pritisak

Broj obrtaja agregata automatski se prilagođava trenutno potrebnoj količini vode zahvaljujući radu s frekventnim regulatorom. Na taj način je pumpa sa podvodnim motorom uvek u stanju da isporučuje konstantni pritisak.

Hlađenje

Motor se hladi radnim fluidom. Motor mora uvek da radi u uronjenom stanju. Moraju se održavati granične vrednosti maksimalne temperature fluida i minimalne brzine protoka.

Kod vertikalne instalacije mora da se predvidi rashladni plašt u zavisnosti od prečnika bunara. Kod horizontalnog postavljanja rashladna je uvek obavezna.

Hlađenje eksternog frekventnog regulatora takođe se vrši preko fluida. Frekventni regulator u tu svrhu mora da se ugradi direktno u cevovod van fluida (zaštićeno od prelivanja).

Dimenzionisanje

 • Sa ovim agregatima nije moguć usisni način rada!
 • Za vreme rada agregat mora da bude potpuno potopljen u vodu!
 • Za instalaciju je za sve tipove osim TWU 3-05..HS-ECP-B potreban adapter sa Rp 1 na G 1¼. Njega mora da nabavi kupac!

Obim isporuke

 • Gotovo montirana hidraulika sa motorom
 • Frekventni regulator
 • Priključni kabl od 1,75 m sa odobrenjem za pitku vodu (poprečni presek: 4x1,5 mm2)
 • Uputstvo za ugradnju i upotrebu

Opcije

 • Kablovi posebne dužine na zahtev

Radno područje

Radno područje

Proizvod

Konstrukcija

Priključak "NEMA"

Standardizovani priključak

-

Integrisani nepovratni ventil

Bez nepovratnog ventila

-

Motor na naizmeničnu struju

Trofazni motor

-

Direktno uključivanje

Uključivanje zvezda-trougao

-

Rad sa frekventnim regulatorom

Motor sa livenim statorom

-

Motor sa mogućnošću ponovnog namotavanja namotaja

Motor napunjen uljem

Motor napunjen mešavinom voda/glikol

-

Motor napunjen pitkom vodom

-

Prethodno montirana hidraulika/motor

Primena

Horizontalna montaža

Vertikalna montaža

Oprema/funkcija

Nadzor temperature motora PT100

-

Nadzor temperature motora PTC

-

Kondenzatorska kutija kod 1~230V

-

Zaštita od rada na suvo

-

Integrisana zaštita od udara groma

-

Dodatna oprema

Nosači ležaja za horizontalno postavljanje

-

Rashladni plašt

Opciono

Nepovratni ventil

-

Plašt

-

Materijali

Kućište pumpe

Nerđajući čelik

Kućište pumpe (poseban model)

Radno kolo

Plastika

Radno kolo (poseban model)

Kućište motora

Nerđajući čelik

Kućište motora (poseban model)

Preuzimanja

Certification Booklet Wilo-Sub TWU 3

Broj artikla 6080452
Izlaz 1608
Broj verzije 01
Format stranice A4
Broj strana 11

PDF (514 kB)

Preuzmi

General overview

Izlaz 2017
Format stranice A4
Broj strana 72

PDF (46 MB)

Preuzmi

Wilo-Sub TWU 3-...HS

Broj artikla 6063546
Izlaz 1405
Broj verzije 01
Format stranice A4
Broj strana 138

PDF (11 MB)

Preuzmi

Proizvod

PDF: Wilo-Sub TWU 3 HS

Podesi

Izbor stranice

Format stranice

Опционалне информације

Možete da navedete Vaše lične informacije koje želite da prikažete u zaglavlju.

Memorisanje