Wilo-Sub TWU 3 Plug & Pump

Posebnosti/prednosti proizvoda

 • Jednostavna instalacija zahvaljujući montiranim i povezanim komponentama
 • Delovi u dodiru sa fluidima otporni na koroziju
 • Integrisani nepovratni ventil

Opis serije

Vrsta konstrukcije

Instalacija za vodosnabdevanje sa uronjivom pumpom, upravljanjem i kompletnom dodatnom opremom

Primena

Instalacija za vodosnabdevanje sa primenama:

 • Vodosnabdevanje iz bušotina, bunara i cisterni
 • Vodosnabdevanje u privatnim domaćinstvima, prskanje i navodnjavanje
 • Pumpanje vode bez abrazivnih sastojaka i bez sastojaka sa dugim vlaknima

Način označavanja

npr.Wilo-Sub TWU 3-0115-P&P/FC
TWUBunarska pumpa
3Prečnik hidraulike u colima ["]
01Nominalni protok [m3/h]
15Broj stepena hidraulike
P&PPlug & Pump pumpni sistem
FCVerzija
FC = Paket Sub-I sa HiControl 1
DS = Paket Sub-II sa presostatom

Tehnički podaci

 • Mrežni priključak: 1~230 V, 50 Hz
 • Način rada uronjen: S1
 • Temperatura fluida: 3-35 °C
 • Minimalno strujanje na motoru: 0,08 m/s
 • Maks. sadržaj peska: 50 g/m3
 • Maks. broj pokretanja: 30 /h
 • Maks. dubina uranjanja: 27 m
 • Klasa zaštite: IP 58
 • Priključak pritiska: Rp 1

Oprema/funkcija

 • Višestepena pumpa sa podvodnim motorom sa radijalnim radnim kolima
 • Integrisan nepovratni ventil
 • Spojnica "NEMA"
 • Monofazni motor
 • Termička zaštita motora

Materijali

 • Kućište hidraulike: Plemeniti čelik 1.4301
 • Radna kola: Polikarbonat
 • Vratilo hidraulike: Plemeniti čelik 1.4104
 • Kućište motora: Plemeniti čelik 1.4301
 • Vratilo motora: Plemeniti čelik 1.4305

Opis/konstrukcija

Pumpa sa uronjivim motorom za vertikalnu ili horizontalnu ugradnju.

Hidraulika

Višestepena pumpa sa uronjivim motorom, sa radijalnim radnim kolima u vrsti konstrukcije sa sklopovima. Integrisana blokada povratnog toka. Svi delovi koji su u dodiru sa fluidom su od materijala otpornih na koroziju.

Motor

Monofazni motor otporan na koroziju, za direktno pokretanje, sa mogućnošću ponovnog namotavanja namotaja, napunjen uljem, sa samopodmazujućim ležajevima.

Hlađenje

Motor se hladi radnim fluidom. Motor mora uvek da radi uronjen. Moraju se održavati granične vrednosti maksimalne temperature fluida i minimalne brzine protoka. Kod vertikalnog postavljanja može se birati između verzije sa rashladnom oblogom ili bez nje. Kod horizontalnog postavljanja rashladna obloga je obavezna.

Dimenzionisanje

 • Sa ovim agregatima nije moguć usisni način rada!
 • Za vreme rada agregat mora da bude potpuno potpoljen u vodu!

Obim isporuke

Wilo‐Plug & Pump paket Sub‐I za navodnjavanja bašti i privatnih zelenih površina u domaćinstvima:

 • Kompletno montirano
 • Priključni kabl od 30 m sa odobrenjem za pitku vodu (poprečni presek: 4x1,5 mm2)
 • Razvodni ormar sa kondenzatorom, termičkom zaštitom motora i prekidačem za uključivanje/isključivanje
 • Wilo-HiControl 1 (FC), automatski kontrolnik protoka i pritiska sa integrisanom zaštitom od rada na suvo
 • 30 m zaustavno uže
 • Uputstvo za ugradnju i upotrebu

Wilo‐Plug & Pump paket Sub‐II za sopstveno vodosnabdevanje kuća za jednu ili više porodica:

 • Kompletno montirano
 • Priključni kabl od 30 m sa odobrenjem za pitku vodu (poprečni presek: 4x1,5 mm2)
 • Razvodni ormar sa kondenzatorom, termičkom zaštitom motora i prekidačem za uključivanje/isključivanje
 • Wilo uključivanje preko pritiska od 0 – 10 bar uključujući membransko-ekspanzionu posudu od 18 l, manometar, zaporne ventile i presostat
 • 30 m zaustavno uže
 • Uputstvo za ugradnju i upotrebu

Opcije

 • Verzije motora za 3~230 V, 50 Hz; 1~230 V, 60 Hz; 3~380 V, 60 Hz

Radno područje

Radno područje

Proizvod

Konstrukcija

Priključak "NEMA"

Standardizovani priključak

-

Integrisani nepovratni ventil

Bez nepovratnog ventila

-

Motor na naizmeničnu struju

Trofazni motor

-

Direktno uključivanje

Uključivanje zvezda-trougao

-

Rad sa frekventnim regulatorom

Motor sa livenim statorom

-

Motor sa mogućnošću ponovnog namotavanja namotaja

Motor napunjen uljem

Motor napunjen mešavinom voda/glikol

-

Motor napunjen pitkom vodom

-

Prethodno montirana hidraulika/motor

Primena

Horizontalna montaža

Vertikalna montaža

Oprema/funkcija

Nadzor temperature motora PT100

-

Nadzor temperature motora PTC

-

Kondenzatorska kutija kod 1~230V

Zaštita od rada na suvo

-

Integrisana zaštita od udara groma

-

Dodatna oprema

Nosači ležaja za horizontalno postavljanje

-

Rashladni plašt

Opciono

Nepovratni ventil

-

Plašt

-

Materijali

Kućište pumpe

Nerđajući čelik

Kućište pumpe (poseban model)

Radno kolo

Plastika

Radno kolo (poseban model)

Kućište motora

Nerđajući čelik

Kućište motora (poseban model)

Preuzimanja

Certification Booklet Wilo-Sub TWU 3

Broj artikla 6080452
Izlaz 1608
Broj verzije 01
Format stranice A4
Broj strana 11

PDF (514 kB)

Preuzmi

General overview

Izlaz 2017
Format stranice A4
Broj strana 72

PDF (46 MB)

Preuzmi

Wilo-Sub TWU 3…, TWU 3-…-P&P

Broj artikla 2059966
Izlaz 1110
Broj verzije 02
Format stranice A4
Broj strana 372

PDF (2 MB)

Preuzmi

Proizvod

PDF: Wilo-Sub TWU 3 Plug & Pump

Podesi

Izbor stranice

Format stranice

Опционалне информације

Možete da navedete Vaše lične informacije koje želite da prikažete u zaglavlju.

Memorisanje