Kontakt

+381 11 2853 258, 2583 259, 4043 820, 4043 821, 4043 822

Radno vreme ponedeljak-petak 8.30 do 16.30

Ili putem maila office.rs@wilo.com, na koji ćete sigurno dobiti odgovor!

Wilo-Sub TWU 3 Plug & Pump

Opis serije

Posebne karakteristike/prednosti proizvoda

 • Jednostavna instalacija zahvaljujući montiranim i povezanim komponentama
 • Delovi u dodiru sa fluidima otporni na koroziju
 • Integrisani nepovratni ventil

Vrsta konstrukcije

Jedinica za vodosnabdevanje sa bunarskom pumpom, upravljanjem i kompletnom dodatnom opremom.

Primena

Instalacija za vodosnabdevanje sa primenama:

 • Vodosnabdevanje iz bušotina, bunara i cisterni
 • Vodosnabdevanje u privatnim domaćinstvima, prskanje i navodnjavanje
 • Transportovanje vode bez abrazivnih sastojaka i bez sastojaka sa dugim vlaknima

Oprema/funkcija

 • Višestepena bunarska pumpa sa radijalnim radnim kolima
 • Integrisani nepovratni ventil
 • Spojnica "NEMA"
 • Motor na naizmeničnu struju
 • Termička zaštita motora

Opseg isporuke

Wilo-Plug & Pump paket Sub-I za navodnjavanja bašti i privatnih zelenih površina u domaćinstvima:

 • Kompletno montirano
 • 30 m priključni kabl sa odobrenjem za pitku vodu (poprečan presek: 4x1,5 mm2)
 • Razvodni ormar sa kondenzatorom, termičkom zaštitom motora i prekidačem za uključivanje/isključivanje
 • Wilo-HiControl 1 (FC), automatski kontrolnik protoka i pritiska sa integrisanom zaštitom od rada na suvo
 • 30 m zaustavno uže
 • Uputstvo za ugradnju i upotrebu

Wilo-Plug & Pump paket Sub-II za sopstveno vodosnabdevanje kuća za jednu ili više porodica:

 • Kompletno montirano
 • 30 m priključni kabl sa odobrenjem za pitku vodu (poprečan presek: 4x1,5 mm2)
 • Razvodni ormar sa kondenzatorom, termičkom zaštitom motora i prekidačem za uključivanje/isključivanje
 • Wilo uključivanje preko pritiska od 0 – 10 bar uključujući membransko-ekspanzionu posudu od 18 l, manometar, zaporne ventile i presostat
 • 30 m zaustavno uže
 • Uputstvo za ugradnju i upotrebu

Način označavanja

npr.

 

TWU

Bunarska pumpa

3

Prečnik hidraulike u colima ["]

01

Nominalni protok [m3/h]

15

Broj stepena hidraulike

  

FC

VerzijaFC = Paket Sub-I sa HiControl 1DS = Paket Sub-II sa presostatom

Tehnički podaci

 • Mrežni priključak: 1~230 V, 50 Hz
 • Vrsta rada u uronjenom stanju: S1
 • Temperatura fluida: 3 – 35 °C
 • Minimalni protok na motoru: 0,08 m/s
 • Maks. sadržaj peska: 50 g/m3
 • Maks. broj startova: 30 /h
 • Maks. dubina uranjanja: 27 m
 • Klasa zaštite: IP58
 • Potisni priključak: Rp 1

Materijali

 • Kućište hidraulike: Nerđajući čelik 1.4301
 • Radna kola: Polikarbonat
 • Vratilo hidraulike: Nerđajući čelik 1.4104
 • Kućište motora: Nerđajući čelik 1.4301
 • Vratilo motora: Nerđajući čelik 1.4305

Opis/konstrukcija

Bunarska pumpa za vertikalnu ili horizontalnu ugradnju.

Hidraulika

Višestepena bunarska pumpa sa radijalnim radnim kolima u vrsti konstrukcije sa sklopovima. Integrisani nepovrtni ventil. Svi delovi koji dolaze u dodir sa fluidima su od materijala otpornih na koroziju.

Motor

Monofazni motor otporan na koroziju, za direktno pokretanje, sa mogućnošću ponovnog namotavanja namotaja, napunjen uljem, sa samopodmazujućim ležajevima.

Hlađenje

Motora se hladi radnim fluidom. Motor mora uvek da radi u uronjenom stanju. Moraju se održavati granične vrednosti maksimalne temperature fluida i minimalne brzine protoka. Vertikalna montaža može, po izboru, da se izvrši sa ili bez rashladnog plašta. Kod horizontalne montaže je obavezan rashladni plašt.

Radno područje

Sub TWU 3 P&P

Preuzimanja

Wilo-EMU D/DCH/K/KM/SCH (w/o motor)#Wilo-Sub TWI/TWU (w/o motor)#Wilo-Actun ZETOS-K8 (w/o motor)#Wilo-Actun ZETOS-K10 (w/o motor)

Broj artikla 6080455
Izlaz 2020-08
Broj verzije 05
Format stranice 209.9 x 297.0 mm
Broj strana 68

PDF (5 MB)

Preuzmi

Proizvod

PDF: Wilo-Sub TWU 3 Plug & Pump

Podesi

Izbor stranice

Format stranice

Опционалне информације

Možete da navedete Vaše lične informacije koje želite da prikažete u zaglavlju.

Memorisanje