Kontakt

+381 11 2853 258, 2583 259, 4043 820, 4043 821, 4043 822

Radno vreme ponedeljak-petak 8.30 do 16.30

Ili putem maila office@wilo.rs, na koji ćete sigurno dobiti odgovor!

Wilo-Sub TWU 3 Plug & Pump

Opis serije

Posebne karakteristike/prednosti proizvoda

 • Jednostavna instalacija zahvaljujući montiranim i povezanim komponentama
 • Delovi u dodiru sa fluidima otporni na koroziju
 • Integrisani nepovratni ventil

Vrsta konstrukcije

Instalacija za vodosnabdevanje sa uronjivom pumpom, upravljanjem i kompletnom dodatnom opremom

Primena

Instalacija za vodosnabdevanje sa primenama:

 • Vodosnabdevanje iz bušotina, bunara i cisterni
 • Vodosnabdevanje u privatnim domaćinstvima, prskanje i navodnjavanje
 • Pumpanje vode bez abrazivnih sastojaka i bez sastojaka sa dugim vlaknima

Oprema/funkcija

 • Višestepena pumpa sa podvodnim motorom sa radijalnim radnim kolima
 • Integrisan nepovratni ventil
 • Spojnica "NEMA"
 • Monofazni motor
 • Termička zaštita motora

Opseg isporuke

Wilo-Plug & Pump paket Sub-I za navodnjavanja bašti i privatnih zelenih površina u domaćinstvima:

 • Kompletno montirano
 • Priključni kabl od 30 m sa odobrenjem za pitku vodu (poprečni presek: 4x1,5 mm2)
 • Razvodni ormar sa kondenzatorom, termičkom zaštitom motora i prekidačem za uključivanje/isključivanje
 • Wilo-HiControl 1 (FC), automatski kontrolnik protoka i pritiska sa integrisanom zaštitom od rada na suvo
 • 30 m zaustavno uže
 • Uputstvo za ugradnju i upotrebu

Wilo-Plug & Pump paket Sub-II za sopstveno vodosnabdevanje kuća za jednu ili više porodica:

 • Kompletno montirano
 • Priključni kabl od 30 m sa odobrenjem za pitku vodu (poprečni presek: 4x1,5 mm2)
 • Razvodni ormar sa kondenzatorom, termičkom zaštitom motora i prekidačem za uključivanje/isključivanje
 • Wilo uključivanje preko pritiska od 0 – 10 bar uključujući membransko-ekspanzionu posudu od 18 l, manometar, zaporne ventile i presostat
 • 30 m zaustavno uže
 • Uputstvo za ugradnju i upotrebu

Način označavanja

npr.

 

TWU

Bunarska pumpa

3

Prečnik hidraulike u colima ["]

01

Nominalni protok [m3/h]

15

Broj stepena hidraulike

  

FC

VerzijaFC = Paket Sub-I sa HiControl 1DS = Paket Sub-II sa presostatom

Tehnički podaci

 • Mrežni priključak: 1~230 V, 50 Hz
 • Način rada uronjen: S1
 • Temperatura fluida: 3-35 °C
 • Minimalno strujanje na motoru: 0,08 m/s
 • Maks. sadržaj peska: 50 g/m3
 • Maks. broj pokretanja: 30 /h
 • Maks. dubina uranjanja: 27 m
 • Klasa zaštite: IP 58
 • Priključak pritiska: Rp 1

Materijali

 • Kućište hidraulike: Plemeniti čelik 1.4301
 • Radna kola: Polikarbonat
 • Vratilo hidraulike: Plemeniti čelik 1.4104
 • Kućište motora: Plemeniti čelik 1.4301
 • Vratilo motora: Plemeniti čelik 1.4305

Opis/konstrukcija

Pumpa sa uronjivim motorom za vertikalnu ili horizontalnu ugradnju.

Hidraulika

Višestepena pumpa sa uronjivim motorom, sa radijalnim radnim kolima u vrsti konstrukcije sa sklopovima. Integrisana blokada povratnog toka. Svi delovi koji su u dodiru sa fluidom su od materijala otpornih na koroziju.

Motor

Monofazni motor otporan na koroziju, za direktno pokretanje, sa mogućnošću ponovnog namotavanja namotaja, napunjen uljem, sa samopodmazujućim ležajevima.

Hlađenje

Motor se hladi radnim fluidom. Motor mora uvek da radi uronjen. Moraju se održavati granične vrednosti maksimalne temperature fluida i minimalne brzine protoka. Kod vertikalnog postavljanja može se birati između verzije sa rashladnom oblogom ili bez nje. Kod horizontalnog postavljanja rashladna obloga je obavezna.

Radno područje

Sub TWU 3 P&P

Preuzimanja

Wilo-Sub TWU 3..., TWU 3-...-P&P

Broj artikla 2059966
Izlaz 1110
Broj verzije 02
Format stranice A4
Broj strana 372

PDF (2 MB)

Preuzmi

Proizvod

PDF: Wilo-Sub TWU 3 Plug & Pump

Podesi

Izbor stranice

Format stranice

Опционалне информације

Možete da navedete Vaše lične informacije koje želite da prikažete u zaglavlju.

Memorisanje