Kontakt

+381 11 2853 258, 2583 259, 4043 820, 4043 821, 4043 822

Radno vreme ponedeljak-petak 8.30 do 16.30

Ili putem maila office@wilo.rs, na koji ćete sigurno dobiti odgovor!

Wilo-Sub TWU 4 Plug & Pump

Opis serije

Posebne karakteristike/prednosti proizvoda

 • Jednostavna instalacija zahvaljujući montiranim i povezanim komponentama
 • Delovi u dodiru sa fluidima otporni na koroziju
 • Integrisani nepovratni ventil
 • Slabo se haba zbog plutajućih rotora

Vrsta konstrukcije

Jedinica za vodosnabdevanje sa bunarskom pumpom, upravljanjem i kompletnom dodatnom opremom.

Primena

Instalacija za sopstveno vodosnabdevanje u privatnim domaćinstvima

 • Mašine za pranje rublja
 • Prskanje bašti
 • Prepumpavanje i punjenje
 • Potrošna mesta za procesnu/potrošnu vodu

Oprema/funkcija

 • Višestepena bunarska pumpa sa radijalnim radnim kolima
 • Integrisani nepovratni ventil
 • Spojnica "NEMA"
 • Motor na naizmeničnu struju
 • Termička zaštita motora
 • Zaštita od rada na suvo (samo kod Wilo-P&P paketa Sub-I)

Opseg isporuke

<TEXT> <P><B>Wilo-Plug &amp; Pump paket Sub-I</B> za navodnjavanja bašti i privatnih zelenih površina u domaćinstvima:</P> <P level="1">Kompletno montirano</P> <P level="1">30 m priključni kabl sa odobrenjem za pitku vodu (poprečan presek: 4x1,5 mm<sup>2</sup>)</P> <P level="1">Razvodni ormar sa kondenzatorom, termičkom zaštitom motora i prekidačem za uključivanje/isključivanje</P> <P level="1">Wilo-HiControl 1 (FC), automatski kontrolnik protoka i pritiska sa integrisanom zaštitom od rada na suvo</P> <P level="1">30 m zaustavno uže</P> <P level="1">Montažni delovi: 2x navojna spoja sa steznim prstenovima, redukcioni komad R 1¼ na R 1, 8x kablovske vezice</P> <P level="1">Uputstvo za ugradnju i upotrebu</P> <P/> <P><B>Wilo-Plug &amp; Pump paket Sub-II</B> za sopstveno vodosnabdevanje kuća za jednu ili više porodica:</P> <P level="1">Kompletno montirano</P> <P level="1">30 m priključni kabl sa odobrenjem za pitku vodu (poprečan presek: 4x1,5 mm<sup>2</sup>)</P> <P level="1">Razvodni ormar sa kondenzatorom, termičkom zaštitom motora i prekidačem za uključivanje/isključivanje</P> <P level="1">Wilo uključivanje preko pritiska od 0 – 10 bar uključujući membransko-ekspanzionu posudu od 18 l, manometar, zaporne ventile i presostat</P> <P level="1">30 m zaustavno uže</P> <P level="1">Montažni delovi: T-komad, reducir R 1<sup/>¼ na R 1, 8x kablovske vezice</P> <P level="1">Uputstvo za ugradnju i upotrebu</P> </TEXT>

Način označavanja

npr.

 

TWU

Bunarska pumpa

4

Prečnik hidraulike u colima ["]

04

Nominalni protok [m3/h]

05

Broj stepena hidraulike

C

Generacija serije

  

FC

VerzijaFC = Paket Sub-I sa HiControl 1DS = Paket Sub-II sa presostatom

Tehnički podaci

<TEXT> <P level="1">Mrežni priključak: 1~230 V, 50 Hz</P> <P level="1">Vrsta rada u uronjenom stanju: S1</P> <P level="1">Temperatura fluida: 3 – 30 °C</P> <P level="1">Minimalni protok na motoru: 0,08 m/s</P> <P level="1">Maks. sadržaj peska: 50 g/m<sup>3</sup></P> <P level="1">Maks. broj startova: 20/h</P> <P level="1">Maks. dubina uranjanja: 27 m</P> <P level="1">Klasa zaštite: IP68</P> <P level="1">Potisni priključak: Rp 1¼</P> </TEXT>

Materijali

 • Kućište hidraulike: Nerđajući čelik 1.4301
 • Radna kola: Noril
 • Vratilo hidraulike: Nerđajući čelik 1.4104
 • Kućište motora: Nerđajući čelik 1.4301
 • Vratilo motora: Nerđajući čelik 1.4305

Opis/konstrukcija

Bunarska pumpa za vertikalnu ili horizontalnu ugradnju.

Hidraulika

Višestepena bunarska pumpa sa radijalnim radnim kolima u vrsti konstrukcije sa sklopovima. Integrisani nepovrtni ventil. Svi delovi koji dolaze u dodir sa fluidima su od materijala otpornih na koroziju.

Motor

Monofazni motor otporan na koroziju za direktno pokretanje bez zaletnog uređaja. Zaptiven, hermetički saliven motor, sa namotajima izolovanim lakom, uronjen u smolu, samopodmazujući ležajevi, napunjen mešavinom vode i glikola.

Hlađenje

Motora se hladi radnim fluidom. Motor mora uvek da radi u uronjenom stanju. Moraju se održavati granične vrednosti maksimalne temperature fluida i minimalne brzine protoka. Vertikalna montaža može, po izboru, da se izvrši sa ili bez rashladnog plašta. Kod horizontalne montaže je obavezan rashladni plašt.

Radno područje

Sub TWU P&P

Preuzimanja

Wilo-Sub TWU 4

Broj artikla 6080453
Izlaz 1701
Broj verzije 02
Format stranice A4
Broj strana 8

PDF (522 kB)

Preuzmi

Wilo-Sub TWU ..., TWU 4-...-QC, TWU 4-...-P&P

Broj artikla 2019023
Izlaz 1103
Broj verzije 03
Format stranice A4
Broj strana 384

PDF (2 MB)

Preuzmi

Proizvod

PDF: Wilo-Sub TWU 4 Plug & Pump

Podesi

Izbor stranice

Format stranice

Опционалне информације

Možete da navedete Vaše lične informacije koje želite da prikažete u zaglavlju.

Memorisanje