Wilo-Sub TWU 4 Plug & Pump

Posebnosti/prednosti proizvoda

 • Jednostavna instalacija zahvaljujući montiranim i povezanim komponentama
 • Delovi u dodiru sa fluidima otporni na koroziju
 • Integrisani nepovratni ventil
 • Slabo se haba zbog plutajućih rotora

Opis serije

Vrsta konstrukcije

Instalacija za vodosnabdevanje sa uronjivom pumpom, upravljanjem i kompletnom dodatnom opremom

Primena

Instalacija za sopstveno vodosnabdevanje u privatnim domaćinstvima

 • Mašine za pranje rublja
 • Prskanje bašti
 • Prepumpavanje i punjenje
 • Potrošna mesta za procesnu/potrošnu vodu

Način označavanja

npr.Wilo-Sub TWU 4-0405-C-P&P/FC
TWUBunarska pumpa
4Prečnik hidraulike u colima ["]
04Nominalni protok [m3/h]
05Broj stepena hidraulike
CGeneracija serije
P&PPlug & Pump pumpni sistem
FCVerzija
FC = Paket Sub-I sa HiControl 1
DS = Paket Sub-II sa presostatom

Oprema/funkcija

 • Višestepena pumpa sa podvodnim motorom sa radijalnim radnim kolima
 • Integrisan nepovratni ventil
 • Spojnica "NEMA"
 • Monofazni motor
 • Termička zaštita motora
 • Zaštita od rada na suvo (samo kod Wilo‐P&P paketa Sub‐I)

Tehnički podaci

 • Minimalni indeks efikasnosti (MEI) ≥ 0,7
 • Mrežni priključak: 1~230 V, 50 Hz
 • Način rada uronjen: S1
 • Temperatura fluida: 3-30 °C
 • Minimalno strujanje na motoru: 0,08 m/s
 • Maks. sadržaj peska: 50 g/m3
 • Maks. broj pokretanja: 20/h
 • Maks. dubina uranjanja: 27 m
 • Klasa zaštite: IP 68
 • Priključak pritiska: Rp 1¼

Materijali

 • Kućište hidraulike: Plemeniti čelik 1.4301
 • Radna kola: Noryl
 • Vratilo hidraulike: Plemeniti čelik 1.4104
 • Kućište motora: Plemeniti čelik 1.4301
 • Vratilo motora: Plemeniti čelik 1.4305

Opis/konstrukcija

Pumpa sa uronjivim motorom za vertikalnu ili horizontalnu ugradnju.

Hidraulika

Višestepena pumpa sa podvodnim motorom, sa radijalnim radnim kolima u vrsti konstrukcije sa sklopovima. Integrisani nepovratni ventil. Svi delovi koji su u dodiru sa fluidom su od materijala otpornih na koroziju.

Motor

Monofazni motor otporan na koroziju za direktno pokretanje bez soft startera. Zaptiven, hermetički saliven motor, sa namotajima izolovanim lakom, uronjen u smolu, samopodmazujući ležajevi, napunjen mešavinom vode i glikola.

Hlađenje

Motor se hladi radnim fluidom. Motor mora uvek da radi u uronjenom stanju. Moraju se održavati granične vrednosti maksimalne temperature fluida i minimalne brzine protoka. Kod vertikalnog postavljanja može se birati između verzije sa rashladnim plaštom ili bez njega. Kod horizontalnog postavljanja rashladni plašt je obavezan.

Dimenzionisanje

 • Sa ovim agregatima nije moguć usisni način rada!
 • Za vreme rada agregat mora da bude potpuno potpoljen u vodu!

Obim isporuke

Wilo‐Plug & Pump paket Sub‐I za navodnjavanja bašti i privatnih zelenih površina u domaćinstvima:

 • Kompletno montirano
 • Priključni kabl od 30 m sa odobrenjem za pitku vodu (poprečni presek: 4x1,5 mm2)
 • Razvodni ormar sa kondenzatorom, termičkom zaštitom motora i prekidačem za uključivanje/isključivanje
 • Wilo-HiControl 1 (FC), automatski kontrolnik protoka i pritiska sa integrisanom zaštitom od rada na suvo
 • 30 m zaustavno uže
 • Montažni delovi: 2x navojna spoja sa steznim prstenovima, redukcioni komad R 1¼ na R 1, 8x kablovske vezice
 • Uputstvo za ugradnju i upotrebu

Wilo‐Plug & Pump paket Sub‐II za sopstveno vodosnabdevanje kuća za jednu ili više porodica:

 • Kompletno montirano
 • Priključni kabl od 30 m sa odobrenjem za pitku vodu (poprečni presek: 4x1,5 mm2)
 • Razvodni ormar sa kondenzatorom, termičkom zaštitom motora i prekidačem za uključivanje/isključivanje
 • Wilo uključivanje preko pritiska od 0 – 10 bar uključujući membransko-ekspanzionu posudu od 18 l, manometar, zaporne ventile i presostat
 • 30 m zaustavno uže
 • Montažni delovi: T-komad, redukcioni komad R 1¼¼ na R 1, 8x kablovske vezice
 • Uputstvo za ugradnju i upotrebu

Opšte napomene - Direktiva za ErP (ekodizajn)

Referentna vrednost MEI za pumpe za vodu sa najboljim stepenom iskorišćenja je ≥ 0,70.Stepen iskorišćenja jedne pumpe sa korigovanim radnim kolom je obično niža od pumpe sa punim prečnikom radnog kola. Korekcijom radnog kola se pumpa prilagođava određenoj radnoj tački, čime se snižava potrošnja energije. Indeks minimalne efikasnosti (MEI) se odnosi na puni prečnik radnog kola.Rad ove pumpe za vodu kod različitih radnih tačaka može da bude efikasniji i ekonomičniji, ako se upravlja, npr., putem varijabilnog upravljanja koje prilagođava rad pumpe na sistem.Informacije o referentnim vrednostima efikasnosti možete naći na www.europump.org/efficiencycharts.

Radno područje

Radno područje

Proizvod

Konstrukcija

Priključak "NEMA"

Standardizovani priključak

-

Integrisani nepovratni ventil

Bez nepovratnog ventila

-

Motor na naizmeničnu struju

Trofazni motor

-

Direktno uključivanje

Uključivanje zvezda-trougao

-

Rad sa frekventnim regulatorom

Motor sa livenim statorom

Motor sa mogućnošću ponovnog namotavanja namotaja

-

Motor napunjen uljem

-

Motor napunjen mešavinom voda/glikol

Motor napunjen pitkom vodom

-

Prethodno montirana hidraulika/motor

Primena

Horizontalna montaža

Vertikalna montaža

Oprema/funkcija

Nadzor temperature motora PT100

-

Nadzor temperature motora PTC

-

Kondenzatorska kutija kod 1~230V

Zaštita od rada na suvo

Integrisana zaštita od udara groma

-

Dodatna oprema

Nosači ležaja za horizontalno postavljanje

-

Rashladni plašt

Opciono

Nepovratni ventil

-

Plašt

-

Materijali

Kućište pumpe

Nerđajući čelik

Kućište pumpe (poseban model)

Radno kolo

Plastika

Radno kolo (poseban model)

Kućište motora

Nerđajući čelik

Kućište motora (poseban model)

Preuzimanja

Certification Booklet Wilo-Sub TWU 4

Broj artikla 6080453
Izlaz 1701
Broj verzije 02
Format stranice A4
Broj strana 8

PDF (522 kB)

Preuzmi

General overview

Izlaz 2017
Format stranice A4
Broj strana 72

PDF (46 MB)

Preuzmi

Wilo-Sub TWU 4…, TWU 4-…-QC, TWU 4-…-P&P

Broj artikla 2019023
Izlaz 1103
Broj verzije 03
Format stranice A4
Broj strana 384

PDF (2 MB)

Preuzmi

Proizvod

PDF: Wilo-Sub TWU 4 Plug & Pump

Podesi

Izbor stranice

Format stranice

Опционалне информације

Možete da navedete Vaše lične informacije koje želite da prikažete u zaglavlju.

Memorisanje