Wilo-Sub TWU 4

Posebnosti/prednosti proizvoda

 • Delovi u dodiru sa fluidima otporni na koroziju
 • Integrisani nepovratni ventil
 • Slabo se haba zbog plutajućih rotora
 • Motor pogodan za održavanje

Opis serije

Vrsta konstrukcije

Višestepena 4" bunarska pumpa u verziji sa omotačem za vertikalnu i horizontalnu instalaciju

Primena

 • Za vodosnabdevanje iz bušotina i cisterni
 • Za vodosnabdevanje, prskanje i navodnjavanje
 • Povišenje pritiska
 • Smanjenje nivoa vode
 • Za pumpanje vode bez abrazivnih sastojaka i bez sastojaka sa dugim vlaknima

Način označavanja

npr.Wilo-Sub TWU 4-0207-C
TWUBunarska pumpa
4Prečnik hidraulike u colima ["]
02Nominalni protok [m3/h]
07Broj stepena hidraulike
CGeneracija serije

Oprema/funkcija

 • Višestepena pumpa sa podvodnim motorom, sa radijalnim ili poluaksijalnim radnim kolima.
 • Hermetički saliveni motori
 • Integrisan nepovratni ventil
 • Spojnica "NEMA"
 • Monofazni ili trofazni motor
 • Termička zaštita kod monofaznog motora

Tehnički podaci

 • Minimalni indeks efikasnosti (MEI) ≥ 0,7
 • Mrežni priključak: 1~230 V, 50 Hz ili 3~400 V, 50 Hz
 • Način rada uronjen: S1
 • Temperatura fluida: 3-30 °C
 • Minimalno strujanje na motoru: 0,08 m/s
 • Maks. sadržaj peska: 50 g/m3
 • Maks. broj pokretanja: 20/h
 • Maks. dubina uranjanja: 200 m
 • Klasa zaštite: IP 68
 • Potisni priključak: Rp 1¼ ‐ Rp 2

Materijali

 • Kućište hidraulike: Plemeniti čelik 1.4301
 • Radna kola: Noryl
 • Vratilo hidraulike: Plemeniti čelik 1.4104
 • Kućište motora: Plemeniti čelik 1.4301
 • Vratilo motora: Plemeniti čelik 1.4305

Opis/konstrukcija

Pumpa sa podvodnim motorom za vertikalnu ili horizontalnu ugradnju.

Hidraulika

Višestepena pumpa sa podvodnim motorom, sa radijalnim ili poluaksijalnim radnim kolima u vrsti konstrukcije sa sklopovima. Integrisani nepovratni ventil. Svi delovi koji su u dodiru sa fluidom su od materijala otpornih na koroziju.

Motor

Monofazni ili trofazni motor otporan na koroziju za direktno pokretanje. Zaptiven, hermetički saliven motor, sa namotajima izolovanim lakom, uronjen u smolu, samopodmazujući ležajevi, napunjen mešavinom vode i glikola.

Hlađenje

Motor se hladi radnim fluidom. Motor mora uvek da radi u uronjenom stanju. Moraju se održavati granične vrednosti maksimalne temperature fluida i minimalne brzine protoka. Kod vertikalnog postavljanja može se birati između verzije sa rashladnim plaštom ili bez njega. Kod horizontalnog postavljanja rashladni plašt je obavezan.

Dimenzionisanje

 • Sa ovim agregatima nije moguć usisni način rada!
 • Za vreme rada agregat mora da bude potpuno potpoljen u vodu!

Obim isporuke

 • Gotovo montirana hidraulika sa motorom
 • Priključni kabl od 1,5/1,75/2,5/4,0 m sa odobrenjem za pitku vodu (poprečni presek: 4x1,5 mm2)
 • Monofazna verzija uključujući i razvodni ormar sa kondenzatorom, termičkom zaštitom motora i prekidačem za uključivanje/isključivanje
 • Uputstvo za ugradnju i upotrebu

Opcije

 • Verzije motora za posebne napone 3~230 V, 50 Hz; 3~500 V, 50 Hz; 1~230 V, 60 Hz; 3~230 V, 60 Hz; 3~380 V, 60 Hz; 3~460 V, 60 Hz

Opšte napomene - Direktiva za ErP (ekodizajn)

Referentna vrednost MEI za pumpe za vodu sa najboljim stepenom iskorišćenja je ≥ 0,70.Stepen iskorišćenja jedne pumpe sa korigovanim radnim kolom je obično niža od pumpe sa punim prečnikom radnog kola. Korekcijom radnog kola se pumpa prilagođava određenoj radnoj tački, čime se snižava potrošnja energije. Indeks minimalne efikasnosti (MEI) se odnosi na puni prečnik radnog kola.Rad ove pumpe za vodu kod različitih radnih tačaka može da bude efikasniji i ekonomičniji, ako se upravlja, npr., putem varijabilnog upravljanja koje prilagođava rad pumpe na sistem.Informacije o referentnim vrednostima efikasnosti možete naći na www.europump.org/efficiencycharts.

Radno područje

Radno područje

Proizvod

Konstrukcija

Priključak "NEMA"

Standardizovani priključak

-

Integrisani nepovratni ventil

Bez nepovratnog ventila

-

Motor na naizmeničnu struju

Trofazni motor

Direktno uključivanje

Uključivanje zvezda-trougao

-

Rad sa frekventnim regulatorom

Motor sa livenim statorom

Motor sa mogućnošću ponovnog namotavanja namotaja

-

Motor napunjen uljem

-

Motor napunjen mešavinom voda/glikol

Motor napunjen pitkom vodom

-

Prethodno montirana hidraulika/motor

Primena

Horizontalna montaža

Vertikalna montaža

Oprema/funkcija

Nadzor temperature motora PT100

-

Nadzor temperature motora PTC

-

Kondenzatorska kutija kod 1~230V

Zaštita od rada na suvo

-

Integrisana zaštita od udara groma

-

Dodatna oprema

Nosači ležaja za horizontalno postavljanje

-

Rashladni plašt

Opciono

Nepovratni ventil

-

Plašt

-

Materijali

Kućište pumpe

Nerđajući čelik

Kućište pumpe (poseban model)

Radno kolo

Plastika

Radno kolo (poseban model)

Kućište motora

Nerđajući čelik

Kućište motora (poseban model)

Preuzimanja

Certification Booklet Wilo-Sub TWU 4

Broj artikla 6080453
Izlaz 1701
Broj verzije 02
Format stranice A4
Broj strana 8

PDF (522 kB)

Preuzmi

Certification Booklet Wilo-EMU D/DCH/K/KD/KM/NK/SCH / Wilo-Sub TWI/TWU / Wilo-Zetos K8 (w/o motor)

Broj artikla 6080455
Izlaz 1702
Broj verzije 02
Format stranice A4
Broj strana 71

PDF (1 MB)

Preuzmi

Certification Booklet Wilo-EMU NU/U-Motor

Broj artikla 6080454
Izlaz 1702
Broj verzije 01
Format stranice A4
Broj strana 8

PDF (427 kB)

Preuzmi

General overview

Izlaz 2017
Format stranice A4
Broj strana 72

PDF (46 MB)

Preuzmi

Wilo-Sub TWU 4…, TWU 4-…-QC, TWU 4-…-P&P

Broj artikla 2019023
Izlaz 1103
Broj verzije 03
Format stranice A4
Broj strana 384

PDF (2 MB)

Preuzmi

Proizvod

PDF: Wilo-Sub TWU 4

Podesi

Izbor stranice

Format stranice

Опционалне информације

Možete da navedete Vaše lične informacije koje želite da prikažete u zaglavlju.

Memorisanje