Kontakt

+381 11 2853 258, 2583 259, 4043 820, 4043 821, 4043 822

Radno vreme ponedeljak-petak 8.30 do 16.30

Ili putem maila office.rs@wilo.com, na koji ćete sigurno dobiti odgovor!

Wilo-TOP-Z

Opis serije

Posebne karakteristike/prednosti proizvoda

 • Lampica za kontrolu smera obrtanja za prikaz pravilnog smera obrtanja (samo za 3~)
 • Serijski sa toplotnom izolacijom

Vrsta konstrukcije

Cirkulaciona pumpa sa vlažnim rotorom, sa navojnim ili prirubničkim priključkom. Stepeni broja obrtaja za prilagođavanje snage koji mogu da se prethodno izaberu

Primena

Cirkulacioni sistemi pitke vode u industriji i tehnici zgrade.

Oprema/funkcija

Režimi rada

 • Prebacivanje stepena broja obrtaja

Ručne funkcije

 • Podešavanje stepena broja obrtaja: 3 stepena broja obrtaja

Automatske funkcije

 • Interna zaštita od nedozvoljeno visokih temperatura namotaja (samo za pumpe sa P2 < 180 W, opciono kod svih tipova sa upravljačkim uređajima SK 602N i SK 622N).

Funkcije signalizacije i prikazivanja

 • Termički zaštitni kontakt namotaja (WSK, normalno zatvoreni kontakt bez napona) (samo kod monofaznih pumpi sa P2 ≥ 180 W)
 • Kontrolna lampica smera obrtaja (samo kod trofaznih pumpi)

Oprema

 • Kod pumpi sa prirubnicom: verzije prirubnica
  • Standardni model za pumpe DN 40 do DN 65: Kombinovana prirubnica PN 6/10 (prirubnica PN 16 u skladu sa EN 1092-2) za kontra-prirubnice PN 6 i PN 16.
  • Standardni model za pumpe DN 80: Prirubnica PN 6 (dimenzionisana PN 16 u skladu sa EN 1092-2) za kontra-prirubnicu PN 6
  • Posebni model za pumpe DN 40 do DN 80: Prirubnica PN 16 ( prema EN 1092-2) za kontraprirubnicu PN 16,
 • Mogućnost uvlačenja kabla sa obe strane (samo kod monofaznih pumpi i trofaznih pumpi sa P2≥180 W)
 • Serijska toplotna izolacija

Opseg isporuke

 • Pumpa
 • Uključujući toplotnu izolaciju
 • Uklj. zaptivače kod navojnog priključka
 • Uklj. podloške za vijke prirubnice (kod nominalnog prečnika priključka DN 40 - DN 65)
 • Uključujući Uputstva za montažu i upotrebu

Način označavanja

Primer:

Wilo-TOP-Z 40/7

TOP

Standardna pumpa (navojna ili pumpa sa prirubnicom)

‐Z

Pojedinačna pumpa za cirkulaciju potrošne vode

40/

Nominalni prečnik priključka

7

Nominalno područje napora pumpe [m] kod Q = 0 m3/h

Tehnički podaci

 • Dozvoljeni opseg temperatura
  • TOP-Z 20/4 i TOP-Z 25/6 pitka voda do 3,21 mmol/l (18 °dH): maks. +65 °C, kratkotrajno (2 h) do +80 °C
  • od TOP-Z 25/10 pitka voda do 3,57 mmol/l (20 °dH): maks. +80 °C, kratkotrajno (2 h) do +110 °C
 • Mrežni priključak:
  • 1~230 V, 50 Hz (u zavisnosti od tipa)
  • 3~230 V, 50 Hz (sa opcionim preklopnim utikačem)
  • 3~400 V, 50 Hz
 • Stepen zaštite IP X4D
 • Navojni priključak, odnosno prirubnički spoj (u zavisnosti od tipa) Rp ¾ do DN 80
 • Maks. radni pritisak, standardni model: 6/10 bari odn. 6 bari (specijalni model: 10 bar ili 16 bar)

Materijali

 • Kućište pumpe: nerđajući čelik/ crveni liv/ sivi liv (u zavisnosti od tipa)
 • Radno kolo: Plastika
 • Vratilo: nerđajući čelik/ keramika (zavisi od tipa)
 • Ležaj: Grafit, impregniran veštačkom smolom

Radno područje

TOP-Z

Proizvod

PDF: Wilo-TOP-Z

Podesi

Izbor stranice

Format stranice

Опционалне информације

Možete da navedete Vaše lične informacije koje želite da prikažete u zaglavlju.

Memorisanje