Wilo-VeroLine-IP-Z

Posebnosti/prednosti proizvoda

 • Visoka otpornost na korozivne fluide zahvaljujući kućištu od plemenitog čelika i radnog kola od norila.
 • Mogućnost različite primene zbog pogodnosti za tvrdoću vode do 5 mmol/l (28 °dH)
 • Svi sastavni delovi od plastike koji dolaze u dodir sa vodom odgovaraju KTW preporukama

Opis serije

Vrsta konstrukcije

Recirkulaciona pumpa sa suvim rotorom u modelu Inline sa navojnim priključkom

Primena

Za pumpanje potrošne tople vode kao i hladne i vruće vode (prema VDI 2035) bez abrazivnih materija u instalacijama grejanja, hlađenja i hladne vode

Način označavanja

PrimerWilo-Veroline-IP-Z 25/6
IPInlajn pumpa (pumpa sa navojnim priključkom)
‐ZCirkulaciona pumpa
25/Nominalni prečnik priključka Rp
6Snaga približna maks. naporu [m]

Tehnički podaci

 • Dozv. područje temperature
  • Pitka voda do 5 mmol/l (28 °dH): maks. +65 °C, u kratkotrajnom režimu (2 h) do +110 °C
  • Voda za grejanje: -8 °C do +110 °C
 • Mrežni priključak 1~230 V, 50 Hz ili 3 ~230/400 V, 50 Hz
 • Klasa zaštite IP 44 za motor, IP 54 za priključnu kutiju
 • Nominalni prečnik Rp 1
 • Maks. radni pritisak 10 bari

Opis/konstrukcija

Jednostepena centrifugalna pumpa niskog pritiska, model Inline sa sledećim delovima

 • Mehaničkim zaptivačem
 • Navojnim priključkom
 • Motorom sa nepodeljenim vratilom

Materijali

 • Kućište pumpe i lanterna: 1.4306
 • Radno kolo: Noryl
 • Vratilo: 1.4571
 • Mehanički zaptivač: Keramika/grafit/EPDM

Obim isporuke

 • Pumpa
 • Uputstvo za ugradnju i upotrebu

Dodatna oprema

 • Redukcioni elementi

Opšte napomene - Direktiva za ErP (ekodizajn)

Ova serija ne spada pod Direktivu za eko dizajn za pumpe za vodu, jer njihov protok iznosi QBEP < 6 m3/h.Informacije o referentnim vrednostima efikasnosti možete naći na www.europump.org/efficiencycharts.

Radno područje

Radne krive

Preuzimanja

General overview

Izlaz 2017
Format stranice A4
Broj strana 72

PDF (46 MB)

Preuzmi

Wilo-IP-Z

Broj artikla 4090936
Izlaz 1108
Broj verzije 04
Format stranice A4
Broj strana 20

PDF (635 kB)

Preuzmi

Proizvod

PDF: Wilo-VeroLine-IP-Z

Podesi

Izbor stranice

Format stranice

Опционалне информације

Možete da navedete Vaše lične informacije koje želite da prikažete u zaglavlju.

Memorisanje