Wilo-VeroLine-IPL

Posebnosti/prednosti proizvoda

 • Trajna antikorozivna zaštita zbog kataforezne prevlake
 • Serijski otvori za odvod kondenzata u kućištima motora i lanternama
 • Verzija, serija: Motor sa nerazdeljenim vratilom
 • Verzija N: Standardni motor V1 sa utičnim vratilom od nerđajućeg čelika
 • Mehanički zaptivač, nezavisan od smera obrtanja, prisilno uronjen

Opis serije

Vrsta konstrukcije

Pumpa sa suvim rotorom, u Inline konstrukciji sa navojnim ili prirubničkim priključkom.

Primena

Za pumpanje vode za grejanje (prema VDI 2035), hladne vode i mešavine voda/glikol, bez abrazivnih materija u sistemima za grejanje, hlađenje i hladnu vodu.

Način označavanja

PrimerIPL 40/160-4/2
IPLInline pumpa
40Nominalni prečnik DN cevnog priključka
160Nominalni prečnik radnog kola
4Nominalna snaga motora P2 u kW
2Broj polova

Tehnički podaci

 • Minimalni indeks efikasnosti (MEI) ≥ 0,4
 • Dozvoljeno područje temperature -20°C do +120°C
 • Mrežni priključak 3~400 V, 50 Hz (drugi na zahtev)
 • Klasa zaštite IP 55
 • Nominalni prečnik Rp 1 do DN 100
 • Maks. radni pritisak, 10 bari (poseban model: 16 bari)

Opis/konstrukcija

Jednostepena centrifugalna pumpa niskog pritiska, modela inlajn sa

 • Mehaničkim zaptivačem
 • Prirubnički priključak sa priključkom za merenje pritiska R 1/8
 • Motorom sa nepodeljenim vratilom

Materijali

 • Kućište pumpe i lanterna: EN-GJL-250
 • Radno kolo: PPO ojačan staklenim vlaknima /EN‐GJL‐-200 (zavisi od tipa pumpe)
 • Vratilo: 1.4021
 • Mehanički zaptivač: AQEGG; ostali mehanički zaptivači na zahtev

Obim isporuke

 • Pumpa
 • Uputstvo za ugradnju i upotrebu

Opcije

 • Varijanta ...-H4 sa prirubnicama PN6/10 (uz doplatu)
 • Varijanta ...-H5 sa kućištem PN16 (uz doplatu)
 • Ostali naponi i frekvencije, kao i ATEX-sertifikat na zahtev

Dodatna oprema

 • Konzole za izgradnju temelja
 • Termistorski senzori, termistorski uređaji za isključenje
 • Specijalni motori
 • Specijalni mehanički zaptivači
 • Regulacioni sistemi SC-HVAC, CC-HVAC i upravljački uređaji

Opšte napomene - Direktiva za ErP (ekodizajn)

Referentna vrednost MEI za pumpe za vodu sa najboljim stepenom iskorišćenja je ≥ 0,70.Stepen iskorišćenja jedne pumpe sa korigovanim radnim kolom je obično niža od pumpe sa punim prečnikom radnog kola. Korekcijom radnog kola se pumpa prilagođava određenoj radnoj tački, čime se snižava potrošnja energije. Indeks minimalne efikasnosti (MEI) se odnosi na puni prečnik radnog kola.Rad ove pumpe za vodu kod različitih radnih tačaka može da bude efikasniji i ekonomičniji, ako se upravlja, npr., putem varijabilnog upravljanja koje prilagođava rad pumpe na sistem.Informacije o referentnim vrednostima efikasnosti možete naći na www.europump.org/efficiencycharts.Pumpe sa potrošnjom električne energije > 150 kW ili protokom QBEP < 6 m3/h ne spadaju pod Direktivu za eko dizajn za pumpe za vodu. Stoga se ne iskazuje MEI vrednost.

Radno područje

Wilo-VeroTwin-DPL (2-polna)

Wilo-VeroTwin-DPL (4-polna)

Proizvod

Dozvoljeni fluidi, (ostali fluidi na zahtev)

Voda za grejanje (prema VDI 2035)

Mešavine voda/glikol (pri 20-40 Vol.-% glikola i temperaturi fluida ≤ 40 °C)

Rashladna i hladna voda

Ulje za prenošenje toplote

Poseban model uz doplatu

Dozvoljena područja primene

Standardni model za radni pritisak pmax

10 bar

Poseban model za radni pritisak pmax

16 bar

Područje temperature pri maks. temperaturi okoline do +40 °C

-20...+120 °C (u zavisnosti od prenosnog medija)

Maks. temperatura okoline

+40 °C

Postavljanje u zatvorenim objektima

Postavljanje na otvorenom

Poseban model uz doplatu

Cevni priključci

Navojni priključak

Nominalni prečnici priključka DN

32 -100

Prirubnice (prema EN 1092-2)

PN 10 (PN 16 na zahtev)

Prirubnica sa priključcima za merenje pritiska

R 1/8

Materijali

Kućište pumpe

EN-GJL-250

Držač

EN-GJL-250

Radno kolo

PPO-GF30

Radno kolo (poseban model)

-

Vratilo pumpe

1.4021 [AISI420]

Mehaničkim zaptivačem

AQEGG

Ostali mehanički zaptivači

na zahtev

Električni priključak

Mrežni priključak

3~400 V, 50 Hz

Nominalni broj obrtaja N

1450/2900 1/min

Motor/elektronika

Integrisana puna zaštita motora

Specijalni model sa termistorskim senzorom (KLF) uz doplatu

Způsob ochrany

IP 55

Izolační třída

F

Regulacija broja obrtaja

Wilo regulacioni sistem

Motorni namotaj do 3 kW

230 V Δ/400 V Y, 50 Hz

Motorni namotaj od 4 kW

400 V Δ/690 V Y, 50 Hz

Mogućnosti montaže

Cevna montaža (≤ 15 kW snage motora)

Montaža na konzolu

Preuzimanja

General overview

Izlaz 2017
Format stranice A4
Broj strana 72

PDF (46 MB)

Preuzmi

ATEX Wilo-Crono... IL/DL/BL;
Wilo-Vero... IPL-N/DPL-N, IPS

Broj artikla 2140023
Izlaz 1702
Broj verzije 02
Format stranice A4
Broj strana 1

PDF (9 MB)

Preuzmi

Wilo-VeroLine-IPL (3 – 7,5 kW), Wilo-VeroTwin-DPL (3 – 7,5 kW)

Broj artikla 2063315
Izlaz 1108
Broj verzije 04
Format stranice A4
Broj strana 24

PDF (2 MB)

Preuzmi

Wilo-IPL/DPL, IPL...N/DPL...N

Broj artikla 2048393
Izlaz 1108
Broj verzije 06
Format stranice A4
Broj strana 28

PDF (3 MB)

Preuzmi

Proizvod

PDF: Wilo-VeroLine-IPL

Podesi

Izbor stranice

Format stranice

Опционалне информације

Možete da navedete Vaše lične informacije koje želite da prikažete u zaglavlju.

Memorisanje