Wilo-VeroNorm NPG

Posebnosti/prednosti proizvoda

 • Može da se koristi za temperature do 140°C
 • Verzija Back‐Pull‐Out
 • Proširenje palete proizvoda prema DIN EN 733

Opis serije

Vrsta konstrukcije

Jednostepena centrifugalna pumpa niskog pritiska, montirana na osnovnu ploču

Primena

 • Za pumpanje vode za grejanje (prema VDI 2035), hladne vode i mešavine voda/glikol, bez abrazivnih materija u sistemima za grejanje, hlađenje i hladnu vodu.
 • Primena u komunalnom vodosnabdevanju, navodnjavanju, tehnikama zgrade, opštoj industriji, elektranama, itd.

Tehnički podaci

Minimalni indeks efikasnosti (MEI) ≥ 0,4

Obim isporuke

 • Pumpa
 • Uputstvo za ugradnju i upotrebu

Materijali

 • Kućište pumpe: EN-GJL-250
 • Radno kolo: EN-GJL-250
 • Vratilo: U zavisnosti od tipa, X30Cr13

Opis/konstrukcija

Jednostepena centrifugalna pumpa niskog pritiska u monoblok verziji, sa spojnicom, zaštitom spojnice, motorom i osnovnom pločom

 • Spojnica za demontažu
 • Mehanički zaptivač ili pakovanje zaptivne pletenice

Opšte napomene - Direktiva za ErP (ekodizajn)

Minimalni indeks efikasnosti (MEI) ≥ 0,4

 • Referentna vrednost MEI za pumpe za vodu sa najboljim stepenom iskorišćenja je ≥ 0,70.
 • Stepen iskorišćenja jedne pumpe sa korigovanim radnim kolom je obično niža od pumpe sa punim prečnikom radnog kola. Korekcijom radnog kola se pumpa prilagođava određenoj radnoj tački, čime se snižava potrošnja energije. Indeks minimalne efikasnosti (MEI) se odnosi na puni prečnik radnog kola.
 • Rad ove pumpe za vodu kod različitih radnih tačaka može da bude efikasniji i ekonomičniji, ako se upravlja, npr., putem varijabilnog upravljanja koje prilagođava rad pumpe na sistem.
 • Informacije o referentnim vrednostima efikasnosti možete naći na www.europump.org/efficiencycharts.
 • Pumpe sa potrošnjom električne energije > 150 kW ili protokom QBEP < 6 m3/h ne spadaju pod Direktivu za eko dizajn za pumpe za vodu. Stoga se ne iskazuje MEI vrednost.

Radno područje

Radne krive

Radne krive

Preuzimanja

General overview

Izlaz 2017
Format stranice A4
Broj strana 72

PDF (46 MB)

Preuzmi

Wilo-NPG

Broj artikla 4095556
Izlaz 0610
Broj verzije 01
Format stranice A4
Broj strana 1

PDF (2 MB)

Preuzmi

PDF: Wilo-VeroNorm NPG

Podesi

Izbor stranice

Format stranice

Опционалне информације

Možete da navedete Vaše lične informacije koje želite da prikažete u zaglavlju.

Memorisanje