Kontakt

+381 11 2853 258, 2583 259, 4043 820, 4043 821, 4043 822

Radno vreme ponedeljak-petak 8.30 do 16.30

Ili putem maila office.rs@wilo.com, na koji ćete sigurno dobiti odgovor!

Wilo-VeroTwin-DP-E

Opis serije

Posebne karakteristike/prednosti proizvoda

 • Ušteda energije ugrađenom elektronskom regulacijom
 • Opcioni interfejs za BUS komunikaciju preko utičnih IF-Modula
 • Jednostavno rukovanje zahvaljujući tehnologiji zelenog tastera i displeju
 • Integrisano upravljanje dupleks pumpama
 • Integrisana potpuna motorna zaštita (termistorski senzor) sa elektronskom zaštitom

Vrsta konstrukcije

Elektronski regulisane dupleks pumpe sa suvim rotorom modela inlajn sa prirubničkim priključkom i automatskim prilagođavanjem snage

Primena

Za pumpanje vode za grejanje (prema VDI 2035), hladne vode i mešavine voda/glikol, bez abrazivnih materija u sistemima za grejanje, hlađenje i hladnu vodu.

Oprema/funkcija

Režimi rada

 • Δp-c za konstantni diferencijalni pritisak
 • Δp-v za varijabilni diferencijalni pritisak
 • PID-kontrola
 • Ručni režim rada (n=konstantan)

Nivo ručnog upravljanja

 • Zeleno dugme i displej

Ručne funkcije

 • Podešavanje zadate vrednosti diferencijalnog pritiska
 • Podešavanje broja obrtaja (ručno podešavanje)
 • Podešavanje režima rada
 • Podešavanje pumpe UKLJ./ISKLJ.
 • Konfiguracija svih radnih parametara
 • Potvrda greške

Eksterne upravljačke funkcije

 • Upravljački ulaz „Prioritet Isklj.“
 • Upravljački ulaz „Eksterna zamena pumpi“ (radi samo kod pogona sa dupleks pumpom)
 • Analogni ulaz 0–10 V, 0–20 mA za ručni režim rada (DDC) i daljinsko podešavanje zadatih vrednosti
 • Analogni ulaz 2–10 V, 4–20 mA za ručni režim rada (DDC) i daljinsko podešavanje zadatih vrednosti
 • Analogni ulaz 0–10 V za signal stvarne vrednosti senzora pritiska
 • Analogni ulaz 2–10 V, 0-20 mA, 4–20 mA za signal stvarne vrednosti senzora pritiska

Funkcije signalizacije i prikazivanja

 • Zbirna dojava smetnje SSM
 • Zbirna dojava rada SBM

Razmena podataka

 • Interfejs za bežičnu razmenu podataka infracrvenim zracima sa IR-monitorom/stikom
 • Utično mesto za Wilo IF-Modul (Modbus, BACnet, CAN, PLR, LON), za povezivanje sa automatizacijom zgrade

Funkcije osiguranja

 • Potpuna motorna zaštita s integrisanom elektronskom zaštitom
 • Blokada pristupa

Upravljanje dupleks pumpama (dupleks pumpa, odn. 2 x pojedinačna pumpa)

 • Glavni/rezervni pogon (automatsko prebacivanje u slučaju smetnje)
 • Glavni/rezervni rad, zamena pumpe nakon 24 sata
 • Paralelni rad
 • Paralelni rad (uključivanje i isključivanje vođeno vršnim opterećenjem optimizovanog stepena korisnog dejstva)

Opseg isporuke

 • Pumpa
 • Uputstvo za ugradnju i upotrebu

Način označavanja

Primer

DP-E 40/160-4/2-R1

DP-E

Inlajn dupleks pumpa sa elektronskom regulacijom

40

Nominalni prečnik DN cevnog priključka

160

Nominalni prečnik radnog kola

4

Nominalna snaga motora P2 u kW

2

Broj polova

R1

Model bez senzora

Tehnički podaci

 • Dozvoljeno područje temperature -20°C do +120°C
 • Mrežni priključak
  • 3~400 V ±10 %, 50 Hz
  • 3~380 V -5 % +10 %, 60 Hz
 • Klasa zaštite IP 55
 • Nominalni prečnik DN 32 do DN 80
 • Maks. radni pritisak, 10 bari (poseban model: 16 bari)

Materijali

 • Kućište pumpe i lanterna: EN-GJL-250
 • Radno kolo: PPO-GF30
 • Vratilo: 1.4021
 • Mehanički zaptivač: AQEGG; ostali mehanički zaptivači na zahtev

Opis/konstrukcija

Jednostepena dupleks pumpa niskog pritiska u Inline verziji sa sledećim delovima

 • Preklopni ventil
 • Mehanički zaptivač
 • Prirubnički priključak
 • Motor sa integrisanom elektronskom regulacijom broja obrtaja

Radno područje

VeroTwin-DP-E

Preuzimanja

Wilo-VeroLine-IP-E Wilo-VeroTwin-DP-E

Broj artikla 2144989
Izlaz 2017-11
Broj verzije 02
Format stranice 209.9 x 297.0 mm
Broj strana 67

PDF (7 MB)

Preuzmi

Proizvod

PDF: Wilo-VeroTwin-DP-E

Podesi

Izbor stranice

Format stranice

Опционалне информације

Možete da navedete Vaše lične informacije koje želite da prikažete u zaglavlju.

Memorisanje