PDF: Wilo-Yonos MAXO

Podesi

Izbor stranice

Format stranice

Опционалне информације

Možete da navedete Vaše lične informacije koje želite da prikažete u zaglavlju.

Memorisanje
Posebnosti/prednosti proizvoda
 • LED displej daje potpuno transparentan prikaz zadate visine pumpanja, stepena broja obrtaja ili mogućih grešaka.
 • Jednostavno podešavanje preko trostepenog broja obrtaja prilikom zamene neregulisane standrdne pumpe
 • Pojednostavljen električni priključak preko Wilo utikača
 • Obezbeđenje raspoloživosti sistema preko zbirne dojave smetnje
 • Kompaktna konstrukcija i provereno jednostavno upravljanje

Vrsta konstrukcije

Cirkulaciona pumpa sa vlažnim rotorom, sa navojnim ili prirubničkim priključkom, EC motor sa automatskim prilagođavanjem snage.

Primena

Toplovodna grejanja svih sistema, industrijske cirkulacione instalacije, klima uređaji i zatvoreni kružni tokovi hlađenja

Tehnički podaci

 • Indeks energetske efikasnosti (EEI) ≤ 0,20
 • Dozvoljeni opseg temperatura od -20°C do +110°C
 • Mrežni priključak 1~230 V, 50/60 Hz
 • Stepen zaštite IP X4D
 • Prirubnički priključak DN 32 do DN 80
 • Maks. radni pritisak, standardni model: 6/10 bara ili 6 bara (poseban model: 10 bara)


Način označavanja

Primer:Wilo-Yonos MAXO 30/0,5-12
Yonos MAXOPumpa visoke efikasnosti (navojna ili pumpa sa prirubnicom), sa elektronskom regulacijom
30/Nominalni prečnik priključka
0,5-12Nominalni opseg napora [m]


Detalji i preuzimanja


Proizvod