Kontakt

+381 11 2853 258, 2583 259, 4043 820, 4043 821, 4043 822

Radno vreme ponedeljak-petak 8.30 do 16.30

Ili putem maila office.rs@wilo.com, na koji ćete sigurno dobiti odgovor!

Wilo-Yonos PICO-D

Opis serije

Posebne karakteristike/prednosti proizvoda

 • LED-displej za podešavanje i prikazivanje zadate vrednosti u koracima od 0,1 m i za prikazivanje tekuće potrošnje
 • Električno povezivanje bez alata zahvaljujući Wilo-Connector-u
 • Jedinstvene pumpe sa funkcijom odušivanja po pumpi
 • Dupleks pumpa za pojedinačni način rada (Δp-c, Δp-v i konstantni broj obrtaja) ili paralelni rad (Δp-c i konstantni broj obrtaja)
 • Veoma visok obrtni zaletni momenat za bezbedno pokretanje

Vrsta konstrukcije

Dupleks cirkulaciona pumpa sa vlažnim rotorom i navojnim priključkom, EC motorom otpornim na struju blokiranja i integrisanom elektronskom regulacijom snage.

Primena

Toplovodna grejanja svih sistema, primene za klimatizaciju, industrijske cirkulacione instalacije.

Oprema/funkcija

Režimi rada

 • Konstantni diferencijalni pritisak
 • Variajbilni diferencijalni pritisak
 • Konstantan broj obrtaja (3 kontrolne radne krive)

Ručne funkcije

 • Podešavanje režima rada u zavisnosti od primene
 • Podešavanje učinka pumpe (napora)
 • Podešavanje konstantnog broja obrtaja
 • Funkcija odušivanja
 • Ručno ponovno pokretanje

Automatske funkcije

 • Kontinualno prilagođavanje snage u zavisnosti od režima rada
 • Automatsko ponovno pokretanje
 • Automatska detekcija rada na suvo

Funkcije signalizacije i prikazivanja

 • Prikaz potrošnje električne energije u W
 • Prikazivanje napora pri podešavanju
 • Prikazivanje signala o greškama (kodovi o smetnjama)
 • Prikazivanje ručnog ponovnog pokretanja ili funkcije odzračivanja

Oprema

 • Brzi električni priključak pomoću Wilo-Connector-a
 • Funkcija odušivanja
 • Ručno ponovno pokretanje
 • Motor otporan na struju blokiranja
 • Filter čestica

Funkcija dupleks pumpe

 • Glavni/rezervni način rada (automatsko prebacivanje zbog greške/vremenski uslovljena zamena pumpi). Kada dupleks pumpa treba da bude pogonjena u glavnom/rezervnom načinu rada, podešavanje režima regulacije i napora ili stepena broja obrtaja C1, C2, C3 treba da bude identično.
 • Paralelni rad (uključenje/isključenje vođeno vršnim opterećenjem sa optimizovanim stepenom iskorišćenja). Kada dupleks pumpa treba da bude pogonjena u dodatnom načinu rada/radu na vršnom opterećenju, podešavanje režima regulacije Δp-c mora da bude podešen sa istim naporom konstantnim brojem obrtaja sa istim stepenom broja obrtaja C1, C2, C3.
 • Za prebacivanje pumpi, npr. prilikom greške, potreban je dodatni upravljački uređaj.

Opseg isporuke

 • Pumpa
 • Wilo-Connector
 • Zaptivači
 • Uputstvo za ugradnju i upotrebu

Način označavanja

Primer:

Wilo-Yonos PICO-D 30/1-6

Yonos PICO

Pumpe visoke efikasnosti (pumpa sa navojnim priključkom), sa elektronskom regulacijom

-D

Dupleks pumpa

30/

Nominalni prečnik priključka

1-6

Područje nominalnog napora [m]

Tehnički podaci

 • Temperatura fluida -10 °C do +95 °C
 • Mrežni priključak 1~230 V, 50 Hz
 • Klasa zaštite IPX2D
 • Navojni priključak Rp 1¼
 • Maks. radni pritisak 10 bara

Radno područje

Yonos PICO-D

Preuzimanja

Wilo-Yonos PICO

Broj artikla 4209895
Izlaz 1908
Broj verzije 02
Format stranice 105.1 x 148.2 mm
Broj strana 26

PDF (3 MB)

Preuzmi

Wilo-Yonos PICO

Broj artikla 4236140
Izlaz 2019-12
Broj verzije 01
Format stranice 105.1 x 140.1 mm
Broj strana 72

PDF (20 MB)

Preuzmi

Proizvod

PDF: Wilo-Yonos PICO-D

Podesi

Izbor stranice

Format stranice

Опционалне информације

Možete da navedete Vaše lične informacije koje želite da prikažete u zaglavlju.

Memorisanje