Wilo-Zeox FIRST

Posebnosti/prednosti proizvoda

 • Visoko efikasna hidraulika i visoko efikasan serijski IE3 motor sa senzorom pozitivnog temperaturnog koeficijenta
 • Serijski komplet za pumpu sa krutom spojnicom između motora i hidraulike i sa mehaničkim zaptivačem
 • Serijski bajpas uređaj za ispiranje garantuje dug radni vek mehaničkog zaptivača
 • Osmišljeno pozicionisanje prirubnica i zaptivanje pletenicom po zahtevu
 • Radno kolo od bronze po zahtevu sa visok stepen pouzdanosti

Opis serije

Vrsta konstrukcije

Normalno usisna, visoko efikasna centrifugalna višestepena pumpa visokog pritiska

Primena

 • Komercijalno navodnjavanje / poljoprivreda
 • Vodosnabdevanje / povišenje pritiska
 • Protivpožarna zaštita
 • Grejanje, klimatizacija, hlađenje

Način označavanja

Primer:Zeox FIRST V9004/A-75-2-S20-S6D6/B
Zeox FIRSTVišestepena, normalno usisna, horizontalna centrifugalna pumpa visokog pritiska u vrsti konstrukcije sa sklopovima
V ili HVertikalna ili horizontalna konstrukcija
90Protok u m3/h
04Broj radnih kola
ATip radnog kola (V konstrukcija)
75Snaga motora u kW
22-polni motor
S20Varijante konstrukcije: Nema podataka = standardna konstrukcija, radna kola od bronze: L1, pakovanje zaptivne pletenice: S20
S6D6Varijante sa drugim podešavanjima saosnosti prirubnica i vratila: Nema podataka = standardno podešavanje saosnosti, SXDX
BIndeks tehničkog razvoja

Tehnički podaci

Mrežni priključak 3~400 V, 50 HzMaksimalni dozvoljeni pritisak dotoka: 6 bara za vertikalnu konstrukciju, 16 bara za horizontalnuMaks. temperaturno područje fluida -5 °C do +90 °CMaks. temperature okoline -10 °C do +40 °CMaks. radni pritisak: 27 bara za vertikalnu konstrukciju, 55 bara za horizontalnu konstrukciju DN 80 i 50 bara za horizontalnu konstrukciju DN 100Klasa zaštite: IP 55Priključci na potisnoj i usisnoj strani: DN 80 i DN 100 za vertikalnu konstrukciju, DN 65, DN 80, DN 100, DN 150 za horizontalnu konstrukciju

Oprema/funkcija

 • Serijski IE3-motor visoke efikasnosti
 • Uređaj za ispiranje preko bajpas-voda za dugi radni vek
 • Pakovanje zaptivne pletenice na zahtev, zamenjive bez demontaže pumpe, zahvaljujući ekskluzivnom „Twinner-System“ dizajnu

Materijali

 • Kućište pumpe i spojnica od sivog liva sa kvalitetnim lakom za bolju otpornost na koroziju
 • Osnovna ploča i nosač motora sa kvalitetnim lakom za bolju otpornost na koroziju
 • Stepenasto kućište i radna kola od sivog liva sa KTL prevlakom
 • Zaptivači stepenastog kućišta od NBR
 • Klizni ležaj od bronze
 • Vratilo od ugljeničnog ili plemenitog čelika
 • Klizni i kontra-prstenovi mehaničkog zaptivača: Volfram-karbid/grafit
 • Mehanički zaptivači od NBR
 • PTFE zaptivači

Obim isporuke

 • Horizontalni pumpni sistemi sa motorom, spojnicom, osnovnom pločom i pumpom ili
 • Vertikalno pumpno postrojenje sa motorom, spojnicom i pumpom
 • Uputstvo za ugradnju i upotrebu

Opšte napomene - Direktiva za ErP (ekodizajn)

Referentna vrednost MEI za pumpe za vodu sa najboljim stepenom iskorišćenja je ≥ 0,70.Stepen iskorišćenja jedne pumpe sa korigovanim radnim kolom je obično niža od pumpe sa punim prečnikom radnog kola. Korekcijom radnog kola se pumpa prilagođava određenoj radnoj tački, čime se snižava potrošnja energije. Indeks minimalne efikasnosti (MEI) se odnosi na puni prečnik radnog kola.Rad ove pumpe za vodu kod različitih radnih tačaka može da bude efikasniji i ekonomičniji, ako se upravlja, npr., putem varijabilnog upravljanja koje prilagođava rad pumpe na sistem.Informacije o referentnim vrednostima efikasnosti možete naći na www.europump.org/efficiencycharts.Pumpe sa potrošnjom električne energije > 150 kW ili protokom QBEP < 6 m3/h ne spadaju pod Direktivu za eko dizajn za pumpe za vodu. Stoga se ne iskazuje MEI vrednost.

Radno područje

Radno područje

Preuzimanja

General overview

Izlaz 2017
Format stranice A4
Broj strana 72

PDF (46 MB)

Preuzmi

Wilo-Zeox FIRST

Broj artikla 4192053
Izlaz 1411
Broj verzije 01
Format stranice A4
Broj strana 1

PDF (14 MB)

Preuzmi

Proizvod

PDF: Wilo-Zeox FIRST

Podesi

Izbor stranice

Format stranice

Опционалне информације

Možete da navedete Vaše lične informacije koje želite da prikažete u zaglavlju.

Memorisanje