Kontakt

+381 11 2853 258, 2583 259, 4043 820, 4043 821, 4043 822

Radno vreme ponedeljak-petak 8.30 do 16.30

Ili putem maila office.rs@wilo.com, na koji ćete sigurno dobiti odgovor!

Opis serije

Posebne karakteristike/prednosti proizvoda

 • Zaptivni šaht za nadzemnu i podzemnu instalaciju
 • Fleksibilna zahvaljujući mogućnosti izbora dotoka
 • Velike zapremine rezervoara
 • Uključujući cevovod, upravljanje nivoom, upravljački uređaj i pumpu

Vrsta konstrukcije

Šaht za pumpe od plastike sa integrisanom pumpom kao podzemna pumpna stanica ili nadzemni sistem za povišenje pritiska

Primena

Pumpanje prethodno prečišćene otpadne vode bez fekalija, koja se ne može odvesti u kanalizacioni sistem prirodnim padom, kao i za odvod vode sa objekata koji su ispod nivoa vraćanja vode.

Oprema/funkcija

Šaht za pumpe potpuno spreman za priključivanje, sa cevima i pumpom.

Opseg isporuke

 • Rezervoar (za sistem sa jednom ili dve pumpe)
 • Integrisane cevi
 • Kuglični nepovratni ventil
 • Uključujući pumpu
 • Uključenje prema nivou
 • Upravljački uređaj (kod trofazne pumpe ili sistema sa dupleks pumpom).
 • Poklopac sa zaptivačem (može da se hoda po njemu, do 200 kg)
 • Kružni sekač Ø 124 mm, zaptivač dotoka DN 100 (za cev Ø 110 mm)
 • 1 crevo PVC Ø 50 mm, sa obujmicama za povezivanje ručne membranske pumpe
 • Materijal za pričvršćivanje na dno
 • Uputstvo za ugradnju i upotrebu

Način označavanja

Primer:

Wilo-DrainLift WS 40E/TC40 (3~)-BV

WS

Pumpna stanica u šahtu Synthetic

40

Izlaz na potisu postrojenja

E

E = sistem sa pojedinačnom pumpom D = sistem sa dupleks pumpom

TC 40

Integrisana pumpa

(3~)

Trofazni motor

BV

kuglični nepovratni ventil

Tehnički podaci

 • Dotok: DN 100/DN 150
 • Odzračivanje: DN 70
 • Maksimalni pritisak u potisnom vodu: 1,5 bara.

Materijali

 • Šaht: PE
 • Cevi: 1.4404
 • Spojnica iznad vode: PUR
 • Kuglični nepovratni ventil: Sivi liv
 • Zasun: Crveni liv
 • Pumpa: Sivi liv

Opis/konstrukcija

Wilo-DrainLift WS 40 Basic je automatski uređaj za odvođenje otpadne vode izveden kao sistem sa jednom ili dve pumpe. Plastični šaht ima integrisana orebljenja radi povećanja stabilnosti oblika i sigurnost rada, a nudi i dotoke slobodnog izbora.

Uređaj može da se instalira kao sistem za odvođenje otpadne vode kako u zgradama, tako i izvan njih, kao plastični šaht u zemlji.

Tehnički podaci

 • Dotok: DN 100/DN 150
 • Odzračivanje: DN 70
 • Maksimalni pritisak u potisnom vodu: 1,5 bara.

Pumpa

Uronjiva pumpa za otpadnu vodu Wilo-Drain TC 40 je unapred instalirana.

Radno područje

DrainLift WS 40 Basic

Prema EN 12056-4 treba održavati brzinu protoka (u potisnom vodu) između 0,7 i 2,3 m/s.

PDF:

Podesi

Izbor stranice

Format stranice

Опционалне информације

Možete da navedete Vaše lične informacije koje želite da prikažete u zaglavlju.

Memorisanje