Kontakt

+381 11 2853 258, 2583 259, 4043 820, 4043 821, 4043 822

Radno vreme ponedeljak-petak 8.30 do 16.30

Ili putem maila office.rs@wilo.com, na koji ćete sigurno dobiti odgovor!

Opis serije

Posebne karakteristike/prednosti proizvoda

 • Hidraulike prilagođene radnoj tački omogućavaju energetski efikasan rad
 • Motori koji se mogu pojedinačno konfigurisati i materijali za pouzdan rad u svakoj situaciji primene
 • Verzije za pitku vodu sa ACS-odobrenjem
 • Motori sa hlađenjem kućišta prinudnom cirkulacijom (CoolAct tehnologijom) za veću gustinu snage
 • Motori pogodni za održavanje, sa mogućnošću ponovnog namotavanja namotaja
 • Primena kao sistem za povišenje pritiska u plaštu
 • Za povećanje stepena iskorišćenja hidraulika može biti obložena sa Ceram CT
 • Radi sprečavanja taloženja i postizanja dugog radnog veka opciono je dostupna Ceram CP obloga

Vrsta konstrukcije

Višestepena 14...24" bunarska pumpa u konstrukciji sa sklopovima za vertikalnu i horizontalnu instalaciju

Primena

 • Vodosnabdevanje potrošnom i pitkom vodom iz bušotina i cisterni
 • Snabdevanje potrošnom vodom
 • Komunalno vodosnabdevanje
 • Prskanje i navodnjavanje
 • Povišenje pritiska
 • Transport vode u industrijskim postrojenjima i za akumulaciju vode
 • Korišćenje geotermalne energije
 • Primena offshore aplikacijama

Oprema/funkcija

 • Višestepena bunarska pumpa, sa radijalnim ili poluaksijalnim radnim kolima
 • Hidraulika i motor se u zavisnosti od potrebne snage mogu konfigurisati po želji
 • Nepovratni ventil sa mogućnošću integracije (zavisno od tipa)
 • Trofazni motor sa direktnim pokretanjem ili pokretanjem zvezda-trougao
 • Hermetički saliveni motori
 • Moguće ponovno namotavanje namotaja motora

Opseg isporuke

 • Gotovo montirana hidraulika sa motorom
 • Priključni kabl sa odobrenjem za pitku vodu, poprečni presek i dužina kabla kao standardna roba ili po želji kupca
 • Uputstvo za ugradnju i upotrebu

Način označavanja

Primer:

Wilo-EMU K 146.1 S-4 + NU 122T-2/90

Hidraulika:

K 146S

K 146

Hidraulika

0.1

Višestepena verzija materijala

S

Opcija: Radno kolo, podešeno

4

Broj stepeni

Motor:

NU 122T-2/90

NU

Podvodni motor

122

Konstruktivna veličina (5… , 6… = 6"; 7…, 8… = 8"; 9… = 10"; 12… = 12"; 16… = 16"; 21… = 21")

T

Opcija: Motor napunjen pitkom vodom

2

Broj polova

90

Dužina paketa

Tehnički podaci

 • Mrežni priključak: 3~400 V, 50 Hz
 • Vrsta rada u uronjenom stanju: S1
 • Maks. temperatura fluida (više temperature na zahtev):
  • NU 5... / NU 6… / NU 7… / NU 811 = 30 °C
  • NU 801 / NU 9... / NU 12.. / NU 16… / U… = 20 °C
 • Minimalni protok na motoru:
  • NU 5... / NU 7... = 0,16 m/s
  • NU 611 = 0,1 - 0,5 m/s
  • NU 811 = 0,5 m/s
  • NU 801 / NU 9... / NU 12… / NU 16… / U... = 0,1 m/s
 • Maks. sadržaj peska: 35 g/m3
 • Maks. broj startova: 10/h
 • Maks. dubina uranjanja:
  • NU 5…, NU 7…= 350 m
  • NU 611, NU 811 = 100 m
  • Ostali motori = 300 m
 • Klasa zaštite: IP68
 • Regulacioni opseg pretvarača frekvencije:
  • NU 5... / NU 6… / NU 7… / NU 811 / U 21… = 30-50 Hz
  • NU 801 / NU 911 / NU 12… / NU 16… (2-polni) = 25-50 Hz
  • NU 801 / NU 911 / NU 12… / NU 16… (4-polni) = 30-50 Hz

Opis/konstrukcija

Bunarska pumpa za vertikalnu ili horizontalnu ugradnju.

Hidraulika

Višestepena bunarska pumpa sa radijalnim do poluaksijalnim radnim kolima. Delovi kućišta od EN-GJL odnosno EN-GJS sa 2K prevlakom ili G-CuSn10, radna kola od G-CuSn10 odnosno NiAl-Bz.

Priključak pritiska kao navojni priključak do K 12...) ili kao prirubnički priključak. Kod tipova K 12..., K 14… se umesto potisnog priključka može postaviti nepovratni ventil. Kod ostalih tipova se nepovratni ventil može postaviti direktno na izlaz na potisu.

Motor

Trofazni motor sa direktnim pokretanjem i pokretanjem delta-zvezda. Zaptiven, hermetički saliveni motor sa namotajima izolovanim lakom, uronjen u smolu (NU 5…, NU 7…) odn. motor sa mogućnošću ponovnog namotavanja namotaja izolovanih PVC-om (NU 611, NU 8…, NU 9…, NU 12…, NU 16…, U…).

Standardizovan priključak pumpe. Vratilo motora se zaptiva mehaničkim zaptivačem (serije NU…) od masivnog silicijum-karbida odnosno zaptivnim prstenom vratila (serija U…). Samopodmazujući ležajevi motora. Aksijalni ležaj sa preklopnim segmentima za velika aksijalna opterećenja. Negativna aksijalna sila se kompenzuje naspramnim aksijalnim ležajevima.

Motori serije NU 5…, NU 7…, NU 801, NU 9…, NU 12… i NU 16… napunjeni su mešavinom voda/glikol, a motori serije NU 611 i NU 811mešavinom voda/glicerin. Motori serije NU 611, NU 8…, NU 9…, NU 12… und NU 16... mogu se alternativno napuniti pitkom vodom (T-model). Motori serije U… moraju obavezno da se napune pitkom vodom. Dozvoljen rad frekventnog regulatora (SF 1.1).

Hlađenje

Motora se hladi radnim fluidom. Motor mora uvek da radi u uronjenom stanju. Moraju se održavati granične vrednosti maksimalne temperature fluida i minimalne brzine protoka. Vertikalna montaža može, po izboru, da se izvrši sa ili bez rashladnog plašta. Kod horizontalnog postavljanja za podupiranje agregata se moraju koristiti nosači ležajeva. U cilju poboljšanja dotoka može da se koristi ploča za sprečavanje vrtloga ili rashladni plašt.

Plašt

Plašt služi za direktnu ugradnju agregata u sistem cevovoda. U tom slučaju se standardno ne ugrađuje nepovratni ventil. Maksimalni pritisak dotoka iznosi 10 bar odnosno 5 bar od prečnika plašta preko 559 mm.

PDF:

Podesi

Izbor stranice

Format stranice

Опционалне информације

Možete da navedete Vaše lične informacije koje želite da prikažete u zaglavlju.

Memorisanje