Kontakt

+381 11 2853 258, 2583 259, 4043 820, 4043 821, 4043 822

Radno vreme ponedeljak-petak 8.30 do 16.30

Ili putem maila office.rs@wilo.com, na koji ćete sigurno dobiti odgovor!

Wilo-EMUport CORE | Wilo

Wilo-EMUport CORE

Odvajanje i transportovanje čvrstih materijala. Čisto, sigurno i pouzdano.

Vaše prednosti
Wilo-EMUport CORE

Odvajanje i transportovanje čvrstih materijala. Čisto, sigurno i pouzdano.

Upravo kod zgrada i sporednih objekata grube čvrste materije u otpadnoj vodi mogu dovesti do začepljenja sistema za transport otpadne vode. Posledica: Poremećaji u radu i povećani troškovi servisiranja. Dugoročno rešenje firme Wilo: sistem za odvajanje čvrstih materija Wilo-EMUport CORE. Obezbeđuje visoku pogonsku bezbednost za transport bez začepljenja. Pored toga, zahvaljujući higijenskoj montaži na suvom i jednostavnom pristupu spolja, veoma je pogodan za održavanje. Kompletni sistem, uključujući i šaht otporan na koroziju i električno upravljačko postrojenje, postoji i za veća Wilo postrojenja. Tačno prema Vašim zahtevima.


Posebne karakteristike/prednosti proizvoda

 • Izuzetna pogonska bezbednost zahvaljujući razdvajanju čvrstih materija od otpadne vode: Krupne čvrste materije ne moraju da prolaze kroz pumpu - nema začepljenja
 • Ekonomično zahvaljujući Retrofit sistemu za jednostavno saniranje starih pumpnih stanica
 • Dug vek trajanja i otpornost na koroziju zahvaljujući primeni PE i PUR materijala
 • Pogodno za održavanje, čak i za vreme rada - zahvaljujući higijenskoj montaži na suvom, jednostavnom pristupu spolja i pojedinačnoj blokadi
 • Pouzdana budućnost i pri rastućem sadržaju čvrstih materija u otpadnoj vodi
 • Mogućnost fleksibilne ugradnje u objektima ili šahtovima od prečnika veličine 1.500 mm
 • Plug&Pump sistem koji se jednostavno integriše i koji je spreman za priključenje
 • Ušteda energije zahvaljujući efikasnim uronjivim pumpama za otpadne vode, poželji sa IE3 motorima
Opis serije
Wilo-EMUport CORE

Vrsta konstrukcije

Standardizovani sistem za odvođenje otpadnih voda sa sistemom za odvajanje čvrstih materija u skladu sa DIN EN 12050-1 za postavljanje u zgradi ili u šahti za postavljanje na otvorenom.

Primena

Za pumpanje neprečišćene otpadne vode, koja se ne može odvesti u kanalizacioni sistem prirodnim padom, kao i za odvod vode sa objekata koji su ispod nivoa vraćanja vode (u skladu sa DIN EN 12056/ DIN 1986-100).

Oprema/funkcija

 • Sistem za odvođenje otpadnih voda sa sistemom za odvajanje čvrstih materija
 • 2 posebna rezervoara za odvajanje čvrstih materija koja se mogu zatvoriti
 • Dve uronjive pumpe za otpadnu vodu postavljene na suvom, za promenljivi režim
 • Pumpe u klasi zaštite IP68 i efikasnost motora u skladu sa IE3
 • Registracija nivoa pomoću senzora nivoa

Način označavanja

Primer:

Wilo-EMUport CORE 20.2-10A

CORE

Standardizovani sistem za odvajanje čvrstih materija

20

Maks. dotok u m³/h

2

Broj montiranih pumpi

10

Maks. napor u m

A

Verzija:A = Standardna verzijaB = Comfort verzija

Tehnički podaci

 • Maks. neprekidni dotok: 20, 45 ili 50 m³/h
 • Zapremina rezervoara: 440 l ili 1200 l
 • Korisna zapremina rezervoara: 295 l ili 900 l
 • Maks. napor: 31 m
 • Visina dovoda: 750 mm
 • Priključak dovoda: DN 200
 • Potisni priključak: DN 80 ili DN 100
 • Mrežni priključak: 3~400 V, 50 Hz

Materijali

 • Sabirni rezervoar: PE
 • Rezervoar za odvajanje čvrstih materija PE
 • Dovodne kutije: PUR
 • Cevovod: PE
 • Pumpe: Sivi liv
 • Zasun: Sivi liv
 • Priključak pritiska:- Varijanta A: PE sa T-zajedničkim vođenjem- Varijanta B: Nerđajući čelik sa Y-zajedničkim vođenjem

Konstrukcija

Uređaj za odvođenje otpadne vode, spreman za priključenje i potpuno uronjiv, sa sistemom za odvajanje čvrstih materija. Jednodelni sabirni rezervoar koji ne propušta gasove i vodu, bez konstruktivnih zavarenih spojeva, kao i dva posebna rezervoara za odvajanje čvrstih materija koji se mogu zatvoriti Sabirni rezervoar ima zaobljenu geometriju, dno rezervoara je ukošeno, a najniža tačka se nalazi odmah ispod pumpi. Time se sprečava taloženje i sušenje čvrstih materija na kritičnim mestima. Predfiltriranjem u rezervoaru za odvajanje čvrstih materija vrši se filtriranje čvrstih materija iz fluida, a u sabirni rezervoar se uvodi samo predfiltrirana otpadna voda. Pumpanje se vrši pomoću dve jednake uronjene pumpe za otpadnu vodu postavljene u suvom prostoru. Ove pumpe su izvedene kao redundantni sistem sa dve pumpe i rade u naizmeničnom režimu. Upravljanje nivoom se vrši preko sonde za nivo 0…2,5 mWS.

Verzija „B“ dodatno raspolaže automatskim povratnim ispiranjem u sabirnom rezervoaru da bi se pojačao efekat čišćenja. Odgovarajući upravljački uređaj serije SC-L dostupan je kao dodatna oprema.

Stanje prilikom isporuke

Sistem za odvođenje otpadne vode spreman za montažu, kompletno montiran uklj. spojni komad, davač nivoa i dve pumpe.

Preuzimanja

Uputstvo za ugradnju i upotrebu

Wilo-EMUport CORE

Broj artikla 2546468
Izlaz 2017-03
Format stranice 209.9 x 297.0 mm
Broj strana 76
PDF (8 MB)

Brošura o sertifikacijama

Wilo-EMUport Core 20.2 / 45.2 / 50.2 / 60.2

Broj artikla 2546469
Izlaz 2021-07
Format stranice 209.9 x 297.0 mm
Broj strana 40
PDF (3 MB)
Lista proizvoda
Broj pogodaka: 33
Oznaka proizvodaBruto zapremina rezervoara VMrežni priključakBroj artikla
EMUport CORE 20.2-10/540
440 l
3~400 V, 50 Hz
2554526
EMUport CORE 20.2-14/540
440 l
3~400 V, 50 Hz
2554527
EMUport CORE 20.2-17/540
440 l
3~400 V, 50 Hz
2554528
EMUport CORE 20.2-21/540
440 l
3~400 V, 50 Hz
2554529
EMUport CORE 20.2-25/540
440 l
3~400 V, 50 Hz
2554530
EMUport CORE 20.2-28/540
440 l
3~400 V, 50 Hz
2554531
EMUport CORE 20.2-31/540
440 l
3~400 V, 50 Hz
2554532
EMUport CORE 20.2-35/540
440 l
3~400 V, 50 Hz
2554533
EMUport CORE 20.2-40/540
440 l
3~400 V, 50 Hz
2554534
EMUport CORE 20.2-46/540
440 l
3~400 V, 50 Hz
2554535
EMUport CORE 20.2-52/540
440 l
3~400 V, 50 Hz
2554536
EMUport CORE 20.2-59/540
440 l
3~400 V, 50 Hz
2554537
EMUport CORE 45.2-10/540
1200 l
3~400 V, 50 Hz
2554538
EMUport CORE 45.2-14/540
1200 l
3~400 V, 50 Hz
2554539
EMUport CORE 45.2-17/540
1200 l
3~400 V, 50 Hz
2554540
EMUport CORE 45.2-21/540
1200 l
3~400 V, 50 Hz
2554541
EMUport CORE 45.2-25/540
1200 l
3~400 V, 50 Hz
2554542
EMUport CORE 45.2-28/540
1200 l
3~400 V, 50 Hz
2554543
EMUport CORE 45.2-29/540
1200 l
3~400 V, 50 Hz
2554544
EMUport CORE 60.2-9/540
1200 l
3~400 V, 50 Hz
2554545
EMUport CORE 60.2-12/540
1200 l
3~400 V, 50 Hz
2554546
EMUport CORE 60.2-13/540
1200 l
3~400 V, 50 Hz
2554547
EMUport CORE 60.2-16/540
1200 l
3~400 V, 50 Hz
2554548
EMUport CORE 60.2-18/540
1200 l
3~400 V, 50 Hz
2554549
EMUport CORE 60.2-21/540
1200 l
3~400 V, 50 Hz
2554550
EMUport CORE 60.2-23/540
1200 l
3~400 V, 50 Hz
2554551
EMUport CORE 60.2-24/540
1200 l
3~400 V, 50 Hz
2554552
EMUport CORE 60.2-28/540
1200 l
3~400 V, 50 Hz
2554553
EMUport CORE 60.2-35/540
1200 l
3~400 V, 50 Hz
2554554
EMUport CORE 60.2-40/540
1200 l
3~400 V, 50 Hz
2554555
EMUport CORE 60.2-46/540
1200 l
3~400 V, 50 Hz
2554556
EMUport CORE 60.2-52/540
1200 l
3~400 V, 50 Hz
2554557
EMUport CORE 60.2-59/540
1200 l
3~400 V, 50 Hz
2554558