Kontakt

+46 470-72 76 00

Isbjörnsvägen 6
352 45 Växjö

Öppettider:
Mån-Tor: 7.00-16.30
Fre: 7.00-15.30

Kylvattentillförsel i avlägsna regioner

Kraftverket ”Inter Mongolia Shangdu” är en av de största elleverantörerna i norra Kina med sin kapacitet på 8 x 600 MW. Under kraftverkets första två år av drift har det genererat 1,58 miljarder kWh ström. En mellanpumpstation var planerad mellan Luanfloden och kraftverket Shangdu. En sådan mellanpumpstation i grässavannen hade inneburit höga extrakostnader, särskilt på vintern, vägbyggnadskostnader osv. Wilo erbjöd istället en alternativ professionell lösning för att optimera byggnation på ett kostnads- och resurssparande sätt.

Till detta användes fem regnvattenanläggningar av brons i det kinesiska kraftverket. Dessa enheter används redan i en pumpstation för vattenförsörjning sedan 2005 i Inre Mongoliet. Sedan dess har de försett turbinerna i kraftverket Shangdu/Neimengu med kylvatten problemfritt.

Pumparna hämtar upp det 4–10 °C kalla kylvattnet från en damm och transporterar det via tryckledningar (DN 400-DN 1000) till mellanpumpstationen som ligger på en kulle 35 km bort. Därifrån strömmar kylvattnet via ytterligare en 35 km lång tryckledning till kraftverket.

Kostnadsbesparingar genom behovsanpassade lösningar

På så sätt var det inte längre nödvändigt att bygga en kostsam mellanpumpstation. Därmed sparade man in på enorma investerings-, drift- och underhållskostnader. Samtidigt kunde man lösa problemet med komplexa underhållsarbeten på mellanpumpstationen på vintern. Dessutom kunde man via en högspänningsmotor öka spänningen och reducera elektriska strömmar. Det minskar förlusterna i överföringsledningen och bidrar till en hög effektivitet och till att energibesparingsmålen uppnås.

Data & Fakta
Projekt Energiegewinnung Shangdu
Shangdu Town
Innere Mongolei
Byggherre Inner Mongolia Shangdu Power Ltd.
Shangdu Town Zhenglanqi
Innere Mongolei
Teknisk planering North China Electric Power Design Institute
No. 5 North Alley Liupukang, Xicheng District
Peking
China
Installerade produkter Wilo-EMU KM 3100S-1