Kontakt

+46 470-72 76 00

Isbjörnsvägen 6
352 45 Växjö

Öppettider:
Mån-Tor: 7.00-16.30
Fre: 7.00-15.30

Kliniken Bremerhaven

Otidsenlig energiförbrukning.

Sedan den öppnades år 1976 har kliniken Bremerhaven med sina 710 sängar varit den modernaste av sitt slag i förbundslandet Bremen. Till skillnad från sin ledande ställning inom medicin var de byggnadstekniska anläggningarna dock inte längre tidsenliga. År 2004 uppgick kostnaderna för primärenergi till 2,4 milj. euro. Det viktigaste på patienterna på sjukhuset är och förblir kompetenta läkare och utnyttjande av modern medicinteknik. Men det medicinska systemet och patienternas snabba tillfrisknande fungerar bara med pålitliga och optimerade byggnadstekniska installationer.

Väl uppdaterad även inom byggnadstekniska installationer med Wilo-Energy Solutions.

I samordning med klimatskyddsorganisationen Bremer Energi-Konsens tilldelades Siemens-Division Building Technologies uppdraget energetisk sanering. I samband med detta slöts ett energisparande kontrakt för ett projekt med en löptid på tolv år.Som följd bytte man i förebyggande syfte ut de ännu fungerande, men oreglerade pumparna i totalt 120 enskilda system mot Wilo-Stratos högeffektiva pumpar.Därmed har kliniken skapat en milstolpe inom anläggningskvalitet, miljövänlighet samt hållbara kostnadsbesparingar och energioptimering.

Ett resultat som märks: cirka 50 MWh sparad ström per år.

Tack vare det proaktiva pumpbytet kunde energiförbrukningen minskas med över 31 %. Sedan bytet sparas årligen ca 50 MWh ström enbart tack vare användningen av högeffektiva pumpar.

Enligt resultaten innebär åtgärderna största möjliga försörjningssäkerhet, hygiensäkerhet enligt de senaste hygienföreskrifterna och ökad komfort för patienterna. Samtidigt minskar pumparna energiförbrukningen markant. Investeringen i Wilos högeffektiva pumpar har alltså efter kort tid redan lönat sig.

Mer information om Wilo-Energy Solutions

Jürgen Breuer, teknisk chef på kliniken Bremerhaven.

Data & fakta
Projekt Klinikum Bremerhaven-Reinkenheide, Tyskland
Färdigställande 2016
Teknisk planering Siemens Building Technologies
Installerade produkter Wilo-Stratos