Wilo-lösningar för Water Management

Kontakt

+46 470-72 76 00

Isbjörnsvägen 6
352 45 Växjö

Öppettider:
Mån-Tor: 7.00-16.30
Fre: 7.00-15.30

Intelligenta teknologier – mot den globala vattenbristen

Vatten räknas som en av de mest värdefulla resurserna på jorden. Den växande befolkningen förbrukar mer och mer vatten: för att dricka, tvätta och rengöra, inom jordbruk och industrin. Den globala vattenbristen är ett särskilt angeläget problem – och medför en stor risk för konflikter. Vattenutvinning och -försörjning hör därför till de viktigaste utmaningarna för framtiden. Wilo utvecklar pumpar och anläggningar som kan utnyttja och optimera nya källor och metoder för vattenutvinning. Våra flexibla lösningar garanterar en pålitlig försörjning och anpassar sig efter kraven på så olika byggnader som flerfamiljshus, skolor eller industrikomplex. Med individuella koncept och högeffektiv teknologi driver vi utbyggnaden av intelligenta nät och distribution av decentraliserade vattenreningsverk framåt. Till tillämpningsområdena hör pumpar och pumpsystem för regnvattenanvändning, vattenförsörjning och tryckstegring, distribution av släckningsvatten, vattenanrikning, råvattentömning, avsaltning och kommersiellt jordbruk.

Pålitlig vattenförsörjning – färskvatten från Jordandalen

I vissa länder är vattenförsörjning en enorm utmaning. Till exempel Jordanien, ett av världens vattenfattigaste länder. Färskvatten pumpas ur jordandalen till storstäderna från en höjdskillnad på 1 400 meter. Den växande befolkningen och de gamla, otäta rörledningssystemen förvärrar problemet. Wilo levererar ny utrustning och framförallt kunskap till tappvattenpumpstationen i Ebquoreyeh. Utrustad med två effektiva tryckpumpar av typen EMU K, energisparsystem och en ny övervakning säkrar pumpstationen nu dricksvattenförsörjningen för 50 000 människor på ett pålitligt sätt. Därmed sparas mer än 1,5 miljoner kW/H, 1 100 ton CO2 och över 110 000 euro i strömkostnader om året.

Pålitliga avloppssystem – för växande städer

Städer är framtidens livsmiljö – och ställer oss inför stora utmaningar. En av dem är sluthanteringen av spill- och avloppsvatten för att uppfylla hygienstandarder och undvika dålig lukt. Därför behövs alltid effektiva avloppspumpar och uppfordringsanläggningar på platser där avloppsvatten inte kan ta sig till avloppssystemet problemfritt med självfall. De effektstarka och extra ekonomiska produkterna och anläggningarna från Wilo samlar och transporterar avloppsvatten på ett pålitligt och resurssnålt sätt. Och med utvecklingen av effektiva lösningar för insamling och transport av avloppsvatten bidrar vi till att skydda miljön och till hållbar hantering av den värdefulla vattenresursen.

Modulär vatteninfrastruktur – i växande storstadsregioner

Ingenstans behövs intelligenta teknologikoncept mer än i de snabbt växande storstadsregionerna i Latinamerika, Afrika och Asien. Wilo arbetar därför med forskningsprojektet ”Semizentral” för en flexibel utgångspunkt för infrastruktur tillsammans med Darmstadts tekniska universitet. ”Semizentral” växer med städerna och integrerar avloppsvattenströmmar och organiska avfallsströmmar i ett modulärt lösningskoncept. I pilotanläggningen i kinesiska Qingdao är 56 av våra högteknologiska pumpar i drift: De hjälper till att skapa bruksvatten och energi ur avloppsvatten och organiska avfallsämnen. Den dränkbara omröraren, pumparna samt boosteranläggningarna och brandsläckningssystemen med hög energieffektivitet möjliggör energistark drift i hela anläggningen.

Skräddarsytt – för pålitliga industriprocesser

Varje industrimiljö har egna höga krav på produktionstekniken och materialet i alla komponenter. Därför utvecklar vi skräddarsydda industrilösningar och -produkter som garanterar högeffektiva, driftsäkra och pålitliga produktionsprocesser åt våra partners och kunder. På så sätt hjälper våra pumpar livsmedelsindustrin att upprätthålla kritiska kvalitets- och hygienstandarder eller metallindustrin att uppfylla de tuffaste förutsättningarna och miljökraven. I gruvindustrin pumpas gruvvatten på ett pålitligt sätt och i energiindustrin bidrar de till försörjningssäkerhet i kraftverk även vid toppbelastning. Välkända industriföretag över hela världen litar på vår kvalitet och kapacitet.

Hit hör till exempel:

  • livsmedelsindustrin: Fischtechnik International Engineering GmbH
  • metallindustrin: Salzgitter Flachstahl AG, Deutschland; ThyssenKrupp Steel Europe AG
  • gruvindustrin: Vattenfall Europe Mining AG; Mopani Copper Mines, Zambia
  • energiindustrin: Kraftwerk Shangdu, China; Anpara Power Station, Indien