Sök
Kontakt
E-post
Skapa katalog
Mina favoriter

Undvik legionellaspridning med Wilos boosteranläggningar

Tillbaka till översikten

18.09.2018

Framtidens Pumpteknik

Tillförlitlig och säker vattenförsörjning i byggnader såsom sjukhus, vårdcentraler och andra kommersiella byggnader är en speciell utmaning, särskilt när det gäller riskeliminering för spridning av legionellabakterier.

Ett annat problem som många upplever är att variationer och stora temporära tappvolymer orsakar ett sjunkande vattentryck. Med Wilos moderna boosteranläggningar garanteras alltid en trygg och helautomatisk tappvattenförsörjning.

Legionella i tappvattensystem

Vattenförsörjningen i en byggnad börjar efter vattenmätaren i undercentralen. Det är här risken för legionellatillväxt börjar, speciellt vid vattentemperaturer överstigande 25°C. Denna risk bör inte underskattas, särskilt inte inom sjuk- och hälsovårdssektorn. By-pass-kretsar sitter ofta monterade i tryckstegringsanläggningar och det finns flera skäl till det men i praktiken gör dom liten nytta. Däremot ökar risken påtagligt för tillväxt av legionellabakterier. En annan vanligt förekommande orsak till bakteriell förorening är det stillastående vattnet i tryckkärlet på tryckstegringssystem.

När vatten lagras så är det vanligt att temperaturen överstiger 25°C. I grunden kan legionellatillväxten styras och kontrolleras genom bibehållen och optimal vattentemperaturer samt tillräcklig vattenomsättning. Detta är anledningen till den patenterade ventil som sitter installerad på tryckkärlet i Wilos tryckstegringsanläggningar. Denna genomströmningsventil med ”antilegionella-funktion”, ser till att det alltid är ett visst flöde som förs igenom tanken i syfte att undvika att vattnet blir stillastående och därigenom förhindra en grogrund för bakterietillväxt. Det finns även möjlighet att dränera tanken med avstängnings- och dräneringsventil. Denna lösning garanterar vattenomsättningen och gör en flödesdetektor överflödig. Tack vare sin enkelhet och eftersom inget behov av rörliga komponenter eller elektronik föreligger blir systemet mycket tillförlitligt.

Boosteranläggning Wilo-Siboost 1 Helix VE, komplett 1-pumps boostersystem med ”anti-legionella-ventil”.

Låt Wilo hjälpa dig med teknisk rådgivning och service

Om du har du frågor om eventuella risker för legionellaspridning i din installation så är du varmt välkommen att ta kontakt med Wilo. Vi bistår med expertrådgivning samt en riskbedömning och förslag på förebyggande åtgärder efter att ha vi fått insikt om hur ert system är konstruerat. Detta görs genom att låta en av våra applikationsexperter besöka er. Wilo-Service erbjuder också ett underhållsavtal för att på sikt säkerställa att din anläggning fungerar optimalt och att risken för legionellaspridning är den minsta tänkbara.