Sök
Kontakt
E-post
Skapa katalog
Mina favoriter

Wilo erbjuder utökad garantitid

Tillbaka till översikten

03.09.2021

WILO erbjuder fem års materialgaranti på samtliga våta pumpar för värme- och tappvarmvattencirkulation (VVC) där leveransvillkor AA VVS 09 tillämpas och övriga förutsättningar och villkor uppfylls.

Alltså även på villapumpar som installerats hos konsument samt på t ex ersättningspumpar i det högre kapacitetsområdet för större fastigheter. Något speciellt beställarkrav från slutkund är inte nödvändigt för denna produktgrupp.


Allmänna leveransbestämmelser

AA VVS 09 - förändrade garantivillkor.

I och med införandet av AA VVS 09 har bestämmelserna vad gäller garantitider förändrats. I föregångaren (AA VVS 05) gällde generellt två års garanti. Idag är denna garanti utökad till fem år, men endast i de fall då produkterna är avsedda att användas vid entreprenad och där köparen kan uppvisa ett beställarkrav (enligt t ex AB 04, ABT 06) om garantitider på fem år. I de fall där det ej förhåller sig på detta sätt samt då en konsument är slutkund gäller inte fem års garanti utan som tidigare två år.

5 års garanti

AA VVS 09 i jämförelse mot NL 09.

Ur en kunds perspektiv skiljer sig garantivillkoren i en jämförelse mellan AA VVS 09 och NL 09. Enligt AA VVS 09 får kunden två alternativt fem års garanti (vid entreprenad). Denna garanti inkluderar montering av reparerad eller utbytt produkt på plats samt i särskilda fall ersättningsskyldighet vid eventuellt uppkomna följdskador. NL 09 inkluderar endast fri ersättningsprodukt under ett år.


Förutsättningar och villkor för 5-års garanti

• Gäller för våta cirkulationspumpar installerade i värme- och tappvarmvattensystem (VVC)

• Pumpat media ska vara vatten, fritt från tillsatsmedia och inhibitorer

• Produkterna ska vara levererade enligt allmänna leveransbestämmelser AA VVS 09

• Garantin gäller för pumpar köpta och installerade i Sverige

• Garantin gäller då upptäckt fel kan härledas till fabrikationsfel

• Garantin omfattar ej naturlig förslitning och nötning av material

• Den utökade garantitiden omfattar materialersättning, men inte kostnader för åtkomst ochinstallation samt övriga kostnader som inte avser materialersättning

• Vid fall av garantiärende står Wilo för fraktkostnad av ny pump eller reservdel

• Vid garantianspråk gäller tillverkningsdatum alternativt inköpsdatum

• Fem års garanti gäller från och med ursprungligt installationsdatum av pump

• En grundläggande förutsättning för att garantin ska gälla är att instruktioner i tillhörande montering- och skötselanvisning efterlevts

Five years warranty Swe