Vattenbehandling

Kontakt

+46 470-72 76 00

Isbjörnsvägen 6
352 45 Växjö

Öppettider:
Mån-Tor: 7.00-17.00
Fre: 7.00-15.30

Högeffektiv teknik sparar resurser och driftskostnader

Behandling av tapp- och processvatten, konditionering av kylvatten samt optimering av tvätt- och spolanläggningar. Detta är bara några exempel på hur vatten kan behandlas för särskilda användningsområden. Den stigande halten av fasta partiklar i avloppsvattnet utgör en ständig utmaning. Anläggningsdriften försvåras och behovet av nya och innovativa lösningar som förbättrar processer och dess produkter ökar. Därtill kommer energiåtgången.

Med tanke på det globala klimatets förestående förändring är en låg energiförbrukning – och därmed en låg livscykelkostnad – ett lika viktigt ämne idag som i framtiden. Den högeffektiva tekniken som Wilo har utvecklat har en enorm potential när det gäller att hushålla med vattenresurser och sänka kostnader. Därför används Wilo-pumpar för dessa syften över hela världen.

Från kommunal användning till industrilösningar

I reningsverk renas industrins avloppsvatten från miljöfarliga ämnen. För att avloppsvattnet ska bli tillräckligt rent för att kunna återföras till den kommunala vattenförsörjningen krävs en lång och kostsam reningsprocess. De som ansvarar för denna verksamhet har ständiga besparingskrav på sig och måste dessutom se till att de många lagarna och bestämmelserna på området uppfylls. Den högeffektiva tekniken som Wilo har utvecklat har en enorm potential när det gäller att hushålla med vattenresurser och sänka kostnader.

Även inom tappvattenberedning visar Wilo sin kompetens. Wilo-EMU-anläggningsbygget erbjuder mångårig erfarenhet som anläggningsbyggare för kompletta lösningar inom tappvattenberedning för planering och projektering, samt för komplett utförande av process- och styrteknik.

I Wilos omfattande utbud inom tappvattenberedning ingår bland annat

  • avjärning och avmanganing
  • avsyrning (fysikalisk och kemisk)
  • membranfiltrering (ultrafiltrering)
  • UV-desinfektion
  • aktivkolfiltrering